Η αξία της ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ μετά την επιβεβαιωτική γεώτρηση

Η αξία της ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ μετά την επιβεβαιωτική γεώτρηση

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να επιχειρήσει μέσα από την επιβεβαίωση


των αποθεμάτων να προσδιορίσει με τη μεγαλύτερη ακρίβεια τη σημερινή αξία του οικοπέδου 12 που βρίσκεται στην Κυπριακή ΑΟΖ.

Πολλά ακούστηκαν στην προεκλογική περίοδο για τη δυνατότητα προπώλησης του φυσικού αερίου για να μπορέσουμε να αποδεσμευτούμε από τους όρους και τα μνημόνια της Τρόικα.

Η πιο πρόσφατη και αξιόπιστη ανάλυση για την αξία των αποθεμάτων στο οικόπεδο 12 είναι αυτή της RoyalBankofScotland(RBS). Με βάση αυτή την ανάλυση η παρούσα αξία των αποθεμάτων ήταν γύρω στα €13δις. Η σημερινή ανάλυση και ο υπολογισμός θα γίνουν με βάση τα επιβεβαιωμένα αποτελέσματα που έχουν μόλις ανακοινωθεί.

H RBS συμπεραίνει ότι η Κύπρος θα είναι σε θέση να αρχίσει εξαγωγές του φυσικού της αερίου το 2019. Πρέπει να τονίσουμε ότι η υποδομή για την υποδοχή και υγροποίηση του φυσικού αερίου θα χρειαστεί 6-7 χρόνια από σήμερα.

Η RBS επισημαίνει ότι αν και τα κοιτάσματα του οικοπέδου 12 είναι τεράστια αυτή η εξέλιξη είναι μεσοπρόθεσμου μέχρι μακροπρόθεσμου ορίζοντα. Αυτό σημαίνει ότι η εκμετάλλευση του οικοπέδου 12 θα μπορούσε να διαρκέσει περί τα 25 χρόνια.

Η Βρετανική Τράπεζα υποθέτει ένα περιθώριο κέρδους για την Κυπριακή Δημοκρατία 20% σε μια συνολική αξία αποθεμάτων γύρω στα €344 δις. Αυτό σημαίνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα μπορούσε να επωφεληθεί από το οικόπεδο 12 ένα ποσό περίπου €70 δις, και το οποίο θα εισπραχθεί στην περίοδο των 25 ετών.

Η εταιρεία NOBLEυπολογίζει τα αποθέματα φυσικού αερίου στα 142 δις κυβικά μέτρα ή 5 τρις κυβικά πόδια.

Για σκοπούς απλούστευσης θα πρέπει να υποθέσουμε ότι από το έτος 2019 και μετέπειτα, το ποσό που θα εισφέρει στα ταμεία του κράτους θα είναι (€70 δις/25 χρόνια) (€2,8 δις ή €3 δις ετησίως).

Επειδή στα χρηματοοικονομικά €1 σήμερα δεν έχει την ίδια αξία με €1 το 2030, θα πρέπει να μεταφράσουμε αυτές τις εισροές με σημερινές αξίες, γιατί είναι σήμερα που θέλουμε να πουλήσουμε το φυσικό μας αέριο για να διώξουμε την Τρόικα.

Για να εκφράσουμε τις μελλοντικές ταμειακές ροές σε σημερινές αξίες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. Ενδεικτικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το σημερινό κόστος κεφαλαίου. Αυτό καθορίζεται από την απόδοση των κυβερνητικών ομολόγων. Η απόδοση των Κυπριακών ομολόγων πριν 20 μήνες, ημερομηνία κατά την οποία η Κύπρος αποκλείστηκε από τις αγορές ομολόγων ήταν στο 14%. Αυτό το ποσοστό θα μπορούσε να αναπροσαρμοστεί με το βαθμό ρίσκου που περικλείει αυτή η επένδυση σε ότι αφορά τις απρόβλεπτες αντιδράσεις από πλευράς Τουρκίας όταν θα αρχίσει η άντληση του φυσικού αερίου, και η αβεβαιότητα στη μελλοντική τιμή πώλησής του. Συμπερασματικά το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι πιθανό να κυμανθεί από 12% – 14%.

Για τους σκοπούς αυτής της ανάλυσης θα υπολογίσω τη παρούσα αξία του οικοπέδου 12 χρησιμοποιώντας προεξοφλητικό επιτόκιο 12% και 14%.

ΣΕΝΑΡΙΟ Α – Επιτόκιο 12%

Η αξία του οικοπέδου 12 το 2019, ημερομηνία που αρχίζουν οι ταμειακές ροές υπολογίζεται ως ακολούθως: €3 δις/12% = €25 δις. Αυτή είναι η αξία του οικοπέδου 12 το 2019. Για να βρεθεί η τρέχουσα αξία σήμερα, το 2013, χρησιμοποιούμε

€25 δις/(1.12)6 = €12 δις.

ΣΕΝΑΡΙΟ Β – Επιτόκιο 14%

Χρησιμοποιώντας την πιο πάνω μεθοδολογία το αποτέλεσμα είναι:

€25 δις/(1.14)6 = €11 δις.

Επομένως η αξία του οικοπέδου 12 σε σημερινές αξίες κυμαίνεται από €11 δις – €12 δις.

 

ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ Η ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

Επειδή η πιο πάνω ανάλυση βασίστηκε σε δύο βασικούς παράγοντες, δηλαδή το κόστος του κεφαλαίου και τις γεωπολιτικές συνθήκες στη περιοχή μας, η απόφαση για προπώληση θα μπορούσε τουλάχιστο να περιμένει μέχρις ότου η Κυπριακή Δημοκρατία επιστρέψει στις αγορές ομολόγων. Αυτό σημαίνει ότι η απόδοση των Κυπριακών ομολόγων θα μπορεί να βρίσκεται στο 2% – 3% και ίσως το προεξοφλητικό επιτόκιο θα κυμαίνεται στο 3% – 4%.

Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία στα σενάρια Α και Β η αξία του οικοπέδου 12 το 2016 ( που λογικά θα πρέπει να επιστρέψουμε στις αγορές) θα είναι μεταξύ €20 δις – €21 δις, και για να είναι τα ποσά συγκρίσιμα ως προς το σήμερα οι αξίες κυμαίνονται από €16 δις – €18 δις.

ΕΠΑΛΥΘΕΥΣΗ

Κάποιος θα μπορούσε να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης. Εναλλακτικά θα μπορούσε κάποιος να κοιτάξει την αξία που έχει σήμερα η NOBLE στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η αξία στις 3 Οκτωβρίου 2013 είναι περίπου US$ 10 δις ή €8 δις χρησιμοποιώντας ισοτιμία €/$ = 1,30.

Αν υποθέσουμε ότι η NOBLE διαχειρίζεται παρόμοια έργα στον κόλπο του Μεξικού, την Αφρική, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, τότε κάποιος μπορεί εύκολα να συμπεράνει ότι η αξία του οικοπέδου 12 για την NOBLE δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €4 δις. Αν υποθέσουμε ότι η NOBLE έχει μερίδιο στα κέρδη της τάξης του 30% τότε ολόκληρη η αξία του οικοπέδου 12 είναι σήμερα €13 δις και το μερίδιο της Κύπρου λογικά είναι €13 δις – €4 δις = €9δις.

Αυτό το αποτέλεσμα είναι πιο κοντά στο ΣΕΝΑΡΙΟ Β (καθαρή σημερινή αξία οικοπέδου 12 είναι €11 δις) που είναι και το πιο λογικό.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

 

Επιβεβαιώνεται ότι η σημερινή αξία του οικοπέδου 12 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €11 δις. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα μπορούσε να επωφεληθεί από την προπώληση φυσικού αερίου γύρω στο 2016 με την πιθανή επιστροφή μας στην αγορά ομολόγων. Η ανάλυση έγινε χρησιμοποιώντας τις θεωρίες περί των χρηματοοικονομικών και της αξιολόγησης των επενδύσεων και για την απόδειξη της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η σημερινή αξία της Noble στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Θα είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε την αντίθετη άποψη αλλά και που να είναι βασισμένη σε λογική ανάλυση των μεταβλητών που καθορίζουν σήμερα την αξία του οικοπέδου 12 στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

Οικονομολόγος –Εγκεκριμένος Λογιστής.

Επαρχιακός Γραμματέας ΔΗ ΣΥ Πάφου.

Αρέσει σε %d bloggers: