Αλλάζουν όλα για τις Κοινότητες το 2021 – Από 350 χωριά σε 37 συμπλέγματα

Αλλάζουν όλα για τις Κοινότητες το 2021 – Από 350 χωριά σε 37 συμπλέγματα

Μεγάλο μέρος των εξουσιών που έχουν σήμερα τα κοινοτικά συμβούλια στις 350 κοινότητες στις ελεύθερες περιοχές περνούν στα συμβούλια των 37 συμπλεγμάτων υπηρεσιών κοινοτήτων που θα θεσπιστούν με τροποποίηση του περί κοινοτήτων νόμου, την οποία ετοίμασαν το Υπουργείο Εσωτερικών και η Ένωση Κοινοτήτων. Ο «Πολίτης» παρουσιάζει βασικές πρόνοιες του νομοσχεδίου, το οποίο τυγχάνει αυτή την περίοδο νομοτεχνικού ελέγχου από τη Νομική Υπηρεσία και στη συνέχεια θα εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα κατατεθεί στη Βουλή, η οποία έχει την ευχέρεια τροποποιήσεων πριν την τελική ψήφισή του σε νόμο.

Το νομοσχέδιο, το οποίο στην αρχική του μορφή ετοίμασε ο δικηγόρος Ανδρέας Χρ. Ευτυχίου για λογαριασμό της Ένωσης Κοινοτήτων, προβλέπει ότι εντός 15 ημερών από την εκλογή των επόμενων κοινοτικών συμβουλίων καλείται σε συνεδρία το Συμβούλιο Υπηρεσιών Κοινοτήτων, μέλη του οποίου είναι οι κοινοτάρχες των κοινοτήτων που απαρτίζουν κάθε σύμπλεγμα. Πρώτη ευθύνη των μελών είναι η εκλογή προέδρου και αναπληρωτή προέδρου του συμβουλίου. Τα συμβούλια των συμπλεγμάτων υπηρεσιών κοινοτήτων είναι οργανισμοί δημοσίου δικαίου με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι αρμόδια για τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων των συμπλεγμάτων.


Αρμοδιότητες

Κύρια αρμοδιότητα των συμβουλίων των συμπλεγμάτων είναι να προσφέρουν τις ακόλουθες υπηρεσίες στους κατοίκους των κοινοτήτων που αποτελούν τα συμπλέγματα: Αποκομιδή και γενική διαχείριση σκυβάλων, υλοποίηση αναπτυξιακών σχεδιασμών, παροχή λογιστικών υπηρεσιών με ενιαίο λογισμικό, γραμματειακές υπηρεσίες, τεχνικές υπηρεσίες, υγειονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ρύθμισης τροχαίας κινήσεως, διαχείριση σκύλων σύμφωνα με τον περί σκύλων νόμο και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες δυνατόν να αποφασίσει το συμβούλιο, με έγκριση του υπουργού Εσωτερικών.

Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, από την έναρξη λειτουργίας του συμβουλίου του συμπλέγματος, οι πιο πάνω αρμοδιότητες παύουν να είναι ευθύνη των κοινοτικών συμβουλίων. Για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών τα συμβούλια των συμπλεγμάτων δύνανται να αγοράζουν υπηρεσίες από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Σε συνεργασία του συμβουλίου του συμπλέγματος και των κοινοτικών συμβουλίων των κοινοτήτων που συμμετέχουν σε κάθε σύμπλεγμα συμφωνείται το ποσό που θα καταβάλλει κάθε κοινότητα στο σύμπλεγμα έναντι της παροχής των πιο πάνω υπηρεσιών, εν είδει ετήσιας εισφοράς.

Ο πρόεδρος του συμβουλίου του συμπλέγματος υπηρεσιών κοινοτήτων είναι η εκτελεστική αρχή του συμβουλίου, προΐσταται των υπηρεσιών του και εκπροσωπεί το συμβούλιο ενώπιον της δικαιοσύνης και άλλων αρχών της Δημοκρατίας και αλλού. Κάθε συμβούλιο ετοιμάζει για κάθε χρόνο ισοσκελισμένο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων. Ο προϋπολογισμός μπορεί να μην είναι ισοσκελισμένος μόνο με έγκριση του υπουργού Εσωτερικών.

Όπως προβλέπονται μέσα από το νομοσχέδιο που ετοίμασαν ΥΠΕΣ και Ένωση Κοινοτήτων

Ποια είναι τα 37 συμπλέγματα υπηρεσιών κοινοτήτων

Στον πέμπτο πίνακα του νομοσχεδίου που ετοιμάστηκε σε συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ένωσης Κοινοτήτων προβλέπεται η σύσταση των ακόλουθων 37 συμπλεγμάτων υπηρεσιών κοινοτήτων:

Επαρχία Λευκωσίας:

 • Σύμπλεγμα Α: Αγία Βαρβάρα, Αλάμπρα, Κοτσιάτης, Λυθροδόντας, Λύμπια, Μαθιάτης, Μαρκί, Νήσου, Πέρα Χωριό, Ποταμιά, Σια.
 • Σύμπλεγμα Β: Ανάγυα, Αναλυόντας, Συνοικισμός Ανθούπολης, Κάτω Δευτερά, Πάνω Δευτερά, Επισκοπειό, Εργάτες, Καμπιά, Καπέδες, Πέρα Ορεινής, Πολιτικό, Ψημολόφου.
  Σύμπλεγμα Γ: Άγιος Επιφάνιος Ορεινής, Άγιος Ιωάννης Μαλούντας, Αγροκηπιά, Αρεδιού, Γούρρι, Καλό Χωριό Ορεινής, Καμπί Φαρμακά, Κλήρου, Λαζανιά, Μαλούντα, Μιτσερό, Φαρμακάς, Φικάρδου.
 • Σύμπλεγμα Δ: Αληθινού, Άλωνα, Απλίκι, Ασκάς, Λαγουδερά, Λειβάδια Πιτσιλιάς, Παλαιχώρι Μόρφου, Παλαιχώρι Ορεινής, Πλατανιστάσα, Πολύστυπος, Σαράντι, Φτερικούδι.
  Σύμπλεγμα Ε: Αγία Ειρήνη, Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, Άγιος Γεώργιος Καυκάλου, Αστρομερίτης, Βυζακιά, Καννάβια, Κάτω Μονή, Κάτω Κουτραφάς, Νικητάρι, Ξυλιάτος, Ορούντα, Περιστερώνα, Ποτάμι.
 • Σύμπλεγμα Ζ: Άγιοι Τριμιθιάς, Ακάκι, Δένεια, Κοκκινοτριμιθιά, Μάμμαρι, Μένοικο, Παλιομέτοχο.
 • Σύμπλεγμα Η: Άγιος Θεόδωρος, Γαλάτα, Ευρύχου, Κακοπετριά, Καλλιάνα, Κατύδατα, Κοράκου, Κούρδαλι (Σπήλια), Λινού, Σινά Όρος, Σπήλια-Αγίου Αντωνίου, Τεμπριά, Φλάσου.
 • Σύμπλεγμα Θ: Γερακιές, Καλοπαναγιώτης, Κάμπος, Μηλικούρι, Μουτουλλάς, Οίκος, Πεδουλάς, Τσακκίστρα.
 • Σύμπλεγμα Ι: Μοσφίλι, Παχύαμμος, Πηγαίνια, Κάτω Πύργος, Πάνω Πύργος.

Επαρχία Λάρνακας:

 • Σύμπλεγμα Α: Ξυλοτύμπου, Ξυλοφάγου, Ορμήδεια.
 • Σύμπλεγμα Β: Αβδελλερό, Κελλιά, Ορόκλινη, Πύλα, Τρούλλοι
 • Σύμπλεγμα Γ: Κίτι, Περβόλια, Τερσεφάνου.
 • Σύμπλεγμα Δ: Αγγλισίδες, Αλαμινός, Αλεθρικό, Αναφωτία, Κιβισίλι, Κλαυδιά, Μαζωτός, Μεννόγεια.
 • Σύμπλεγμα Ε: Αγία Άννα, Δελίκηπος, Καλό Χωριό, Κόρνος, Μοσφιλωτή, Πυργά, Ψευδάς.
 • Σύμπλεγμα Ζ: Άγιοι Βαβατσινιάς, Άγιος Θεόδωρος, Βαβατσινιά, Βάβλα, Ζύγι, Καλαβασός, Κάτω Δρυς, Κάτω Λεύκαρα, Κοφίνου, Λάγια, Μαρί, Μαρώνι, Μελίνη, Οδού, Ορά, Σκαρίνου, Τόχνη, Χοιροκοιτία, Ψεματισμένος.

Επαρχία Λεμεσού

 • Σύμπλεγμα Α: Άγιος Τύχωνας, Ακρούντα, Αρμενοχώρι, Ασγάτα, Βάσα Κελλακίου, Κελλάκι, Μοναγρούλλι, Μονή, Μουτταγιάκα, Παρεκκλησιά, Πεντάκωμο, Πύργος, Σανίδα, Φοινικάρια.Σύμπλεγμα Β: Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Παύλος, Ακαπνού, Αρακαπάς, Βίκλα, Διερώνα, Επταγώνια, Ζωοπηγή, Καλό Χωριό, Κλωνάρι, Λουβαράς, Πραστειό Κελλακίου, Συκόπετρα.
 • Σύμπλεγμα Γ: Αψιού, Γεράσα, Μαθηκολώνη, Παλόδεια, Παραμύθα, Σπιτάλι, Φασούλα.
 • Σύμπλεγμα Δ: Άγιος Γεώργιος Συλίκου, Άγιος Μάμας, Άλασσα, Απαισιά, Δωρός, Καπηλειό, Κορφή, Λάνια, Λιμνάτι, Μονάγρι, Συλίκου, Τριμίκλινη.
 • Σύμπλεγμα Ε: Ακρωτήρι, Ασώματος, Επισκοπή, Ερήμη, Καντού, Κολόσσι, Πάνω Πολεμίδια, Σωτήρα, Τραχώνι, Τσερκέζ Τσιφλίκ.
 • Σύμπλεγμα Ζ: Άγιος Θωμάς, Αλέκτορα, Ανώγυρα, Αυδήμου, Παραμάλι, Πισσούρι, Πλατανίσκια, Πραστειό Αυδήμου.
 • Σύμπλεγμα Η: Άγιος Αμβρόσιος, Άγιος Θεράπων, Άρσος, Βάσα Κοιλανίου, Βουνί, Γερόβασα/Τρόζενα, Δορά, Κισσούσα, Πάνω Κυβίδες, Λόφου, Μαλλιά, Πάχνα, Ποταμιού, Σούνι-Ζανατζιά.
 • Σύμπλεγμα Θ: Άγιος Δημήτρης, Καμινάρια, Κοιλάνι, Κουκά, Λεμύθου, Μανδριά, Μονιάτης, Όμοδος, Παλιόμυλος, Πέρα Πεδί, Κάτω Πλάτρες, Πάνω Πλάτρες, Πρόδρομος, Τρεις Ελιές, Φοινί.
 • Σύμπλεγμα Ι: Άγιος Θεόδωρος, Άγιος Ιωάννης (Πιτσιλιάς), Αγρίδια, Αγρός, Αμίαντος, Δύμες, Κάτω Μύλος, Κυπερούντα, Πελένδρι, Ποταμίτισσα, Χανδριά.

Επαρχία Πάφου

 • Σύμπλεγμα Α: Γουδί, Λυσός, Πελαθούσα, Περιστερώνα, Σκουλλί, Στενή, Φιλούσα Χρ, Χόλι, Χρυσοχού.
 • Σύμπλεγμα Β: Αγία Μαρίνα (Χρ.), Αργάκα, Γυαλιά, Κινούσα, Μακούντα, Νέα Δήμματα, Πωμός.
 • Σύμπλεγμα Γ: Κάτω Ακουρδάλια, Πάνω Ακουρδάλια, Ακουρσός, Ανδρολύκου, Κάτω Αρόδες, Πάνω Αρόδες, Δρούσια, Θελέτρα, Ίνια, Κάθηκας, Κρίτου Τέρρα, Νέο Χωριό, Τέρρα.
 • Σύμπλεγμα Δ: Άγιος Δημητριανός, Αναδιού, Γιόλου, Δρύμου, Δρύνια, Κανναβιού, Κρίτου Μαρόττου, Λάσα, Μηλιά, Μηλιού, Πολέμι, Σίμου, Στρουμπί, Φοίτη, Ψάθι.
 • Σύμπλεγμα Ε: Καλλέπεια, Κοίλη, Κούρτακας, Λεμόνα, Λετύμπου, Τσάδα, Χούλου.
 • Σύμπλεγμα Ζ: Αγία Μαρίνα (Κελ.), Αμαργέτη, Αξύλου, Ασπρογιά, Γαλαταριά, Ελεδιώ, Κοιλίνια, Παναγιά, Πενταλιά, Στατός/Άγιος Φώτιος.
 • Σύμπλεγμα Η: Αγία Βαρβάρα, Αναρίτα, Αρχιμανδρίτα, Αχέλεια, Κούκλια, Μανδριά, Μούσερε, Νατά, Τίμη.
 • Σύμπλεγμα Θ: Αγία Μαρινούδα, Άρμου, Επισκοπή, Κονιά, Μαραθούντα.
 • Σύμπλεγμα Ι: Έμπα, Κισσόνεργα, Λέμπα, Χλώρακα.
 • Σύμπλεγμα Κ: Μέσα Χωριό, Μεσόγη, Τάλα, Τρεμιθούσα.
 • Σύμπλεγμα Λ: Άγιος Γεώργιος, Άγιος Ιωάννης, Άγιος Νικόλαος, Αρμίνου, Κεδάρες, Κελοκέδαρα, Κιδάσι, Μαμώνια, Μέσανα, Νικόκλεια, Πραιτώρι, Πραστειό, Σαλαμιού, Σταυροκόννου, Τραχυπέδουλα, Φασούλα, Φιλούσα Κελ., Χολέτρια.

Επαρχία Αμμοχώστου

 • Σύμπλεγμα Α: Αχερίτου, Αυγόρου, Άχνα.
 • Σύμπλεγμα Β: Λιοπέτρι, Φρέναρος.

Συμπλέγματα – Τι θα γίνει με το προσωπικό

Το νομοσχέδιο για τη θέσπιση των 37 συμπλεγμάτων υπηρεσιών κοινοτήτων προβλέπει ότι οι υπάλληλοι και οι εργάτες που υπηρετούν σε κοινοτικά συμβούλια μεταφέρονται στις υπηρεσίες των συμβουλίων των συμπλεγμάτων, εκτός αν τα κοινοτικά συμβούλια στα οποία υπηρετούν σήμερα θεωρούν ότι είναι απαραίτητες οι υπηρεσίες τους για τα ίδια. Το προσωπικό που θα μεταφερθεί στα συμπλέγματα θα αναλάβει καθήκοντα ανάλογα με αυτά που έχει σήμερα στα κοινοτικά συμβούλια. Η μετακίνηση στα συμπλέγματα θα θεωρηθεί συνέχιση, χωρίς διακοπή, της υπηρεσίας τους στα κοινοτικά συμβούλια. Η αντιμισθία και οι όροι απασχόλησής τους στα συμπλέγματα δεν μπορούν να μεταβληθούν εις βάρος των υπαλλήλων και των εργατών. Όλα τα δικαιώματα, ωφελήματα και υποχρεώσεις παραμένουν ως είχαν στα κοινοτικά συμβούλια.

Πηγή: Πολίτης

Αρέσει σε %d bloggers: