Γ. Μαλλουρίδης: Η προτεινόμενη μεγάλη ανάπτυξη στη Γεροσκήπου

Γ. Μαλλουρίδης: Η προτεινόμενη μεγάλη ανάπτυξη στη Γεροσκήπου

Πρόκειται για ένα τεράστιο σύνθετο έργο το μεγαλύτερο ίσως στο είδος του που προγραμματίζεται να υλοποιηθεί στην Κύπρο.

Προτείνεται να χωροθετηθεί κυρίως σε κρατική αλλά και ιδιωτική γη. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει πριν δύο χρόνια να εγκρίνει την ανάπτυξη της συγκεκριμένης κρατικής γης εκτάσεως 640 δεκαρίων περιλαμβανομένης και της δυνατότητας υποβολής πρότασης για την επίχωση τμήματος του παρακείμενου θαλάσσιου χώρου. Μετά από προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μακροχρόνια εκμίσθωση 125 χρόνων η κυβέρνηση συζητά τώρα με τον επιτυχόντα προσφοροδότη/ επιχειρηματία μεταξύ άλλων και για το ύψος του ενοικίου όπου φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο μερών.


Ο Δήμος Γεροσκήπου θα πρέπει να παρακολουθεί άγρυπνα και καθημερινά τις εξελίξεις σχετικά με το έργο αυτό και θα πρέπει να διεκδικεί έγκυρη ενημέρωση και συμμετοχή σε όλα τα στάδια και τις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου όχι μόνον ως Αρμόδια Αρχή για την έκδοση των αδειών οικοδομής κ.λπ. αλλά και γενικότερα.

Γιατί το έργο αυτό λόγω της κλίμακας του θα επηρεάσει όχι μόνο την κοινωνική και οικονομική ζωή και τις ανέσεις των δημοτών αλλά θα επιβαρύνει κατά τρόπο πρωτόγνωρο όλες τις υποδομές του Δήμου (περιβάλλον, οδικό δίκτυο, κυκλοφοριακό κ.λπ.) Σημειώνεται ότι λόγω της φύσης και του μεγέθους του το έργο θα εκτελείται κατά φάσεις και η ολοκλήρωση του θα διαρκέσει αρκετά χρόνια.

Γι’ αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει σε συνεννόηση και συνεργασία με την Πολεοδομική Αρχή να απαιτήσει και συμφωνήσει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος ως αντιστάθμισμα των αρνητικών επιπτώσεων που θα υποστεί ο Δήμος. Με την επιβολή στις αδειοδοτήσεις όρων, περιορισμών και απαγορεύσεων αλλά και με την εκτέλεση συγκεκριμένων υλικών έργων καθώς και εφαρμογή Σχεδίων και Προγραμμάτων προς όφελος του Δήμου και των δημοτών (εργοδότηση δημοτών, εκτέλεση έργων δημόσιας ωφέλειας κ.λπ.)

Αρέσει σε %d bloggers: