Η Επαρχιακή Διοίκηση λαμβάνει μέτρα για τον Ακάμα

Η Επαρχιακή Διοίκηση λαμβάνει μέτρα για τον Ακάμα

Η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου προέβη το πρωί της Κυριακής στη λήψη δραστικών μέτρων για τερματισμό της παράνομης παροχής υπηρεσιών λουομένων σε παραλιακό τεμάχιο το οποίο χωροθετείται στη νότια είσοδο της Χερσονήσου Ακάμα και συγκεκριμένα στην εκβολή του Άσπρου Ποταμού, στη διοικητική επικράτεια του Δήμου Πέγειας.

Επιπλέον, ο Δήμος Πέγειας ως οικοδομική Αρχή προβαίνει στη λήψη δικαστικών μέτρων κατά του παρανομούντα, ο οποίος χωρίς να λάβει περιβαλλοντική έγκριση και πολεοδομική ή οικοδομική άδεια προέβη στην παράνομη κατασκευή εστιατορίου και στην παράνομη εγκατάσταση αναψυκτηρίου σε ιδιωτικό τεμάχιο που χωροθετείται στην κοίτη του Άσπρου Ποταμού.


Ειδικότερα, η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου προέβη στην κατάσχεση του παράνομου εξοπλισμού (κρεβατάκια και ομπρέλες) παροχής υπηρεσιών λουομένων. Παράλληλα, προέβη στην απομάκρυνση αποχωρητηρίου που τοποθετήθηκε παράνομα στην εκβολή του Άσπρου Ποταμού και στη μόλωση του παράνομου λάκκου αποχέτευσης που ανοίχθηκε μέσα στη Ζώνη Προστασίας της Παραλίας.

Σημειώνεται ότι η εκβολή του Άσπρου Ποταμού δεν αποτελεί οργανωμένη παραλία παροχής υπηρεσιών και διευκολύνσεων προς λουομένους, καθώς δεν έχει εγκριθεί ποτέ Σχέδιο Χρήσης της Παραλίας από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο παράνομος εξοπλισμός παροχής υπηρεσιών λουομένων (κρεβατάκια, ομπρέλες και αποχωρητήριο) τοποθετήθηκε παράνομα πάνω ακριβώς στην εκβολή του Άσπρου Ποταμού, στα τεμάχια με αριθμό 1, 149 και 151, στο φύλλο/σχέδιο 34/63. Τα τεμάχια 1 και 151 εμπίπτουν εντός του Κρατικού Δάσους Πέγειας και του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, ενώ το τεμάχιο με αριθμό 149 είναι ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Τα τρία τεμάχια γης εμπίπτουν σε πολεοδομική Ζώνη Προστασίας της Φύσης (Ζ4-ΠΦ) και πολεοδομικό καθεστώς Ακτής και Περιοχής Προστασίας της Φύσης.

Επιπλέον, ο παρανομών προέβη στην παράνομη ανέγερση εστιατορίου και στην παράνομη εγκατάσταση αναψυκτηρίου στην κοίτη του Άσπρου Ποταμού, πλησίον της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας και της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής Λάρας – Τοξεύτρας.

Το εστιατόριο και το αναψυκτήριο, τα οποία ανεγέρθηκαν και λειτουργούν χωρίς περιβαλλοντική έγκριση, καθώς και πολεοδομική και οικοδομική άδεια, χωροθετούνται στο τεμάχιο ιδιωτικής ιδιοκτησίας με αριθμό 150, στο φύλλο/σχέδιο 34/63, στην επικράτεια του Δήμου Πέγειας.

Οι παράνομες κατασκευές επίσης εμπίπτουν σε πολεοδομική Ζώνη Προστασίας της Φύσης (Ζ4-ΠΦ) και πολεοδομικό καθεστώς Ακτής και Περιοχής Προστασίας της Φύσης.

Ο Δήμος Πέγειας είχε προβεί σε γραπτή προειδοποίηση στον παρανομούντα, δίδοντας προθεσμία για μετακίνηση, η οποία έληξε στις 9/4/2018. Λόγω της μη συμμόρφωσης του παρανομούντα, ο Δήμος Πέγειας αποφάσισε να προχωρήσει στη λήψη των απαραίτητων δικαστικών μέτρων.

Οι αυθαίρετες επεμβάσεις και παράνομες κατασκευές στην περιοχή του Άσπρου Ποταμού παρατηρούνται εδώ και χρόνια. Πέρσι, είχαν καταγραφεί στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του «Φ» με τίτλο «Οδοιπορικό στις παρανομίες του Ακάμα» που δημοσιεύτηκε στις 4/9/2017, ενώ φέτος καταγγέλθηκαν σε νέο ρεπορτάζ του «Φ» με τίτλο «Παράνομες αναπτύξεις στον Ακάμα» που δημοσιεύτηκε στις 28/4/2018.

Πηγή: Φιλελεύθερος