Απάντηση Επάρχου Πάφου για δημοσίευμα

Απάντηση Επάρχου Πάφου για δημοσίευμα

Αγαπητή σύνταξη,
Έχω αποκτήσει πριν από δύο (2) χρόνια με δωρεά από την υπερήλικη και ανύπαντρη αδελφή μου κληρονομικό/οικογενειακό τεμάχιο (φρακτή) εκτάσεως μισού δεκαρίου περίπου, σύμφωνα με τους νόμους του κράτους και με πλήρη διαφάνεια. Ο τίτλος ιδιοκτησίας που απέκτησα δεν περιέχει κανένα βάρος, όρο ή περιορισμό. Η προηγούμενη ιδιοκτήτρια -αδελφή μου-, που απέκτησε την πιο πάνω ιδιοκτησία με κληρονομιά από τον μακαρίτη πατέρα μας, αγόρασε και ενσωμάτωσε στο κληρονομικό στενή λωρίδα κρατικής γης μικρής έκτασης, που παρέμεινε περίσσευμα, και χωρίς καμία από μόνη της αξία, μετά τη διάνοιξη νέου δημόσιου δρόμου. Ζήτησε να αγοράσει αυτή τη λωρίδα, πρώτιστα, για να εξασφαλίσει το τεμάχιό της πρόσβαση στον δημόσιο δρόμο, γιατί ήταν απροσπέλαστο. Οι προσπάθειές της τότε να πείσει τους αρμόδιους να αλλάξουν τα σχέδια όδευσης του νέου δρόμου, ώστε το τεμάχιό της να εφάπτεται του ορίου του δρόμου και να εξασφαλίσει δημόσια πρόσβαση, απέτυχαν.

Η προηγούμενη ιδιοκτήτρια (η αδελφή μου) αποτάθηκε στο Κτηματολόγιο πριν από 13 χρόνια και τήρησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες και συμμορφώθηκε τελικά με την απόφαση-έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου που λήφθηκε οκτώ (8) χρόνια μετά την αίτησή της, καταβάλλοντας ουσιαστικά στο κράτος την πραγματική αξία της κρατικής γης σε γεωργική ζώνη που της ζητήθηκε, ύψους €5.000. Το υπερβολικό ποσό των €52.000 που αναφέρετε στο δημοσίευμά σας ήταν η αρχική εκτίμηση του Κτηματολογίου που δεν αποδέκτηκε και τελικά μετά από ένστασή της έπεισε το Υπουργικό Συμβούλιο, επικαλούμενη και τις προσωπικές της περιστάσεις, ότι η εκτίμηση της αξίας της γης υπολογίστηκε λανθασμένα ως οικιστική γη, αφού τότε και μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη κρατική γη, μέσω της οποίας διέρχεται ο δρόμος, βρίσκεται σε γεωργική και όχι οικιστική ζώνη.


Ανεξάρτητα όμως από τα πιο πάνω, ως νέος νόμιμος ιδιοκτήτης της κληρονομικής γης εδώ και δύο (2) χρόνια (και έξι (6) χρόνια μετά την πιο πάνω έγκριση του Υ.Σ.), έχω πληροφορήσει τις αρμόδιες Αρχές, που ανακίνησαν για τους δικούς τους λόγους το θέμα, ότι δεν επιθυμώ και ούτε ενδιαφέρομαι να μπω σε οποιαδήποτε δοσοληψία με το κράτος για αγορά της λωρίδας κρατικής γης (την ίδια κρατική γη που αγοράστηκε νόμιμα και πληρώθηκε από την αδερφή μου, όπως αναφέρεται πιο πάνω), και ότι μπορούν να προχωρήσουν νομότυπα με τις αναγκαίες διευθετήσεις, για να υλοποιήσουν τη νέα απόφαση. Δεδομένου μάλιστα ότι η ίδια η απόφαση προβλέπει ότι, αν δεν καταβληθεί μέσα σε τακτό χρονικό διάστημα, που έχει ήδη παρέλθει, το ποσό της διαφοράς που ζητείται, η κρατική λωρίδα θα ανακτηθεί και θα αφαιρεθεί από το ιδιωτικό τεμάχιο.

Είμαι βέβαιος ότι οι καλόπιστοι αναγνώστες σας θα βγάλουν τα ορθά συμπεράσματα για τις σκόπιμες και κακόβουλες προσπάθειες κάποιων να πλήξουν την εντιμότητα και ακεραιότητά μου και της οικογένειάς μου. Δυστυχώς οι προσπάθειες αυτές βρήκαν ανταπόκριση από την εφημερίδα σας, που χωρίς καμία προηγούμενη επικοινωνία μαζί μου (για τη δημοσίευση του πρώτου άρθρου) δημοσίευσε το σχετικό ρεπορτάζ. Εκτιμώ ότι το άρθρο σας της επομένης 20/02/2015 διόρθωσε έστω και μερικώς τα γεγονότα. Επιφυλάσσοντας πλήρως τα νόμιμα δικαιώματά μου, παρακαλώ να δημοσιεύσετε την απάντησή μου αυτή προς αποκατάσταση της αλήθειας και να ανασκευαστούν τα υπονοούμενα για το ήθος και την εντιμότητά μου.

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ
Έπαρχος Πάφου

Πηγή: H Σημερινή

Αρέσει σε %d bloggers: