Αγωγή κατά υπευθύνων για την κατεδάφιση της οικίας Ιακωβίδη καταχωρεί ο Δήμος Πάφου

Σε επίσημη καταγγελία στην Αστυνομική Διεύθυνση Επαρχίας Πάφου προχώρησε ο Δήμος Πάφου για την κατεδάφιση της οικίας της οικογένειας του αείμνηστου Δημάρχου Ιάκωβου Ιακωβίδη, ενώ σήμερα θα καταχωρηθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου αγωγή εναντίον των υπευθύνων της κατεδάφισης και στο πλαίσιό της θα ζητηθεί η έκδοση διατάγματος άμεσης αναστολής οποιωνδήποτε εργασιών στο χώρο της οικοδομής.


Ο Δήμος Πάφου εξέδωσε ανακοίνωση σε σχέση με την κατεδάφιση της οικίας της οικογένειας του Δημάρχου Ιάκωβου Ιακωβίδη (οδός 25ης Μαρτίου αρ.36) που έγινε την περασμένη Παρασκευή 16 Αυγούστου και για τα μέτρα που θα λάβει.

Η ιδιοκτήτρια της οικοδομής, εταιρεία Aristo Ktimatiki Ltd, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, υπέβαλε στο Δήμο πολεοδομική αίτηση για την κατεδάφισή της, προβάλλοντας ότι αυτή είναι αναγκαία λόγω των ζημιών που υπέστη το κτίριο από πυρκαγιά και για λόγους δημόσιας υγείας.

Κατά τη συνεδρία της ημερ. 23.7.2013, η Επιτροπή Πολεοδομίας και Τεχνικών Θεμάτων του Δήμου, συν-αξιολογώντας τα δεδομένα της αίτησης και τις σχετικές με αυτή πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, αποφάσισε να εισηγηθεί την απόρριψη της αίτησης για κατεδάφιση της οικοδομής. Επισημαίνοντας ότι το κτίριο αποτελεί μέρος ενός αξιόλογου συνόλου οικοδομημάτων σε μια περιοχή με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, η Επιτροπή, συνεχίζει η ανακοίνωση, εισηγήθηκε να προωθηθεί η κήρυξη της οικοδομής ως διατηρητέας μέσω της νενομισμένης διαδικασίας. Επισήμανε ακόμα ότι οποιαδήποτε μορφή ανάπτυξης που είναι συμβατή με τις πρόνοιες του ισχύοντος Τοπικού Σχεδίου Πάφου, μπορεί να υλοποιηθεί στον ελεύθερο χώρο του οικοπέδου. Η εν λόγω εισήγηση της Επιτροπής Πολεοδομίας και Τεχνικών Θεμάτων εγκρίθηκε στο σύνολό της χωρίς τροποποιήσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου στη συνεδρία του ημερ. 31.7.2013.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του ο Δήμος Πάφου, η ενέργεια της εν λόγω εταιρείας να προχωρήσει στην κατεδάφιση της οικοδομής καταδικάζεται απερίφραστα από το σύνολο των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Πέραν από το γεγονός ότι με την ενέργειά της η εταιρεία επέδειξε περιφρόνηση προς τον Δήμο ως την κατά νόμο Πολεοδομική Αρχή και παραβίασε τη σχετική νομοθεσία, η κατεδάφιση της συγκεκριμένης οικοδομής συνιστά πλήγμα στην ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης, της οποίας η οικία της οικογένειας Ιάκωβου Ιακωβίδη αποτελούσε αξιόλογο στοιχείο. Ενδεικτικά της αρχιτεκτονικής αξίας της οικοδομής, όπως αναφέρεται, είναι το γεγονός ότι εντάχθηκε σε Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα και ότι ο Δήμος είχε εισηγηθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1990 τη συμπερίληψή της στον κατάλογο των διατηρητέων κτιρίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αντίδραση του Δήμου, τόσο σε υπηρεσιακό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, ήταν άμεση και ουσιαστική. Κατόπιν συνεννόησης του οικουρούντος Δημάρχου Σάββα Βέργα με τον Αντιδήμαρχο Μάκη Ρουσή, έσπευσαν στο χώρο της κατεδαφισθείσας οικοδομής ο Αντιδήμαρχος, ο Δημοτικός Γραμματέας και ομάδα λειτουργών του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. Σε συνέχεια επίσημης καταγγελίας που έγινε στην Αστυνομική Διεύθυνση Επαρχίας Πάφου, σήμερα θα καταχωρηθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου αγωγή εναντίον των υπευθύνων της κατεδάφισης και στο πλαίσιό της θα ζητηθεί η έκδοση διατάγματος άμεσης αναστολής οποιωνδήποτε εργασιών στο χώρο της οικοδομής.

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου, συναισθανόμενο και αναλαμβάνοντας τις ευθύνες και υποχρεώσεις του σε σχέση με τη διαφύλαξη, συντήρηση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης, εκφράζει τη βούληση και την αποφασιστικότητά του να ασκήσει τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές του κατά τρόπο ώστε να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων παράνομων – αυθαίρετων ενεργειών, οι οποίες όχι μόνο συρρικνώνουν την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης αλλά και πλήττουν την εικόνα και τη φήμη της, καταλήγει η ανακοίνωση της δημοτικής αρχής», καταλήγει η ανακοίνωση.

(ΚΥΠΕ/ΚΠ/ΓΒΑ)