Αποθήκη «βαφτίστηκε» ταβέρνα στην Πέγεια

Αποθήκη «βαφτίστηκε» ταβέρνα στην Πέγεια

Θέμα παραπλάνησης του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του τοπικού σχεδίου Πάφου για προσθηκομετατροπές σε «υφιστάμενη παραδοσιακή κατοικία» και αλλαγή χρήσης της σε ταβέρνα, εγείρει το δικηγορικό γραφείο Τάσσος Παπαδόπουλους και Συνεργάτες με επιστολή του προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

Μέσα από την επιστολή του δικηγορικού γραφείου που ενεργεί εκ μέρους ιδιοκτητών τεράστιου μέρους ακίνητης ιδιοκτησίας, εντός της οποίας περικλείεται και το μικρό μέρος του τεμαχίου γης που περιλαμβάνεται η «κατοικία», καλείται το Υπουργικό Συμβούλιο να επανεξετάσει και προχωρήσει σε ανάκληση της εν λόγω απόφασης. Η ακίνητη ιδιοκτησία βρίσκεται εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας. Σημειώνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έλαβε απόφαση σύμφωνα με εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων. Μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το Τμήμα Πολεοδομίας προχώρησε σε έκδοση πολεοδομικής άδειας και ο Δήμος Πέγειας σε άδεια οικοδομής.


Όπως καταγγέλλεται από το δικηγορικό γραφείο, όλες οι αποφάσεις και εκδοθείσες άδειες στηρίχθηκαν σε λανθασμένα και/ή αναληθή γεγονότα λόγω παραπλάνησης και δόλιας απόκρυψης ουσιωδών στοιχείων από τους αιτητές.

«Φαίνεται ξεκάθαρα μέσα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι στην αίτηση για έγκριση χορήγησης πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση, οι αιτητές ισχυρίστηκαν ότι το ακίνητο αφορά σε ‘‘υφιστάμενη παραδοσιακή κατοικία’’. Όμως ουδέποτε υπήρχε εντός του εν λόγω τεμαχίου γης οποιαδήποτε «κατοικία», παρά μόνο ορισμένα κτίσματα τα οποία στην καλύτερη των περιπτώσεων θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως αχρησιμοποίητη αποθήκη ή χώρος διαβίωσης ζώων. Τούτο μάλιστα αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το συγκεκριμένο ακίνητο βρίσκεται σε αχρηστία εδώ και δεκαετίες, χωρίς στέγη, πόρτες ή παράθυρα. Επιπλέον, ουδέποτε υπήρχε στο εν λόγω τεμάχιο γης οποιαδήποτε παροχή νερού ή ντεπόζιτο προς παροχή νερού, ούτε υπήρξε ποτέ παροχή ρεύματος, αλλά ούτε και τουαλέτα ή έστω και λάκκοι για τουαλέτα».

Το δικηγορικό γραφείο διερωτάται πώς είναι δυνατόν να εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο η χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση σε σχέση με «υφιστάμενη παραδοσιακή κατοικία» τη στιγμή που το εν λόγω ακίνητο ουδέποτε ήταν κατοικία, ούτε χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία.

Κατά την υποβολή της αίτησης, αναφέρεται στην επιστολή, οι αιτητές «απέκρυψαν –προφανώς ιδίως και σκοπίμως– ουσιώδη στοιχεία και πληροφορίες τα οποία θα απέτρεπαν τόσο το Υπουργικό Συμβούλιο, όσο και όλες τις αρμόδιες Αρχές στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων».

Σημειώνεται ότι για το εν λόγω τεμάχιο υπάρχει στο Κτηματολόγιο Πάφου ανοικτός φάκελος αίτησης για οριοθέτησή του και ανοικτός φάκελος διόρθωσης λάθους των εγγεγραμμένων συνόρων.

Πηγή: Φιλελεύθερος

Αρέσει σε %d bloggers: