Επέκταση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου αξιώνει ο Μ. Ρουσσής

Πρόταση θα κατταθέσει ο αντιδήμαρχος Πάφου Μάκης Ρουσής


για επέκταση και αναδιοργάνωση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου για να καλύπτει και ανάγκες οικογενειών πέρα από τον Δήμο Πάφου.

Ο κ Ρουσής με σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως θα καταθέσει τις προτάσεις του για την λειτουργία και του ρόλου, του Δημοτικού – Κοινωνικού Παντοπωλείου Πάφου αφουγκραζόμενος τις φωνές πολλών συμπολιτών μας, στη δύσκολη αυτή οικονομικά περίοδο που περνούμε.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πάφου ο θεσμός του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα πρέπει να επεκταθεί, για να καλύπτει τις ανάγκες οικογενειών όχι μόνο από το Δήμο Πάφου, αλλά και οικογένειες που έχουν σοβαρό πρόβλημα διαβίωσης και διαμένουν εκτός δημοτικών ορίων.

Για να επιτύχει αυτός ο σκοπός και για να μπορεί ως Δήμος να ανταποκριθεί και οικονομικά στις απαιτήσεις αυτές, προστίθεται στην ανακοίνωση, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα Δίκτυο παροχής κοινωνικής βοήθειας στο οποίο, θα συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι, Κοινότητες καθώς και όλες οι εθελοντικές οργανώσεις, οι οποίες προσφέρουν τις ίδιες παροχές.

Ο κ Ρουσσής αναφέρει πως οι αιτήσεις για βοήθεια θα συλλέγονται στο Δήμο Πάφου και θα εμπίπτουν στα κριτήρια τα οποία έχει θέσει η Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου. Από την πλευρά τους οι άλλοι Δήμοι, Κοινότητες και Οργανώσεις θα ενισχύουν το Δημοτικό – Κοινωνικό Παντοπωλείο σε προμήθεια φαγώσιμων, οικονομικά αλλά και υπηρεσίες σε εθελοντική βάση.

Με αυτό τον τρόπο προστίθεται στην ανακοίνωση , εξασφαλίζεται η αναβάθμιση της αποστολής και του ρόλου, αλλά και την καλύτερη οργάνωση του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Επίσης θα εξασφαλιστεί, ότι όλοι όσοι πραγματικά έχουν ανάγκη θα βοήθιουνται.

ΚΥΠΕ/ΚΠ/