ΕΤΕΚ: Σεβασμός στην ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας

ΕΤΕΚ: Σεβασμός στην ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας

Με αφορμή τη δημοσιότητα που έχει δει το θέμα της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 8 Ιουνίου για ανάκληση προηγούμενης απόφασης και αποχαρακτηρισμό από Αρχαίο Μνημείο Β’ Πίνακα τεμαχίου στη Γεροσκήπου που ανήκει στην Εκκλησία, το Επιμελητήριο επιθυμεί να υπογραμμίσει τα ακόλουθα:

Η προσέγγιση που θα πρέπει να υιοθετείται από τον οιονδήποτε σε θέματα που αφορούν την ανάδειξη και προστασία των αρχαιοτήτων θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από σεβασμό στην ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας.


Ως εκ τούτου η πρόνοια του συντάγματος για συναίνεση της Εκκλησίας δεν αναιρεί τη δεδομένη υποχρέωσή της για προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς. Η κοινωνία αναμένει πως η Κυπριακή Εκκλησία όπως και η Πολιτεία προσυπογράφουν τη θέση αυτή, ως θεματοφύλακες της αρχαιολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Οι λόγοι ή και η ανάγκη για τους οποίους έχει περιληφθεί η συγκεκριμένη πρόνοια στο σύνταγμα, το οποίο ωστόσο διαφυλάσσει το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για προστασία των αρχαιοτήτων, θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης υπό το πρίσμα πιο σύγχρονων αντιλήψεων. Θεωρούμε ωστόσο δεδομένο πως σε καμία περίπτωση τούτο δεν έγινε προκειμένου να τυγχάνει χρήσης από την Εκκλησία για επενδυτικούς σκοπούς εις βάρος της αρχαιολογικής κληρονομιάς της χώρας.

Εξάλλου, τόσο η αρμοδιότητα του Τμήματος Αρχαιοτήτων να προστατεύσει τις αρχαιότητες που εντοπίζονται στο τεμάχιο όσο και η πρόθεση της Εκκλησίας να συνεργαστεί με το Τμήμα προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένες.

Αρέσει σε %d bloggers: