Ενθάρρυνση ανέγερσης  ξενοδοχείων στην ευρύτερη περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς, ζητά η δημοτική αρχή .

Ενθάρρυνση ανέγερσης ξενοδοχείων στην ευρύτερη περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς, ζητά η δημοτική αρχή .

Επιστολή στον πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού απέστειλε ο δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς


Άγγελος Οδυσσέως στο πλαίσιο της οποίας σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η τοπική αρχή εκφράζει την απογοήτευση της για το γεγονός ότι στην Πόλη Χρυσοχούς τα τελευταία χρόνια δεν έχει ανεγερθεί ούτε μία ξενοδοχειακή μονάδα, παρά τα πλούσια χαρίσματα και τις εξαιρετικές προοπτικές που έχει η περιοχή να εξελιχθεί σε ένα ποιοτικό τουριστικό προορισμό.

Αυτό, προστίθεται στην ανακοίνωση, σημειώνεται, λόγω των πολλών και αχρείαστων περιορισμών και των απαγορεύσεων αρχικά του Τοπικού Σχεδίου και στη συνέχεια της Δήλωσης Πολιτικής.

 

Μέσω της επιστολής της η τοπική αρχή ζητεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού να αναθεωρήσει τη στάση του για το θέμα και ενημερώσει τόσο το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ότι δεν ενίσταται στην μείωση του εμβαδού στα 50,000τετραγωνικά μέτρα, ώστε να μην χαθούν οι προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης που σήμερα παρουσιάζονται .

 

 

Συγκεκριμένα στην επιστολή του ο δήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς αναφέρθηκε και στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε εκπροσώπων της εταιρείας CyprusLimniResortsandGolfcoursesPlc που θα κατασκευάσει τα δύο γήπεδα γκολφ στην περιοχή της Λίμνης, με λειτουργούς του Υπουργείου Εσωτερικών, του τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, και του ΚΟΤ, οι οποίοι ενημερώθηκαν ότι στα πλαίσια της εκπόνησης του «Τοπικού Σχεδίου Κόλπου Χρυσοχούς» η πρόνοια για τα γήπεδα γκολφ που αφορά την ανέγερση ξενοδοχείων , ενδεχομένως θα παραμείνει στις 100,000 τετραγωνικά μέτρα.

 

Η εκπρόσωπος του ΚΟΤ που βρισκόταν στη συνάντηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τοπικής αρχής, απέστειλε επιστολή στο Τμήμα Πολεοδομίας με την οποία διαφωνεί με την μείωση του υπερβολικού εμβαδού των 100,000τετραγωνικών μέτρων σε 50,000 τετραγωνικά μέτρα.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, προστίθεται στην ανακοίνωση, μελετώντας το θέμα και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα , υποστήριξε, και μέσα από τις προτάσεις του για την εκπόνηση του νέου «Τοπικού Σχεδίου Κόλπου Χρυσοχούς», τη μείωση του πιο πάνω ελάχιστου εμβαδού από τις 100,000 τετραγωνικά μέτρα που ισχύουν σήμερα σε 50.000 τετραγωνικά μέτρα, ούτως ώστε να διευκολύνει και να καταστεί δυνατή η ανέγερση του πολυτελούς ξενοδοχείου στον ανατολικό κόλπο της Πόλης Χρυσοχούς στην περιοχή της Λίμνης.

Σήμερα ο συγκεκριμένος τόπος είναι εντελώς υποβαθμισμένος , εκτός των άλλων και από την πολυετή λειτουργία του μεταλλείου και με περιορισμένες προοπτικές. Επιπρόσθετα να σημειωθεί ότι με τη δημιουργία των γηπέδων γκολφ , το ξενοδοχείο θα περιβάλλονται από εκτεταμένους χώρους πρασίνου, συνεχίζει η ανακοίνωση.  

Με τα σημερινά πολεοδομικά δεδομένα η ανέγερση ξενοδοχείων εκτός τουριστικών ζωνών δεν ενθαρρύνεται , αλλά απεναντίας αποτρέπεται , εκτός εάν άμεσα τροποποιηθεί η υφιστάμενη Δήλωση Πολιτικής , η οποία απαιτεί σήμερα όπως το καθαρό εμβαδόν του γηπέδου για ανέγερση ξενοδοχείων εκτός τουριστικών ζωνών είναι 100.000τετραγωνικά μέτρα , εκτιμά η τοπική αρχή .

Αυτό προστίθεται στην ανακοίνωση δεν είναι απαίτηση του ΚΟΤ, αλλά πρόνοια της Δήλωσης Πολιτικής που βρίσκεται σε ισχύ, με αποτέλεσμα η απαίτηση αυτή να καθιστά ουσιαστικά την ανέγερση ξενοδοχείων προβληματική και μη βιώσιμη.

Επισημαίνεται επίσης πως με τους νέους κανονισμούς του ΚΟΤ δεν απαιτείται πλέον η ύπαρξη οποιουδήποτε ελάχιστου εμβαδού γηπέδου, με εξαίρεση τη Δήλωση Πολιτικής.

Ο κ Οδυσσέως αναφέρει πως για να είναι βιώσιμη μια ξενοδοχειακή μονάδα πρέπει απαραίτητα να έχει ένα ικανοποιητικό μέγεθος σε αριθμό κλινών και προσφερομένων υπηρεσιών που άμεσα κατοπτρίζεται σε έκταση γης, σε συσχετισμό με τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης.

Ο ατυχής συναγωνισμός, προσθέτει με άλλες μορφές ανάπτυξης, οι αρνητικοί για κερδοφόρα ανάπτυξη χαμηλοί συντελεστές δόμησης, οι περιορισμένες σε έκταση περιοχές τουριστικών ζωνών και οι περιορισμοί στη χρήση της γης των προγραμμάτων προστασίας της φύσης έχουν στο σύνολο τους αποτρέψει και εξουδετερώσει κάθε δυνατότητα ανάπτυξης σε ξενοδοχειακές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς.

Η παροχή κινήτρων, συνεχίζει η ανακοίνωση, για ενθάρρυνση ανέγερσης ξενοδοχειακών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς είναι μια αναγκαιότητα, που σήμερα έγινε ακόμα μεγαλύτερη, λόγω των επιπτώσεων από την οικονομική κρίση και την ύφεση που βιώνουμε ως χώρα .

Η ενθάρρυνση ανέγερσης ξενοδοχειακών μονάδων που σήμερα είναι σχεδόν ανύπαρκτες στην ευρύτερη περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς, αποτελούσε και αποτελεί βασικό στόχο και πολιτική του Δήμου και του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ/ΚΠ/

Αρέσει σε %d bloggers: