Επένδυση στον ιατρικό τουρισμό

Επένδυση στον ιατρικό τουρισμό

Την ανέγερση και λειτουργία ιατρικού διαγνωστικού, θεραπευτικού και αναρρωτικού κέντρου που να εξυπηρετεί Κύπριους, αλλά και ξένους ασθενείς, προγραμματίζει ο Κύπριος επιχειρηματίας Απόστολος Φωτίου από την Πάφο, στην περιοχή Ορείτες της κοινότητας Σουσκιού στην Πάφο.

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία κέντρου υγείας για προσέλκυση ιατρικού τουρισμού, το οποίο θα αποτελείται από ένα διώροφο κτήριο ύψους 8,60 μέτρων και θα περιλαμβάνει ισόγειο, όροφο και υπόγειο χώρο στάθμευσης 232 αυτοκινήτων σε τεμάχιο εμβαδού 76.590 τ.μ. Το συνολικό εμβαδόν όλων των οικοδομών θα ανέρχεται σε 15.307 τ.μ., με συνολική κάλυψη των κτηρίων 5.772 τ.μ.


Το προτεινόμενο κτηριακό συγκρότημα κλινικής θα περιλαμβάνει: διαγνωστικό κέντρο, ορθοπεδικό τμήμα, 60 κλίνες ασθενών, δωμάτια για διανυκτέρευση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, ειδικά δωμάτια του βοηθητικού και εργατικού προσωπικού, μαγειρείο, καντίνα, εστιατόριο, πισίνα, φυσιοθεραπευτήριο/γυμναστήριο, γραφεία ιατρών και διοίκησης, αίθουσες συνεδριάσεων και συνεδρίων, διαγνωστικά εργαστήρια, φαρμακείο, μηχανοστάσιο, αποθήκες, πλυντήριο, βιολογικό σταθμό και χώρους στάθμευσης (232 οχήματα). Ο αριθμός του προσωπικού και των επισκεπτών υπολογίζεται στους 100 καθημερινά.

Το έργο χωροθετείται σε περιοχή του Δικτύου Φύση 2000, σύμφωνα τις πρόνοιες των Οδηγιών της Φύσης (Οικοτόπων 92/43/ΕΟΚ και Άγριων Πτηνών 2009/147/ΕΚ), καθώς και σε περιοχή εξαιρετικής φυσικής καλλονής και εντός καθορισμένου περάσματος διέλευσης αποδημητικών πτηνών.

Συγκεκριμένα, το έργο χωροθετείται στο μέσο δύο προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 (ΕΖΔ και ΖΕΠ Χα Ποτάμι και ΖΕΠ Κοιλάδα Διαρίζου) και εμπίπτει στα όρια της κοινότητας Σουσκιού, επαρχίας Πάφου. Στην αποκλειστική περιοχή μελέτης και χωροθέτησης των κτιριακών εγκαταστάσεων, το φυσικό περιβάλλον αποτελείται από βλάστηση, η οποία χαρακτηρίζεται από δέντρα ελιάς και χαρουπιάς, φρύγανα με sarcopoterium spinosum, ξηροφυτικοί λειμώνες με αγρωστώδη και μονοετή φυτά και θερµο-μεσογειακοί και προ-στεππικοί θαµνώνες με genista fasselata, στα οποία διαβιοί άγρια ζωή.

Οι μελετητές του έργου στη Μελέτη Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία θα εξεταστεί την ερχόμενη Τρίτη από την Περιβαλλοντική Αρχή, υποστηρίζουν ότι «δεν δημιουργούνται αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, αφού το ιατρικό κέντρο δεν θα χρησιμοποιεί φυσικούς πόρους της περιοχής εκτός από νερό και δεν θα υπάρχουν ρύποι, ούτε απόβλητα που να μην μπορούν να διαχειριστούν ικανοποιητικά». Επιπλέον, επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος στη γύρω περιοχή από τη δραστηριότητα αυτή, αφού δεν υπάρχουν άξιες λόγου αλληλεπιδράσεις.

Σημειώνεται ότι δεν εξετάστηκε άλλη περιοχή για το έργο και ο χώρος έχει επιλεγεί διότι είναι ιδιοκτησία του επενδυτή και, όπως αναφέρουν οι μελετητές, «βρίσκεται σε απομακρυσμένη, σχετικά, περιοχή που προσφέρεται για τέτοιου τύπου έργα. Για τον λόγο αυτό έχει εξασφαλιστεί και χαλάρωση στη συντελεστή δόμησης».

Οι μελετητές υποστηρίζουν ότι τέτοιου τύπου έργα πρέπει να βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, μέσα στη φύση, όπου ο κάθε «ένοικος – ασθενής» για όσο θα βρίσκεται στο Κέντρο Αποκατάστασης να μπορεί να απολαμβάνει ησυχία και ένα ευχάριστο περιβάλλον.

Επισημαίνεται ότι το έργο γειτνιάζει με το αιολικό πάρκο για το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καταγγελθεί στην Κομισιόν για παραβάσεις σε σχέση με την ένταξη της περιοχή στο Δίκτυο Φύση 2000. Ο φάκελος παραμένει ανοικτός και στο στάδιο αυτό γίνεται ανταλλαγή επιστολών σε μια προσπάθεια να διερευνηθεί κατά πόσο θα προχωρήσει ή όχι η Κομισιόν στην αποστολή αιτιολογημένης γνώμης.

Συγκεκριμένα, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες, ύψους 30 μέτρων περίπου, εκ των οποίων οι πλησιέστερες απέχουν από τη θέση εγκατάστασης του έργου περί τα 600 με 1000 μέτρα.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Για τη δημιουργία κλινικής αποκατάστασης διενεργήθηκε Μελέτη Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Χα-Ποτάμι και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) Κοιλάδα Διαρίζου.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, διαπιστώθηκε ότι οι επιπτώσεις οφείλονται στον χαρακτήρα και το μέγεθος του έργου το οποίο χωροθετείται πάνω σε κορυφογραμμή και σε περιοχή στην οποία δεν υπάρχουν άλλες οικιστικές αναπτύξεις, ενώ οι κοντινότερες βρίσκονται σε πολύ μεγάλη απόσταση και θα επηρεάσει αρνητικά και μη αναστρέψιμα τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000, μέσω κατακερματισμού και απώλειας των τύπων φυσικών οικοτόπων και της όχληση της άγριας ζωής.

Όπως αναφέρεται, πιθανή υλοποίηση της προτεινόμενης ανάπτυξης στην περιοχή θα δημιουργήσει επιπρόσθετα και πιέσεις αλλαγής χρήσεων γης, τη διάνοιξη δρόμων και άλλες υποδομές (ηλεκτρισμός, υδροδότηση κ.λπ.), τα οποία θα προκαλέσουν επιπλέον διατάραξη των οικοτόπων και όχληση κυρίως σε είδη πανίδας (π.χ. πτηνά), ενώ σταδιακά θα αποκόπτει την περιοχή από γειτονικές φυσικές περιοχές, δημιουργώντας συνθήκες απομόνωσης των πληθυσμών διάφορων ειδών. Για τον σκοπό αυτό η δέουσα είναι αρνητική για υλοποίηση του εν λόγω έργου.

Πηγή: Φιλελεύθερος/Άγγελος Νικολάου

Αρέσει σε %d bloggers: