Δύο θέσεις εργασίας στο Γενικό Χημείο του Κράτους

Δύο θέσεις εργασίας στο Γενικό Χημείο του Κράτους

2 Χημικοί για ένα έργο στο Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ).

Απαιτούμενα προσόντα:


  • Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου σε θέμα Χημείας ή σε Κλάδους αυτής και
  • Τουλάχιστον εξάμηνη πείρα σχετική με τις αρμοδιότητες του Γ.Χ.Κ.

Οι Χημικοί θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις εγκαταστάσεις του Γ.Χ.Κ. κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας του Γ.Χ.Κ.

Για περισσότερες πληροφορίες RTD Talos, κ. Αυγή Πολεμιδιώτου 22454333.

Βιογραφικά μπορούν να σταλούν στο [email protected]

Αρέσει σε %d bloggers: