Επιστρέφει στην Πάφο ο Βέργας!

Επιστρέφει στην Πάφο ο Βέργας!

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου αναμένεται να προσαχθούν σήμερα στις 09:30 το πρωί ο τέως δήμαρχος Πάφου Σάββας Βέργας, η πρώην έκτακτη υπάλληλος του Δήμου Μαρία Σολομωνίδου, ο πατέρας της Ηλίας Σολομωνίδης και ο σύζυγος της Κωνσταντίνος Σύφαντος για την υπόθεση των απειλητικών μηνυμάτων.

Παρόντες στο δικαστήριο αναμένεται να είναι οι μάρτυρες κατηγορίας Κώστας Νάνος, Ανδρούλλα Ευθυμίου και οι αστυφύλακες Αχιλλέας Νικόλαου και Γιώργος Γεωργίου, οι οποίοι έχουν κληθεί να είναι παρόντες και στη σημερινή δικάσιμο μαζί με τον Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος και τον Λοχία Ζωνάκη Γεωργίου.


Πληροφορίες αναφέρουν πως η υπόθεση αναμένεται να αναβληθεί εκ νέου σήμερα μετά την αίτηση πολιτικής έφεσης που υπέβαλε στις 10 Νοεμβρίου 2015 εναντίον απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου που είναι πρωτόδικη δικαιοδοσία, ο συνήγορος υπεράσπισης της οικογένειας Σολομωνίδη, δικηγόρος Μιχάλης Πικής, παραθέτοντας πέντε λόγους.

Ο κ. Πικής αναφέρει, στην έφεσή του, πως το πρωτόδικο δικαστήριο εσφαλμένα έκρινε και έχει προχωρήσει σε εσφαλμένη ανάλυση και ερμηνεία του σκεπτικού της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Digital Rights Ireland Ltd.v.Minister for Communications Marina and Natural Resources and others.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως στην Digital Rights Ireland το Δικαστήριο της ΕΕ προέβη σε βαρυσήμαντες διαπιστώσεις σύμφωνα με τις οποίες η διατήρηση δεδομένων καθώς και η πρόσβαση στα διατηρούμενα δεδομένα οι οποίες προβλέπονται από τις οδηγίες 2006/24/ΕΚ υπερβαίνουν τα όρια του απολύτως αναγκαίου, παραβιάζοντας το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας, κάτω από τα άρθρα 7 και 52 (1) του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Όσον αφορά το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, η προστασία αυτού του θεμελιώδους δικαιώματος, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, προσθέτει στην έφεση του ο κ. Πικής επιτάσσει, εν πάση περιπτώσει, οι παρεκκλίσεις από την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οι περιορισμοί της να μην υπερβαίνουν τα όρια του απολύτως αναγκαίου.

Πράγματι, αναφέρει, αφενός η οδηγία 2006/24 αφορά εν γένει το σύνολο των προσώπων που κάνουν χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, χωρίς εντούτοις τα πρόσωπα, των οποίων τα δεδομένα διατηρούνται, να ευρίσκονται, έστω και εμμέσως , σε κατάσταση δυνάμενη να προκαλέσει ποινικές διώξεις.

Συνεπώς, εφαρμόζεται ακόμη και σε πρόσωπα για τα οποία ουδεμία ένδειξη υφίσταται από την οποία θα μπορούσε να προκύψει ότι η συμπεριφορά τους μπορεί να συνδέεται, έστω και κατά τρόπο έμμεσο ή απομακρυσμένο με σοβαρές παραβάσεις. Περαιτέρω, δεν προβλέπει καμία εξαίρεση, οπότε εφαρμόζεται ακόμη και σε πρόσωπα των οποίων οι επικοινωνίες εμπίπτουν, βάσει των κανόνων του εθνικού δικαίου, στο επαγγελματικό απόρρητο.

Ως δεύτερος λόγος έφεσης ο κ. Πικής αναφέρει πως εσφαλμένα το πρωτόδικο δικαστήριο αποφάσισε ότι οι διατάξεις του Νόμου 183(Ι) 2007, οι οποίες αφορούν την υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών για τη διατήρηση των δεδομένων επικοινωνίας δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της οικογένειας Σολομωνίδη επίσης, παραθέτοντας τον τρίτο λόγο στην έφεσή του, αναφέρει πως εσφαλμένα το πρωτόδικο δικαστήριο αποφάσισε ότι ο Νόμος 183(Ι) /2007 εξεταζόμενος σφαιρικά και υπό το φως του συνόλου των διατάξεων του, τόσο αυτών που αφορούν στη διατήρηση, όσο και αυτών που αφορούν την πρόσβαση σε δεδομένα διασφαλίζει ότι τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής και επικοινωνίας δεν παραβιάζονται ούτε και περιορίζονται ενάντια στην αρχή της αναλογικότητας.

Στον τέταρτο λόγο έφεσης, ο κ. Πικής αναφέρει πως εσφαλμένα το πρωτόδικο δικαστήριο αποφάσισε ότι πρόνοιες του Νόμου 183(Ι) 2007 δεν συγκρούονται με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Digital Rights Ireland Ltd. v.Minister for Communications Marina and Natural Resources and others.

Στον πέμπτο λόγο έφεσης ο κ. Πικής αναφέρει πως το πρωτόδικο Δικαστήριο εσφαλμένα δεν προχώρησε στην ακύρωση των επίδικων διαταγμάτων εξασφάλισης τηλεπικοινωνιακών δεδομένων με την έκδοση διατάγματος φύσεως Certiorari.

“Το Ανώτατο απέρριψε την αίτηση του Κ. Σύφαντου”
Σημειώνεται ότι το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε στις 27 Οκτωβρίου την αίτηση του Κωνσταντίνου Σύφαντου για εξασφάλιση διατάγματος τύπου Certiorari σε σχέση με τα διατάγματα εξασφάλισης τηλεπικοινωνιακών δεδομένων στην υπόθεση αποστολής απειλητικών μηνυμάτων προς τον νυν Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος, την Αναπληρώτρια Δημοτικό Μηχανικό του Δήμου Ανδρούλλα Ευθυμίου και το δημοσιογράφο Κώστα Νάνος.

Σημειώνεται ότι για τους κατηγορούμενους Σάββα Βέργα και Μαρία Σολομωνίδου ισχύουν οι ίδιοι περιοριστικοί όροι δηλαδή εγγύηση ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ με έναν αξιόχρεο εγγυητή, τα ονόματα και των δύο τοποθετήθηκαν στο stop list και παρέδωσαν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής τους ταυτότητας.
Όσο για τους κατηγορούμενους Ηλία Σολομωνίδη και Κωνσταντίνο Σύφαντο, επίσης οι ίδιοι περιοριστικοί όροι, δηλαδή προσωπική εγγύηση ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, τα απειλητικά μηνύματα στάλθηκαν το Σεπτέμβριο του 2014 στον νυν Δήμαρχο Πάφου και τότε δημοτικό σύμβουλο Φαίδωνα Φαίδωνος, στην Αναπληρώτρια Δημοτικό Μηχανικό του Δήμου Ανδρούλλα Ευθυμίου και στο δημοσιογράφο Κώστα Νάνου σχετικά με την υπόθεση του διαχωρισμού οικοπέδων της εταιρείας Αρίστο, η οποία εκδικάστηκε ήδη από το Κακουργιοδικείο.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν συνολικά 11 κατηγορίες που αφορούν τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, γραπτές απειλές για φόνο, παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και απειλητικά ενοχλητικά μηνύματα.

Και οι τέσσερις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.
Οι σοβαρότερες κατηγορίες επισύρουν ποινές φυλάκισης μέχρι και επτά χρόνια, λόγω όμως του ότι θα δικαστούν συνοπτικά από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, η μέγιστη ποινή που μπορεί να επιβληθεί είναι πέντε χρόνια ενώ κάποιες από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν προβλέπουν επιβολή χρηματικών προστίμων.

Σημειώνεται πως ήδη ο τέως Δήμαρχος Πάφου Σάββας Βέργας εκτίει ποινή φυλάκισης για την υπόθεση ΣΑΠΑ.

Πηγή: Πολίτης

Αρέσει σε %d bloggers: