Καθοριστική η απόφαση τράπεζας για «Poseidon» και Μαρίνα

Καθοριστική η απόφαση τράπεζας για «Poseidon» και Μαρίνα

Σήμερα κρίνεται κατά πόσο την κατασκευή της μαρίνας της Πάφου θα αναλάβει η κοινοπραξία «Poseidon Grand Marina of Paphos» ή αν η κυβέρνηση θα προχωρήσει με τον δεύτερο σε σειρά κατάταξης επενδυτή που είναι η εταιρεία «Pafilia Property Development Ltd».

Όλα θα εξαρτηθούν από το κατά πόσο θα καταθέσει πειστικά τεκμήρια χρηματοδότησης η «Poseidon» και όπως πληροφορείται ο «Φ», το θέμα αυτό εξετάζεται τις προσεχείς ώρες από μεγάλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες δεδομένου του γεγονότος ότι εκπνέει η διορία που δόθηκε στη συγκεκριμένη κοινοπραξία, μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι θα εξασφαλίσει χρηματοδότηση για το 60% του έργου.


Εκτός από τη συγκεκριμένη κοινοπραξία καραδοκεί και η εταιρεία Pafilia της οποίας οι ιδιοκτήτες προειδοποίησαν την κυβέρνηση, διά του νομικού τους συμβούλου, ότι θα πληρώσει τα σπασμένα σε περίπτωση κατά την οποίαν κάνει σκόντο στους όρους ανάθεσης του έργου.

Ο υπουργός Εμπορίου κ. Γιώργος Λακκοτρύπης ξεκαθάρισε στον «Φ», ότι δεν μπορεί να δοθεί παράταση στην κοινοπραξία Poseidon ώστε να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να εξεύρει τις εξασφαλίσεις που απαιτούνται.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, πάντως, το παρασκήνιο που αναπτύχθηκε το τελευταίο διάστημα και επικεντρωνόταν στο κατά πόσον θα δοθεί παράταση τεσσάρων μηνών στην κοινοπραξία Poseidon ή αν η κατασκευή της μαρίνας θα ανατεθεί στον επόμενο επενδυτή.

Με βάση έγραφα που κατέχει ο «Φ», στις 11 Οκτωβρίου το υπουργείο Εμπορίου ξεκαθάρισε στην Κοινοπραξία Poseidon ότι τα δεδομένα δεν έχουν διαφοροποιηθεί ως προς το θέμα της χρηματοδότησης του έργου (κατ’ ελάχιστον 60% του προβλεπόμενου κόστους).

Στις 19 Οκτωβρίου το υπουργείο Εμπορίου ζήτησε γνωμάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα κατά πόσον μπορεί να δοθεί παράταση στην κοινοπραξία για εξεύρεση χρηματοδότησης. Στις 20 Οκτωβρίου η Νομική Υπηρεσία απαντά στο υπουργείο Εμπορίου ότι δεν μπορεί να εγκριθεί η παράταση που ζήτησε η κοινοπραξία Poseidon. Εξάλλου, στις 20 Οκτωβρίου η κοινοπραξία απέστειλε επιστολή στη Διαχειριστική Επιτροπή Μαρίνων με την οποία ζητούσε παράταση τεσσάρων μηνών ώστε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση με βάση τους όρους των προσφορών, υποστηρίζοντας πως ό,τι απομένει προς αυτή την κατεύθυνση αφορά περίπου λεπτομέρειες.

Την πλάστιγγα για να μη δοθεί παράταση στην κοινοπραξία έγειρε η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, με ένδειξη «Κατεπείγουσα-με το χέρι», στην οποία αρχικά παρατίθεται το άρθρο Α.5.4.2 του διαγωνισμού στο οποίο ξεκαθαρίζεται ότι:

«Στον επιλεγέντα Προσφέροντα θα αποσταλεί έγγραφη ειδοποίηση στην οποία θα αναφέρεται η κατ’ αρχήν απόφαση ανάθεσης του Έργου, με την προϋπόθεση ότι θα δοθούν αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι ο Προσφέρων έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση για κατά ελάχιστον 60% του προβλεπόμενου κόστους κατασκευής του Έργου, σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του Προσφέροντα. Τα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

(α) Γραπτή δέσμευση/συμφωνία δανείου με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αναφορικά με τη χρηματοδότηση του Έργου από εξωτερικές πηγές,

(β) κατάθεση κεφαλαίων αναφορικά με τη χρηματοδότηση του Έργου από τους μετόχους.

Το ποσό το οποίο αναμένεται να προέλθει από μετόχους θα πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον με το 25% του κόστους κατασκευής του Έργου, σύμφωνα με την τεχνική προσφορά του Προσφέροντα. Η κατάθεση κεφαλαίων για 25% του κόστους του Έργου συμπεριλαμβάνεται στη χρηματοδότηση του 60% του κόστους του Έργου.

«Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να δοθούν στην Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αποστολής της πιο πάνω έγγραφης ειδοποίησης. Η πιο πάνω ειδοποίηση θα θεωρείται άκυρη σε περίπτωση που ο Προσφέρων δεν δώσει τα στοιχεία αυτά εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος και σε αυτή την περίπτωση η Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τον επόμενο στη σειρά κατάταξης Προσφέροντα».

Εκείνο που κατά την άποψή μου έχει σημασία, αναφέρει ο Γενικός Εισαγγελέας, είναι η αξιολόγηση των εν λόγω αποδεικτικών εγγράφων από την καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή (ΔΕΜ), η οποία και θα κρίνει κατά πόσο με αυτά όντως αποδεικνύεται ότι ο Προσφέρων έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση για κατά ελάχιστον 60% του προβλεπόμενου κόστους κατασκευής του Έργου, σύμφωνα με την τεχνική του προσφορά.

Ως προς το ερώτημα που υπεβλήθη στο Γενικό Εισαγγελέα, κατά πόσον δηλαδή το αίτημα της κοινοπραξίας για παράταση πέραν των έξι μηνών θα πρέπει να εξεταστεί από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων ή από την Διαχειριστική Επιτροπή Μαρίνων (ΔΕΜ), ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρει ότι δεν μπορεί να εξεταστεί από την ΚΕΑΑ.

Ο Γενικός Εισαγγελέας ξεκαθαρίζει παράλληλα, ότι «το εν λόγω θέμα δεν άπτεται ούτε της διακριτικής ευχέρειας της ΔΕΜ καθότι πρόκειται για ουσιώδη όρο διαγωνισμού, που δεν δύναται να διαφοροποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τη ΔΕΜ, μετά την υποβολή των προσφορών». Με άλλα λόγια ο Γενικός Εισαγγελέας υποδεικνύει, ότι πρέπει να ξεχαστεί το ενδεχόμενο της όποιας παράτασης στην κοινοπραξία Poseidon πέραν των έξι μηνών που είχαν ήδη δοθεί προηγουμένως.

Η γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα ήταν καταλυτική και κατόπιν αυτής δρομολογήθηκαν οι εξελίξεις που οδήγησαν την κοινοπραξία Poseidon να επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για να εξεύρει τις εξασφαλίσεις που θεωρούνταν εκ των ων ουκ άνευ. Όπως πληροφορείται ο «Φ» η εταιρεία κτύπησε την πόρτα τριών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εκ των οποίων τα δύο δεν ήθελαν να δεσμευθούν, ενώ ο τρίτος οργανισμός φέρεται να συζητούσε ακόμη και το σύνολο της χρηματοδότησης, δηλαδή του 60% του έργου που μεταφράζεται σε περίπου €125 εκατ., σε σύνολο περίπου €209 εκατ. που εκτιμήθηκε αρχικά η υλοποίηση του έργου. Οι επόμενες ώρες ίσως και εντός της ημέρας, μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικές.

Παράταση πάση θυσία ζήτησε η Poseidon

Η κοινοπραξία Poseidon στην επιστολή της προς τη Διαχειριστική Επιτροπή Μαρίνων διαβεβαιώνει ότι εξασφάλισε χρηματοδότηση από τρεις τράπεζες τις οποίες και κατονομάζει. Διαβεβαιώνει επίσης, πως το υπόλοιπο ποσόν που απαιτείται, ώστε να πληρούνται οι όροι του διαγωνισμού, δηλαδή €20,37 εκατ. θα καλυφθεί από τα μέλη της κοινοπραξίας και πως για το σκοπό αυτό θα κατατεθεί σχετική τραπεζική εγγυητική επιστολή, όπως είχε υποδειχθεί στην κοινοπραξία από τη Διαχειριστική Επιτροπή Μαρίνων. Κατόπιν των ως άνω, η Poseidon ζητά παράταση τεσσάρων μηνών, αναφέροντας και τα εξής:

«Σημειώνουμε ότι σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση του έργου της Μαρίνας Λεμεσού, της ανάπτυξης του λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας, της Μαρίνας Αγίας Νάπας, η ΔΕΜ ή/και άλλες αρμόδιες Αρχές με παρόμοιους όρους διαγωνισμού και με παρόμοια γεγονότα όπως και στην παρούσα που αφορούσαν χρηματοδότηση του έργου, δόθηκαν επανειλημμένα παρατάσεις στους οικονομικούς φορείς που κατακυρώθηκε το έργο, για να προσκομίσουν τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία χρηματοδότησης του έργου. Πιστεύουμε ότι για σκοπούς τουλάχιστον ίσης μεταχείρισης θα πρέπει και η Κοινοπραξία μας να τύχει της ίδιας αντιμετώπισης.

Με αυτή την επιστολή μας ζητούμε παράταση του χρόνου υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων για υπογραφή του Συμβολαίου για περίοδο τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης της περιόδου των έξι μηνών ή από την ημερομηνία λήψης της απόφασης σας, όποια από τις δύο είναι η μεταγενέστερη ημερομηνία. Πιστεύουμε ειλικρινά ότι αυτό εμπίπτει μέσα στα πλαίσια της διακριτικής ευχέρειας και εξουσίας της ΔΕΜ και δικαιολογείται πλήρως υπό τις περιστάσεις. Με την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας δεν προκαλείται βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Αντίθετα, η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος με την εκτέλεση του συγκεκριμένου Έργου στο στάδιο που βρίσκεται η όλη προσπάθεια επιβάλλει την έγκριση του αιτήματος για παράταση».

Η κοινοπραξία θεωρεί απαραίτητη την παράταση, λόγω και της ανάγκης διενέργειας νέας μελέτης  βιωσιμότητας, λόγω του χρόνου που παρήλθε από την αρχική μελέτη  που διεξήχθη το 2007, στο στάδιο της υποβολής της προσφοράς της.

Τέλος, υποστηρίζει, πως το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που προβλέπεται στους όρους του διαγωνισμού (και το οποίο εξαντλείται) ήταν εκ των πραγμάτων ιδιαίτερα μικρό για να υλοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες εκ μέρους της.

ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ ΛΕΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Το υπουργείο Εμπορίου με επιστολή του προς τον συντονιστή του έργου, ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου 2016, ξεκαθαρίζει ότι:

Όσον αφορά στο αίτημα σας για να δοθεί παράταση για να προσκομίσετε τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, πληροφορείστε ότι η προθεσμία των 6 μηνών αποτελεί επιτακτική πρόνοια απορρέουσα από ουσιώδη όρο του διαγωνισμού (ήτοι το άρθρο Α.5.4.2 των εγγράφων του διαγωνισμού), που δεν δύναται να διαφοροποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την ΔΕΜ, μετά την υποβολή των προσφορών. Ως εκ τούτου το αίτημα σας για παράταση δεν δύναται να ικανοποιηθεί.

Ως εκ των ανωτέρω, η υποβολή των αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται θα πρέπει να γίνει μέχρι την 10η Νοεμβρίου, 2016, ήτοι έξι μήνες από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης ειδοποίησης, ημερ. 10/5/2016, στην οποία αναφερόταν η κατ’ αρχήν απόφαση ανάθεσης του Έργου στην Κοινοπραξία σας.

Η Pafilia παρακολουθεί τις «παρεμβάσεις»

Η εταιρεία Pafilia Property Development Ltd αντιδρώντας στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα για παράταση και στο κλίμα που θεώρησε ότι καλλιεργείται μέσω δηλώσεων κ.λπ., απέστειλε επιστολή στον γενικό διευθυντή του υπουργείου Εμπορίου, ημερομηνίας 26/10/2016 προειδοποιώντας εμμέσως με προσφυγή στη Δικαιοσύνη. Σε επιστολή του δικηγόρου της εταιρείας αναφέρεται ότι «οι πελάτες του παρακολουθούν σε ΜΜΕ ότι γίνονται παρεμβάσεις και/ή εκφράζονται για τούτο προθέσεις και/ή ασκούνται άμεσα και έμμεσα πιέσεις τόσο από τους ενδιαφερομένους όσο και από τρίτους παράγοντες άσχετους με τις σχετικές διαδικασίες, να παραγνωριστούν ουσιώδεις όροι του Διαγωνισμού και σχετικές αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου».

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Υπάρχει μπούσουλας

Εδώ και δέκα χρόνια βολοδέρνει η υπόθεση «μαρίνα Πάφου» και η πόλη έμεινε ουραγός στον συγκεκριμένο τομέα. Το έργο, είτε με τον ένα επενδυτή είτε με τον άλλο, θα υλοποιηθεί. Το ζήτημα είναι να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο προσφυγών στη δικαιοσύνη και αποζημιώσεων. Αρκετά πλήρωσε ο φορολογούμενος πολίτης για αποφάσεις που ελαμβάνονταν ελαφρά τη καρδία, είτε για να εξυπηρετηθεί ο ένας είτε για να αποκλειστεί ο άλλος. Επιτέλους, υπάρχει πυξίδα στις ενέργειες των δημοσίων υπηρεσιών και αν υπάρχουν αμφισβητήσεις, υπάρχει ο Γενικός Εισαγγελέας για να βρίσκουν οι αρμόδιοι τον προσανατολισμό τους.

Πηγή: Φιλελεύθερος/Βάσος Βασειλείου

Αρέσει σε %d bloggers: