Εκδήλωση για την «παράκτια διάβρωση λόγω κλιματικής αλλαγής»

Εκδήλωση για την «παράκτια διάβρωση λόγω κλιματικής αλλαγής»

Ημερίδα για την παράκτια διάβρωση λόγω της κλιματικής αλλαγής, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στον χώρο εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Cap St Georges στον Δήμο Πέγειας.

Η συνάντηση αποτελούσε μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και συνέχεια πρωτοποριακών ενεργειών στις οποίες προβαίνει τον τελευταίο χρόνο η δημοτική αρχή, αφού μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκε στις ακτές της και κυρίως στον φημισμένο διεθνώς Κόλπο των Κοραλλίων πρόγραμμα εναέριας αποτύπωσης των δεδομένων με στόχο την αποτροπή διαβρωτικών συνεπειών και την βελτίωση της ακτογραμμής του Δήμου.


Στα πλαίσια της ημερίδας έγινε γενική επισκόπηση του έργου από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Θ. Χασιώτη, ανάλυση των δεδομένων της παράκτιας ζώνης Πέγειας, ανάλυση της βάσης δεδομένων των παραλιών της Κύπρου και των κινδύνων πλημμυρών και διάβρωσης τους, παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών πεδίου και της μορφολογικής εξέλιξης της πιλοτικής παραλίας στον Κόλπο των Κοραλλίων, την διαχείριση της παράκτιας διάβρωσης και το κανονιστικό πλαίσιο του έργου.

Σε χαιρετισμό του στην ημερίδα ο Δήμαρχος Πέγειας, Μαρίνος Λάμπρου, επεσήμανε ότι η συμμετοχή της Πέγειας στο ευρωπαικό αυτό πρόγραμμα αποτελεί μια ζωτικής σημασίας διαδικασία δεδομένου ότι η παράκτια διάβρωση συνιστά σημαντική απειλή και κίνδυνο για την παράκτια της ζώνη, η οποία αποτελεί την κυριότερη αιτία της τουριστικής της ανάπτυξης.

Διαπιστώνουμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες το πρόβλημα αποκτά ολοένα και ανησυχητικότερες διαστάσεις, ανέφερε ο κ. Λάμπρου, γεγονός που καθιστά την απόκτηση τεχνογνωσίας και κατάλληλου εξοπλισμού μέσω του προγράμματος αυτού εξαιρετικά χρήσιμη. Η συλλογή στοιχείων και οι δειγματοληψίες ιζημάτων για εντοπισμό υποθαλάσσιων αδρανών υλικών ανοιχτά του Κόλπου των Κοραλλίων σε βάθος 50 μέτρων και η θαλάσσια γεωφυσική έρευνα με τη χρήση σύγχρονων ηχοβαλιστικών συστημάτων αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την συλλογή στοιχείων προς αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών μας, κατέληξε.

Ο Δήμος Πέγειας ολοκλήρωσε πρόσφατα και το πρόγραμμα πτήσεων με μη επανδρωμένο UAV από την ομάδα του Εργαστηρίου Τηλεσπισκόπησης και Γεωπεριβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ, με σκοπό την αποτύπωση του Κόλπου των Κοραλλίων. Μιλώντας στον «Φ» ο υπεύθυνος του προγράμματος, καθηγητής του ΤΕΠΑΚ, Διόφαντος Χατζημιτσής, τόνισε ότι το έργο αφορά στην εκτίμηση και διαχείριση ενός από τους μεγαλύτερους κοινούς φυσικούς κινδύνους για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας και Κύπρου, δηλαδή της διάβρωσης των τουριστικών παραλιών που θα έχει καταστροφικές συνέπειες στην τουριστική βιομηχανία και οικονομία.

Θα αποτελέσει σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της μεγάλης αυτής πρόκλησης με ένα αλληλοσυμπληρούμενο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων που θα στηριχθούν στη στενή συνεργασία και μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ Ελληνικών και Κυπριακών Πανεπιστημίων και φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είπε. Τα κύρια αποτελέσματα του έργου θα δώσουν σημαντικά οφέλη στις αρμόδιες αρχές, στους παράκτιους διαχειριστές και πληθυσμούς και στην τουριστική βιομηχανία του ΒΑ Αιγαίου και Κύπρου.

Επιπλέον, μέσω των συστήματων που έχουν εγκατασταθεί, τόνισε ο κ. Χατζημιτσής, θα υπάρχει αυτοματοποιημένη παρακολούθηση παραλιών που θα δώσουν μακροχρόνιες παρατηρήσεις μεταβολής της ακτογραμμής και του αιγιαλού, πληροφορία απαραίτητη για τη παράκτια χωροταξία. Θα παρέχει πληροφορία σχεδόν πραγματικού χρόνου για τις παραλιακές συνθήκες όπως κυματισμό, άνεμο, θερμοκρασία, που θα διαχέεται σε χρήστες μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, κατέληξε.