Ισχυρός Διοικητικά και Βιώσιμος Οικονομικά  ο προτεινόμενος Δήμος στην Ανατολική Πάφο

Ισχυρός Διοικητικά και Βιώσιμος Οικονομικά ο προτεινόμενος Δήμος στην Ανατολική Πάφο

Μέσα από την Τεχνοοικονομική Μελέτη του Υπουργείου Εσωτερικών για τη Μεταρρύθμιση της Τ.Α., απεδείχθη ότι η πρόταση της Γεροσκήπου για τη δημιουργία ενός δήμου στην ανατολική περιοχή της Πάφου τηρεί και εξασφαλίζει τους κύριους στόχους της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας.

Αποδεικνύεται ότι η καλύτερη και πιο επωφελής επιλογή για την περιοχή είναι η συνένωση Δήμου Γεροσκήπου και όμορων κοινοτήτων, αφού:


  • η αντικειμενική ανάλυση των κριτηρίων και δεικτών αποτίμησης της οικονομικής και διοικητικής βιωσιμότητας της μελέτης, καταδεικνύει την επάρκεια του προτεινόμενου δήμου.
  • δημιουργείται ένας δήμος αυτοτελής, οικονομικά και διοικητικά. Θα βελτιώσει τις οικονομίες κλίμακας της περιοχής και θα αποφέρει σημαντικές ετήσιες εξοικονομήσεις.
  • ο νέος δήμος εγγυάται την πιο δημοκρατική εκπροσώπηση των υπό συνένωση τοπικών αρχών στο νέο διοικητικό σχήμα και στα όργανα λήψης των αποφάσεων. Αποφεύγεται η χαώδης διαφορά σε επίπεδο συμμετοχής στο Δ.Σ. (όπως συμβαίνει στο σενάριο συνένωσης Δήμου Πάφου – Δήμου Γεροσκήπου). Έτσι, θα υπάρχει η αναγκαία ισορροπία που θα οδηγεί τα συνιστώντα μέρη σε συναινετικές λύσεις και αποφάσεις.
  • η συνένωση των κοινοτήτων της ανατολικής Πάφου με τον όμορο τους δήμο θα τις βοηθήσει να εξασφαλίσουν πληθυσμιακή αναζωογόνηση και κοινωνικοπολιτική ισότητα, να αναπτυχθούν ισόρροπα και να κάνουν βήματα προόδου.
  • η ενοποίηση των κοινοτήτων αυτών με τον γειτονικό τους δήμο θα αναβαθμίσει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους τους.
  • τα διοικητικά όρια του νέου δήμου θα καλύπτουν μια περιοχή για την οποία υπάρχει αυξανόμενο επιχειρηματικό/επενδυτικό ενδιαφέρον, αποτελεί προνομιούχα και ελκυστική περιοχή για ιδιοκατοίκηση, ενώ οι προοπτικές ανάπτυξης της είναι τεράστιες λόγω της μεγάλης έκτασης διαθέσιμης γης και του φυσικού της πλούτου. Λόγω ακριβώς αυτής της δυναμικής, αναμένεται, φυσιολογικά, και δημογραφική έκρηξη στην προτεινόμενη δημαρχούμενη περιοχή μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια.
  • ο νέος δήμος θα αποτελεί τον καταλύτη όχι μόνο για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και για τη διαδημοτική συνεργασία και, ενδεχομένως, τη συνένωση και με άλλες γειτονικές κοινότητες στο μέλλον, γεγονός που πρέπει απαραίτητα να ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό.

Καλούμε το Υπουργείο Εσωτερικών να λάβει σοβαρά υπόψη του όλα τα πιο πάνω κατά τον καταρτισμό του νέου χάρτη Τ.Α. Αναμένουμε επίσης ότι τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν για άλλους δήμους (π.χ. Ύψωνας) θα αξιοποιηθούν και στην περίπτωση της Γεροσκήπου.

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας

Αρέσει σε %d bloggers: