Άκης Χρυσόμηλος: 22 προτάσεις για να κάνουμε την Πάφο μια Πράσινη Πόλη

Άκης Χρυσόμηλος: 22 προτάσεις για να κάνουμε την Πάφο μια Πράσινη Πόλη

Στρατηγικός μας στόχος είναι η ανακήρυξη της Πάφου σε Πράσινη Πόλη με οικολογικές πρακτικές αειφορίας και πολύ πράσινο καθώς και ένταξη της στα κατάλληλα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Πόλεων.

Μέσα από την πρότασή μας διεκδικούμε μια Πάφο που θα έχει περισσότερα πάρκα και χώρους πρασίνου αλλά και που θα υιοθετεί όλες εκείνες τις πρακτικές και δράσεις που θα την μετατρέψουν σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, όπου η τεχνολογία, η ευαισθησία σε οικολογικές προσεγγίσεις και η αειφορία θα αξιοποιούνται προς όφελος των δημοτών, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.


Η πρόταση μας προς αυτή την κατεύθυνση περιλαμβάνει:

 • Φύτευση 40 000 δένδρων στην επόμενη πενταετία και κάθε πενταετία, περίπου ένα για κάθε δημότη – επιλογή τοπικών φυτών με χαμηλή ή μηδενική ανάγκη σε νερό, χαρουπιές, τρεμιθιές , κυπαρίσσια κ.λ.π.
 • Ολοκλήρωση πράσινου Δακτύλιου όπου μέσα από διαδοχικά γραμμικά πάρκα οι δημότες θα μπορούν περιμετρικά να κάνουν τον γύρο της πόλης.
 • Ενοποίηση πάρκων με κατάλληλες πολεοδομικές παρεμβάσεις
 • Η δημιουργία Θεματικού Πάρκου στο Αναβαργός
 • Η δημιουργία Περιβαλλοντικού Κέντρου
 • Αναβάθμιση των χώρων πρασίνου στις συνοικίες
 • Ουσιαστική αύξηση του ποσοστό παρουσίας πρασίνου ανά δημότη
 • Δραστική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των δημόσιων κτιρίων
 • Εξοικονόμηση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Ορθολογιστική διαχείριση των υδάτινων πόρων
 • Αειφόρος διαχείριση των ομβρίων υδάτων
 • Ξαναζωντάνεμα των μικρών χειμάρρων που διασχίζουν την Πάφο με ανάδειξη τους σε ζώνες πρασίνου και αναψυχής
 • Μέτρα αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης
 • Αύξηση των πεζοδρομίων και πεζόδρομων
 • Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων
 • Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην πόλη
 • Περαιτέρω ανάπτυξη αστικών συγκοινωνιών
 • Καθιέρωση περιβαλλοντικών και οικολογικών διαγωνισμών στα σχολεία με στόχο τη δημιουργία πράσινης συνείδησης από νεαρής ηλικίας.
 • Συμμετοχή σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
 • Εφαρμογή βιολογικής καταπολέμησης ζιζανίων
 • Βελτίωση του προγράμματος ανακύκλωσης
 • Κομποστοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των φυτικών υπολειμμάτων

Όραμά μας είναι να πρασινίσουμε την Πάφο, να την κάνουμε μια πόλη έξυπνη, πράσινη και οικολογική.

Η ανακήρυξη της Πάφου σε πράσινη πόλη στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών πόλεων είναι εφικτή φτάνει να το θέλουμε. Μια πόλη που θα συνδυάζει την αειφορία και το ευ ζην είναι στις δυνατότητές μας και πρέπει να είναι στις επιδιώξεις μας.

Εμπρός λοιπόν, ας κάνουμε την Πάφο μας μια «Πράσινη Πόλη».

Άκης Χρυσόμηλος
Υποψήφιος Δήμαρχος Πάφου
07/12/2016