Εύρος Λοϊζίδης: Επιστολή προς Γενικό Ελεγκτή για Δήμαρχο Πάφου

Ανάπλαση του Παραδοσιακού Εμπορικού Κέντρου και της Πλατείας Κέννεντυ στην Πάφο – Α.Δ. 23/2015

Αγαπητέ κύριε Οδυσσέα,


Θα ήθελα να σας ενημερώσω για την αυθαίρετη ενέργεια του Δημάρχου Πάφου να ζητήσει την τμηματική παραλαβή μέρους του Έργου στο Τμήμα Δ και συγκεγκριμένα μέρος του υπό κατασκευή χώρου στάθμευσης., χωρίς να ακολοθηθουν οι νόμιμες διαδικασίας.

Ταυτόχρονα θα ήθελα να σας ενημερώσω και να ελέγξετε τις πιο κάτω παρατηρήσεις. Θεωρώ ότι σίγουρα υπάρχει θέμα διασπάθισης δημοσίου χρήματος.

 • Σύμφωνα με τη σύμβαση (Τόμος Α Παράρτημα 2 Άρθρο 43.1 χρόνος αποπεράτωσης και παράγραφος 2.25 του τόμου Α) ο εργολάβος όφειλε να παραδώσει :
  1. Τμήμα Α, Τμήμα Δ και οδός Βλαδίμηρου Ηρακλέους μέχρι την συμβολή με την Οδό Αγίου Κενδέα (Τμήμα Γ)  σε δέκα μήνες (22/10/2016).
  2. Τμήμα Β (Μακαρίου με παράδρομους ) σε οκτώ μήνες (22/08/2016)
  3. Τμήμα Γ σε δώδεκα μήνες (22/12/2016)

 

 • Για τα πιο πάνω τμήματα δεν εφαρμόστηκε η πρόνοια της σύμβασης για αποζημιώσεις λόγω καθυστερήσεων (Τόμος Β , άρθρο 47.1) το οποίο προνοεί βάση του Παραρτήματος 2 αποκοπές ύψους €2,800 ανά ημέρα καθυστερήσεων.

 

 • Μέχρι σήμερα δεν έχουν εξεταστεί οποιεσδήποτε χρονικές απαιτήσεις του Εργολάβου από την ΚΕΑΑ. Θα ήθελα να επισημάνω ότι οι εργασίες του Εργολάβου στα Τμήματα Α, Β και Δ δεν επηρεάστηκαν από οποιαδήποτε σημαντικά συμβάντα. Το μοναδικό σημαντικό συμβάν σε όλο το έργο είναι η οδηγία για την αντικατάσταση του υφιστάμενου αγωγού ομβρίων στους δρόμους Θερμοπυλών και Καρναβάλου ( Τμήμα Γ ) και Μακαρίου ( Τμήμα Δ ) οι οποίες είναι και εργασίες που εκτελούνταν παράλληλα με τις άλλες εργασίες στα άλλα μέρη των Τμημάτων.

 

 • Αντί αυτού προχώρησε σε παραλαβή μέρους του Τμήματος Δ, στις 08/12/2016 και χωρίς προηγουμένως να ζητήσει την έγκριση της ΚΕΑΑ μέσω των διαδικασιών που ορίζει η νομοθεσία (73(Ι)του 2016) και οι σχετικοί κανονισμοί δυνάμει του Άρθρου 57 και 93.

 

 • Συγκεκριμένα ζήτησε από τον εργολάβο χωρίς καμία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να του παραδώσει μέρος του χώρου στάθμευσης για να γίνουν εκδηλώσεις του Δήμου Πάφου για τα Χριστούγεννα. Ο συγκεκριμένος χώρος σίγουρα περικλείει τεράστιους κινδύνους για την ασφάλεια του κοινού αλλά και για πρόσθετες απαιτήσεις από τον εργολάβο χρονικές και χρηματικές λόγω των πρόσθετων μέτρων ασφαλείας που θα λάβει.

 

 • Επιπρόσθετα ζήτησε μέρος της υπό δημιουργίας πλατείας Κέννεντυ να αποπερατωθεί άμεσα από τον εργολάβο και να περιφραχθεί από τον εργολάβο για την διεξαγωγή προεκλογικής συγκέντρωσης / εκδήλωσης το βράδυ της 9ης Δεκεμβρίου, 2016 σε συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις κέντρων διασκέδασης.

 

 • Τα υπολειπόμενα τμήματα που βρίσκονται στο Εμπορικό Κέντρο έχουν εγκαταλειφθεί από τους εργολάβους με αποτέλεσμα να παραμείνουν στάσιμα στις χωματουργικές εργασίες και δεν προβλέπεται να ολοκληρωθούν πριν τον Απρίλιο του 2017.

 

 • Αυθαίρετα ο Δήμαρχος παραχώρησε στον εργολάβο ολόκληρη την περιοχή του έργου παρά τους όρους της σύμβασης, όπου προνοούσε όπως ο εργολάβος διατηρεί ασφαλή, συνεχή και απρόσκοπτη διακίνηση των πεζών καθώς και των οχημάτων. Αντί αυτού ο χώρος εργοταξίου με τα μηχανήματα και τους εργατοτεχνίτες είναι κοινός με το χώρο διακίνησης εργαζομένων και επισκεπτών, χωρίς τις απαραίτητες περιφράξεις, σημάνσεις και χωρίς μέτρα ασφαλείας.

 

 • Τέλος θα ήθελα να εκφράσω τις ανησυχίες μου για τους παράτυπους και λανθασμένους χειρισμούς του και για τα υπόλοιπα έργα αφού δημιουργούνται κακοτεχνίες και όλα αυτά λόγω της εμμονής του Δημάρχου να ολοκληρωθούν όλα ταυτόχρονα πριν τις Δημοτικές εκλογές .

Κύριε Οδυσσέα αναμένω ότι θα δείξετε ανάλογη αυστηρότητα και ευαισθησία όπως μας έχετε συνηθίσει και αναμένω  ότι άμεσα θα διερευνήσετε όλες τις πιο πάνω καταγγελίες γιατί κάθε μέρα που περνά ο κυβερνητικός προϋπολογισμός επιβαρύνεται και ουσιαστικά οι Δημότες πληρώνουν την προεκλογική καμπάνια του κ Φαίδωνος.

Με εκτίμηση

Εύρος Λοϊζίδης
Δημοτικός Σύμβουλος Πάφου
Πρώην Μέλος ΤΕΠΕ