Άρωμα σκανδάλου με Aristo στα Κούκλια

Άρωμα σκανδάλου με Aristo στα Κούκλια

Στην τσιμπίδα της ελεγκτικής υπηρεσίας έχει περιέλθει η αλλαγή πολεοδομικών ζωνών στην περιοχή «Ορείτες», με την οποία μετατράπηκε μεγάλη ιδιωτική γη της Aristo Developers σε παραθεριστική.

Η μετατροπή έγινε με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου το 2007, ως μέρος της ευρύτερης προσπάθειας αποζημίωσης των ιδιοκτητών γης στον Ακάμα. Η συγκεκριμένη προσπάθεια που έγινε ανταλλαγή ιδιωτικής γης στον Ακάμα με κρατική δασική γη στα Κούκλια δεν προχώρησε ποτέ, αλλά η μετατροπή της συγκεκριμένης περιοχής κοντά στα Κούκλια σε «παραθεριστική» δεν ανακλήθηκε, με αποτέλεσμα η Aristo Developers να αιτείται σήμερα τον διαχωρισμό 339 οικόπεδων.


Ο γενικός ελεγκτής με επιστολή του τον Οκτώβριου του 2017 στο υπουργείο εσωτερικών ζητά ανάκληση της απόφασης του 2007, κάτι που έπρεπε να γίνει πριν καιρό. Θεωρεί επίσης ότι πρέπει να γίνει διοικητική έρευνα για να εξακριβωθεί γιατί δεν ανακλήθηκε έγκαιρα η απόφαση που ευνοεί ιδιώτη.

Από την εν λόγω απόφαση, υποδεικνύει ο γενικός ελεγκτής, ο μόνος που επωφελείται σήμερα είναι ο ιδιώτης (που δεν κατονομάζεται στην επιστολή).

Η Aristo Developers υπέβαλε το 2017 αίτημα διαχωρισμού 339 οικοπέδων και διάνοιξη οδικού δικτύου στα Κούκλια της επαρχίας Πάφου.

Για Ακάμα η απόφαση του 2007

Στην επιστολή του ελεγκτή υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο της επίλυσης των προβλημάτων που προέκυψαν σχετικά με τη διαχείριση της χερσονήσου του Ακάμα, το υπουργικό συμβούλιο με απόφαση του στις 2/5/2007 ενέκρινε την ανταλλαγή συγκεκριμένων ιδιόκτητων τεμαχίων γης με κρατική και κρατική δασική γη, τα οποία επέλεξε το αρμόδιο κτηματολόγιο σε συνεργασία με την πολεοδομία και το τμήμα δασών.

Για τον σκοπό αυτό τα ιδιόκτητα τεμάχια γεωργικής γης εντάχθηκαν στην παραθεριστική ζώνη, στην ίδια όμως ζώνη εντάχθηκαν και ιδιόκτητα τεμάχια γης συγκεκριμένης εταιρείας τα οποία συνορεύουν με την κρατική γη και με αποτέλεσμα η αξία τους να εκτοξευθεί στα ύψη.

Σήμερα η εταιρεία Aristo Developers έχει υποβάλλει αίτημα διαχωρισμού 339 οικοπέδων και οδικού δικτύου 5 χλμ. στα τεμάχια 355 και 130 Φ/Σ 52/41 στα Κούκλια της Πάφου για μελλοντική ανέγερση οικιστικών μονάδων.

Στόχος της εταιρείας είναι μετά την εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας σε ενάμιση χρόνο να είναι έτοιμα προς πώληση τα οικόπεδα, για το λόγο αυτό έχει υποβάλει προκαταρτική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενώπιον του τμήματος περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρθηκε αρμοδίως στη StockWatch από τμήμα περιβάλλοντος, δεν εξετάζονται προκαταρτικές μελέτες και ως εκ τούτου ζητήθηκε από την εταιρεία κανονική περιβαλλοντική μελέτη.

Η εισήγηση και τα ιδιωτικά τεμάχια

Αναλυτικότερα για υλοποίηση της απόφασης το τμήμα πολεοδομίας με επιστολή του στις 31/10/2007 προς το γενικό διευθυντή του υπουργείου εσωτερικών εισηγείται την ένταξη δύο θυλάκων κρατικής δασικής γης στην περιοχή Ορείτες και κρατικής δασικής γης στην περιοχή Ράντι, σε ζώνη παραθεριστικής κατοικίας με συντελεστή δόμησης 0.25:1.

Στην ίδια επιστολή αναφέρεται επίσης ότι προς διασφάλιση της λειτουργικότητας και για σκοπούς προσπέλασης προς τις περιοχές Ορείτες έχουν επιλεγεί και εκτάσεις ιδιωτικής γης που συνορεύουν με την κρατική, για τις οποίες προτείνεται να ενταχθούν στη ζώνη παραθεριστικής κατοικίας Π3α.

Παρά ταύτα όμως οι σχεδιαζόμενες ανταλλαγές ιδιωτικών τεμαχίων γης στη χερσόνησο του Ακάμα δεν προωθήθηκαν, ούτε όμως ανακλήθηκε η αλλαγή των πολεοδομικών ζωνών με το γενικό ελεγκτή να ζητά εδώ και τώρα την άμεση ανάκληση τους.

Ο γενικός ελεγκτής υπογραμμίζει επίσης στην επιστολή του προς το υπουργείο εσωτερικών ότι «θεωρούμε ότι από τη στιγμή που δεν υφίστανται πλέον οι λόγοι που οδήγησαν στην αρχική απόφαση για ένταξη των ιδιωτιών περιοχών στην παραθεριστική ζώνη το υπουργείο θα πρέπει να προβεί αμέσως στην ανάκληση της πιο πάνω πράξης, ενέργεια που θα έπρεπε να είχε προωθηθεί προ πολλού».

Μάλιστα καλεί το υπουργείο εσωτερικών να αποταθεί στο γενικό εισαγγελέα της Δημοκρατίας για το νομικό χειρισμό του θέματος και ζητά διοικητική έρευνα για να εξακριβωθεί εάν η μη έγκαιρη ανάκληση έγινε για λόγους σκοπιμότητας για όφελος του ιδιώτη ή υπήρξε αμέλεια.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στη StockWatch ότι «η αναβάθμιση της περιοχής σε αναπτυξιακή ζώνη έγινε μετά από αίτημα της κοινότητας και της ίδιας της εταιρείας όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις».

Εξήγησε επίσης ότι η εν λόγω περιοχή δεν εμπίπτει στην περιοχή Natura.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατατέθηκαν, η περιοχή γειτνιάζει με περιοχή Natura.

Πηγή: StockWatch/Ηρώς Ευθυμίου