ΓεΣΥ – Πρέπει να εντοπίζουμε έγκαιρα τις αδυναμίες και να τις διορθώνουμε

ΓεΣΥ – Πρέπει να εντοπίζουμε έγκαιρα τις αδυναμίες και να τις διορθώνουμε

Η καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών υγείας αποτελεί υποχρέωση του κράτους και είναι κεκτημένο δικαίωμα του πολίτη. Ξεκινώντας με αυτό το δεδομένο, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ) είναι μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας και το μεγαλύτερο κοινωνικό εγχείρημα των τελευταίων δεκαετιών.

Το όλο διακύβευμα σήμερα για το ΓεΣΥ είναι αυτό που πολύ ορθά αναγνώρισε αρκετά νωρίς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να «λειτουργήσουμε τις ασφαλιστικές δικλείδες και τους μηχανισμούς εκείνους που θα βοηθήσουν στην αυστηρή και σωστή εποπτεία του Συστήματος και μέσα από συντονισμό να εντοπίζουμε έγκαιρα τις αδυναμίες και να τις διορθώνουμε, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες.»


Παρά τα σημαντικά οφέλη που έχουν προκύψει από την λειτουργία του ΓεΣΥ, πράγματι σήμερα παρουσιάζονται κάποια σημαντικά προβλήματα και αδυναμίες που έχουν ως αποτέλεσμα να μειώνουν την θετική επίδραση του ΓεΣΥ αλλά και να αμαυρώνουν την μεγάλη εικόνα της μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας.

Κύριος στόχος της μεταρρύθμισης είναι, μέσω της ελεύθερης επιλογής και του ανταγωνισμού μεταξύ των συμβαλλόμενων με το ΓεΣΥ, να βελτιώνεται η ποιότητα των υπηρεσιών στους πολίτες. Αυτός ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί ακόμη καθώς παρατηρείται υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Οι Ιατροί δέχονται πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αρκετά προβλήματα αλλά και να αυξάνεται ο κίνδυνος κάποιου λάθους. Στα νοσοκομεία παρατηρείται συνωστισμός και σε αρκετές περιπτώσεις ταλαιπωρία αρκετών ωρών. Επίσης η μεγάλη λίστα αναμονής πρέπει να απασχολήσει άμεσα τα αρμόδια τμήματα καθώς είναι αρκετές οι περιπτώσεις όπου συμπολίτες μας δεν κατάφεραν να λάβουν άμεση φροντίδα των ιατρικών τους προβλημάτων. Βεβαίως αυτά τα ζητήματα είναι προτεραιότητα καθώς η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν επιδέχεται οποιονδήποτε εκπτώσεων.

Σημαντικό κεφάλαιο στην περαιτέρω ανάπτυξη του ΓεΣΥ αποτελεί η συνεχής επάρκεια φαρμάκων αλλά και το κόστος των φαρμάκων. Υπάρχουν αρκετά φάρμακα απαραίτητα για ομάδες ασθενών που δεν είναι ενταγμένα στο ΓεΣΥ με αποτέλεσμα να γίνεται η εισφορά στο ΓεΣΥ και να υπάρχει και η ανάγκη αγοράς των φαρμάκων στην κανονική τους τιμή. Όμως ακόμη και φάρμακα τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΓεΣΥ παρατηρείται να έχουν αρκετά υψηλή τιμή.

Είναι απόλυτα λογικό κατά τα πρώτα στάδια εφαρμογής ενός τόσο σημαντικού και πολύπλοκου προγράμματος να παρουσιάζονται προβλήματα. Η θέση μου είναι ότι άμεσα, με ορθή επεξεργασία και καλύτερη οργάνωση των αρμόδιων τμημάτων, πρέπει να επιτύχουμε την αντιμετώπιση των πιο πάνω ζητημάτων με αποτέλεσμα την πιο θετική επίδραση του ΓεΣΥ στην κοινωνία.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Πάφου
Οδός Αρσινόης 5, 8011 Πάφος
Τηλ: 26954500 / 99523546, Φάξ: 26953222
E-mail: g.demetriades@outlook.com

Αρέσει σε %d bloggers: