Επανεξετάζεται ο φάκελος της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου

Επανεξετάζεται ο φάκελος της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου

Άλλη μια υπόθεση που αφορά στον Δήμο Πάφου τίθεται εκ νέου υπό το μικροσκόπιο των διωκτικών και δικαστικών Αρχών του τόπου.

Αποκαλυπτικές πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι ο φάκελος της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου Πάφου, που αποτέλεσε ένα από τα σκάνδαλα που τέθηκαν στο μικροσκόπιο των Αρχών την περασμένη πενταετία, επανεξετάζεται αυτή την περίοδο βάσει κάποιων επιπρόσθετων δεδομένων, αν και από πολλές πλευρές είχε θεωρηθεί ότι η εξέταση είχε πλέον περατωθεί. Το έργο της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου Κάτω Πάφου άρχισε τον Νοέμβριο του 2007 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2009 αφού δόθηκε παράταση δυόμισι μηνών. Η πρώτη φάση της σύμβασης ήταν συγχρηματοδοτούμενη από ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ η δεύτερη φάση, που αφορούσε εργασίες σε ιδιωτικές περιουσίες, χρηματοδοτήθηκε από κονδύλια του Δήμου Πάφου. Η αξία του συμβολαίου του έργου ήταν 7,5 εκατομμύρια ευρώ.


Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε η Ελεγκτική Υπηρεσία, φαίνεται ότι πάρα πολλές οδηγίες για αλλαγές δόθηκαν χωρίς εκ των προτέρων έγκριση του εργοδότη. Διαπιστώθηκε ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, είχαν εκδοθεί προς τον εργολάβο πέραν των 120 οδηγιών για αλλαγές, από τις οποίες μόνο οι 62 υποβλήθηκαν στην Τεχνική Καθοδηγητική Επιτροπή για έγκριση.

Μετά από γραπτές οδηγίες του τέως Γενικού Εισαγγελέα, άρχισε η λήψη καταθέσεων από τους ανακριτές του ΤΑΕ Πάφου, σε σχέση με την υπόθεση, και έχουν ληφθεί πέραν των 15 καταθέσεων, ενώ από τα γραφεία του ΤΑΕ πέρασαν εργολάβοι και υπεργολάβοι, καθώς και άλλα άτομα που καθηκόντως είχαν άμεση εμπλοκή με το έργο.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από έκθεση του Γενικού Ελεγκτή το 2014 σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος Πάφου δεν είχε προβεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου στις απαραίτητες ενέργειες και δεν είχε λάβει τα κατάλληλα μέτρα για διασφάλιση των συμφερόντων του, και ότι η διαχείριση, ο συντονισμός και ο έλεγχος του συμβολαίου δεν ήταν επαρκείς, με αποτέλεσμα να γίνουν τροποποιήσεις των σχεδίων και να εκτελεστούν επιπλέον εργασίες, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του δήμου, γεγονός που οδήγησε τελικά και στην υπερπληρωμή του αναδόχου.

Σύμφωνα εξάλλου με σχετική επιστολή που έλαβε η Αστυνομία για την έναρξη της έρευνας και με βάση τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, έγιναν αρκετά λάθη τα οποία αφορούσαν καθυστερήσεις στις εγκρίσεις για προσφορές των υπεργολάβων, ενώ δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη σύναψη ξεχωριστών συμφωνιών κατά την ανάθεση των πρόσθετων διαδικασιών. Επιπρόσθετα σημειώνεται η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών, οι οποίες ενδεχομένως να μην εμπίπτουν στις περιπτώσεις που καθορίζονται και επιτρέπονται στο συμβόλαιο.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, πληρώνονταν ποσά στον εργολάβο έναντι οφειλών, χωρίς την έκδοση κανονισμών, πιστοποιητικών και ελέγχου, πληρώνονταν απευθείας ποσά σε προμηθευτές του εργολάβου, δεν τηρούνταν αρχεία με τα στοιχεία των ωρών που εργαζόταν ο εργολάβος με υπερωρίες για τις οποίες απαιτείται επιπρόσθετη πληρωμή, με αποτέλεσμα να εκτιμώνται οι απαιτήσεις του εργολάβου με τη μέθοδο της σφαιρικής προσέγγισης, και άλλα.

Πηγή: Φιλελεύθερος

Αρέσει σε %d bloggers: