Βρέθηκαν λύσεις για τα γκολφ στη Λίμνη

Βρέθηκαν λύσεις για τα γκολφ στη Λίμνη

Πράσινο φως στην εταιρεία Cyprus Limni Resorts & Golfcources Plc να προχωρήσει στους σχεδιασμούς της για την ανάπτυξη γηπέδων γκολφ, άναψε η περιβαλλοντική Αρχή. Εγκρίθηκε η επικαιροποιημένη μελέτη για την εκτίμηση των επιπτώσεων στην περιοχή Natura 2000, αλλά και στο περιβάλλον ευρύτερα, λαμβάνοντας υπόψη τις συσσωρευτικές επιπτώσεις, μετά τις καταγγελίες στην Κομισιόν.

Η προτεινόμενη ανάπτυξη αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία δύο γηπέδων γκολφ των 18 οπών ανά γήπεδο. Περιλαμβάνει ακόμα club houses, αθλητικές εγκαταστάσεις, καταστήματα, χώρους στάθμευσης, πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους, οικιστικές μονάδες και ξενοδοχειακή μονάδα δυναμικότητας 160 δωματίων. Το συνολικό μέγεθος της γης που αναμένεται να καταλάβουν τα δύο έργα ξεπερνά τα 3 εκατ. τ.μ.


Οι υδατικές ανάγκες της άρδευσης θα καλύπτονται από επεξεργασμένα υγρά απόβλητα από τη μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λυμάτων του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, που αναμένεται να ανεγερθεί στην περιοχή Πελαθούσας. Το νερό για την ύδρευση θα παρέχεται μέσω του φράγματος της Ευρέτου ως ακατέργαστο και θα διυλίζεται σε κατάλληλο διυλιστήριο νερού που θα κατασκευάσει η εταιρεία εντός του χώρου ανάπτυξης.

Λόγω της ευαισθησίας των χελωνών στον φωτισμό, υποβλήθηκε μελέτη για την αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη φωταύγεια και τον άμεσο και έμμεσο φωτισμό στις χελώνες. Μέσα από τη μελέτη, διαπιστώνεται ότι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζει τις θαλάσσιες χελώνες κατά τη φωλεοποίηση και εκκόλαψη είναι η παρουσία τεχνητού φωτισμού, ο οποίος συμβάλλει στον αποπροσανατολισμό για τα μικρά χελωνάκια, αλλά και στην αποθάρρυνση φωλεοποίησης.

Η μελέτη, με βάση την αρχή της προφύλαξης, προτείνει τη δημιουργία ζώνης μηδενικού φωτισμού στην περιοχή της παραλίας φωλεοποίησης της Λίμνης μέχρι και 150 μέτρα μέσα στη θάλασσα. Επιπρόσθετα, προτείνεται η δημιουργία περιμετρικής ζώνης πλάτους 20 μέτρων, γύρω από το όριο της περιοχής Natura 2000, με σκοπό τη φυτοκάλυψή της για προστασία από τον άμεσο φωτισμό, διαφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό στην περιοχή της Λίμνης μια ζώνη μηδενικού φωτισμού 150 έως 220 μέτρων.

Οι επιπτώσεις οι οποίες θεωρήθηκαν ως οι πιο σημαντικές δυνητικά στα δύο είδη χελωνών, είναι η δημιουργία πίεσης ως προς τη χρήση της παραλίας και αυτές από τον άμεσο φωτισμό προς την παραλία. Η παρουσία των 792 κατοικιών, των τουριστικών διαμερισμάτων, του ξενοδοχείου, των χρήσεων των κοινόχρηστων χώρων, των πεζοδρόμων κοντά στην παραλία, όταν θα έχει ολοκληρωθεί το έργο αναμφισβήτητα αναμένεται να επιφέρουν πίεση ως προς τη χρήση της παραλίας, η οποία σήμερα είναι χαμηλή, όπως διαπιστώνει η περιβαλλοντική Αρχή.

Επισημαίνει ακόμα ότι η αύξηση της ανθρώπινης παρουσίας και πίεσης δεν διασφαλίζει τη μη ύπαρξη αρνητικών επιπτώσεων στην επιτυχία της ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας caretta caretta. Έχει παρατηρηθεί ότι εκτός από την παρουσία ή όχι φωτισμού, η επιτυχία φωλεοποίησης επηρεάζεται και από την απόσταση των οικισμών σε συνδυασμό και με τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια περιοχή. Η περιβαλλοντική Αρχή θεωρεί ότι το θέμα της επισκεψιμότητας στην παραλία δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το μέγεθος της ανάπτυξης, αλλά και τη συμπεριφορά του κοινού γενικότερα, αλλά όπως υπογραμμίζει, μπορεί να ρυθμιστεί με αυστηρή επιτήρηση.

Σύμφωνα με την περιβαλλοντική Αρχή, ως αποτέλεσμα της δημιουργίας του όλου έργου, αναμένονται επιπτώσεις από τον άμεσο φωτισμό προς την παραλία από την όλη ανάπτυξη, τις κατοικίες, τους κοινόχρηστους χώρους και τη διακίνηση οχημάτων στους δρόμους προς την παραλία ωοτοκίας και επιπτώσεις από τη φωταύγεια. Το έργο λόγω το μεγέθους του δύναται να δημιουργήσει το φαινόμενο του «φωτεινού ουρανού», δημιουργώντας έτσι αυξημένη τεχνητή φωτεινότητα του ουρανού κατά τη νύκτα.

Ασφαλιστικές δικλίδες για το περιβάλλον

Κατά την εξέταση της Μελέτης Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στο περιβάλλον προτάθηκαν διάφορες εναλλακτικές λύσεις από τους ειδικούς, καθώς επίσης και μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι το έργο δεν θα επιφέρει αρνητικές μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο περιβάλλον και συγκεκριμένα στα δυο είδη προτεραιότητας για τα οποία κηρύχθηκε η περιοχή ως Natura 2000 – δηλαδή ότι αποτελεί αναπαραγωγικό βιότοπο της χελώνας caretta caretta και τόπο διατροφής της πράσινης χελώνας chelonia mydas.

Η περιβαλλοντική Αρχή θεωρεί ότι η εναλλακτική λύση η οποία διασφαλίζει ότι το έργο δεν θα επιφέρει αρνητικές μη αναστρέψιμες επιπτώσεις, θα πρέπει να περιλαμβάνει: α) Πολύ περιορισμένη επισκεψιμότητα και ρυθμισμένη πρόσβαση και χρήσεις της παραλίας της Λίμνης, έτσι ώστε να διασφαλίζονται εκείνες οι συνθήκες που είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη ωοτοκία των χελωνών, καθώς επίσης και για την απρόσκοπτη επιστροφή των νεογέννητων χελώνων στη θάλασσα. β) Καμία επίπτωση στην παραλία από τον άμεσο φωτισμό και από ανθρώπινες δραστηριότητες από κοντινή παρουσία χρηστών. γ) Μέγιστος δυνατός περιορισμός της φωταύγειας. δ) Καμία πρόσβαση και παρουσία στην παραλία κατά τις βραδινές ώρες την περίοδο Μαΐου – Οκτωβρίου.

Δεν κατασκευάζονται διαμερίσματα στην παραλία

Ως εναλλακτική λύση κατά την περιβαλλοντική Αρχή προτείνεται να μην κατασκευαστούν τα διαμερίσματα που έχουν άμεση πρόσβαση στην παραλία σε σχέση με τις παρακείμενες κατοικίες, όπου η παρεμβολή του γηπέδου γκολφ μεταξύ των κατοικιών και της παραλίας περιορίζει την άμεση και εύκολη πρόσβαση προς την παραλία.

Στους ουσιώδεις όρους που περιλαμβάνεται η θετική έγκριση, είναι όπως η χρήση της παραλίας από το κοινό περιοριστεί αυστηρά μόνο κατά τη διάρκεια της μέρας και κάτω από προϋποθέσεις.

Την εφαρμογή των όρων και των μέτρων που αφορούν στη γνωμάτευση της περιβαλλοντικής Αρχής θα αναλάβει άτομο που θα εργοδοτηθεί από την ίδια την Αρχή και το κόστος θα αναλάβει η εταιρεία για όλο το χρονικό διάστημα κατασκευής του έργου, μέχρι και την τελική ολοκλήρωσή του.

Πηγή: Φιλελεύθερος/Άγγγελος Νικολάου

Αρέσει σε %d bloggers: