Δεν έχει βρεθεί κοινό έδαφος για την επένδυση Γεροσκήπου

Δεν έχει βρεθεί κοινό έδαφος για την επένδυση Γεροσκήπου

Παρά το γεγονός ότι η διαπραγμάτευση με τον επενδυτή συνεχίζεται με καλή θέληση και καταβάλλεται υπέρμετρη προσπάθεια για σύγκλιση, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει ακόμα εφικτό στην περίπτωση της επένδυσης στη Γεροσκήπου.

Τα σημεία στα οποία επιχειρήθηκε μέχρι τώρα να εξευρεθεί σύγκλιση, είναι ως προς το ύψος της εκτιμημένης αξίας, του μισθώματος και του τρόπου καταβολής του. Η ανάπτυξη και η επένδυση αναμένεται να πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της μακροχρόνιας αδειοδότησης μίσθωσης, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών Κωνσταντίνο Νικολαΐδη.


Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τις οποίες υιοθετεί η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, υφίσταται μεγάλη απόκλιση στις εκτιμήσεις αξίας της γης, αλλά και στο ύψος και στον τρόπο καταβολής του μισθώματος, σε σχέση με τις εκτιμήσεις του ίδιου του επενδυτή. Ο επενδυτής πρότεινε κατά την τελευταία συνάντηση που είχε η Επιτροπή μαζί του, όπως διενεργηθεί μελέτη από δύο (2) ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες/οίκους, για τον καθορισμό της αξίας της γης (ενδοχώρας και νησιού), του ύψους του μισθώματος και του τρόπου καταβολής του στο κράτος ως ιδιοκτήτη της γης.

Όπως συνεχίζει η ανακοίνωση, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης έκρινε ότι η εν λόγω πρόταση θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή και ότι οι εν λόγω μελέτες να αποτελέσουν και τη βάση για σύγκλιση επί της τεράστιας διαφοράς που έχει προκύψει. Σημειώνεται ότι το κόστος των μελετών θα καλυφθεί από το Κράτος, ενώ οι εν λόγω μελέτες θα έχουν καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν θα είναι δεσμευτικές καθ’ οιονδήποτε τρόπο προς την Επιτροπή.

Αναφέρεται, τέλος, ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενημερώθηκε σήμερα για τις μέχρι σήμερα εξελίξεις και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών όπως εξεύρει και διαθέσει τις απαιτούμενες πιστώσεις για κάλυψη της συνεπαγόμενης δαπάνης, με σκοπό τη διενέργεια μελέτης από δύο (2) ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες/οίκους, για τον καθορισμό της αξίας της γης (ενδοχώρας και νησιού), του ύψους του μισθώματος και του τρόπου καταβολής του στο κράτος, ως ιδιοκτήτη της γης».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Αρέσει σε %d bloggers: