Κουλουντής: Δέσμη εισηγήσεων σχετικά με την στήριξη και την κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ

Κουλουντής: Δέσμη εισηγήσεων σχετικά με την στήριξη και την κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ

Σε κάθε σύγχρονο κράτος η στήριξη και η προσπάθεια για ομαλή ένταξη των ΑμεΑ στην κοινωνία θα πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο. Τα ΑμεΑ αποτελούν ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο κανείς δεν δικαιούται να αγνοήσει. Ένα κομμάτι της κοινωνίας του οποίου οι ανάγκες και οι δυσκολίες διαβίωσης είναι αυξημένες. Που απαιτεί μέτρα και αποφάσεις για να έχει δικαίωμα σε μια όσο το δυνατόν ποιοτικότερη ζωή.

Αξίζει ακόμα να αναφέρουμε πως η ύπαρξη ΑμεΑ επηρεάζει ολόκληρη την οικογένεια και μια από τις βασικές έγνοιες των γονέων είναι τι θα απογίνουν τα παιδία τους όταν αυτοί δεν θα είναι στη ζωή. Είναι επίσης ξεκάθαρο πως την βασική ευθύνη και υποχρέωση για τα πιο πάνω την έχει το κεντρικό κράτος, παρόλα αυτά κάποιες ενέργειες μπορούν να αναληφθούν από τις τοπικές αρχές.


Έχοντας λοιπόν ως στόχο την οικονομική ελάφρυνση, τον περιορισμό του αποκλεισμού αλλά και την δημιουργία συνθηκών οι οποίες θα ευνοήσουν την περαιτέρω ομαλή ένταξη των ΑμεΑ στην κοινωνία εισηγούμαι τα εξής:

Α .Εισηγήσεις με στόχο την οικονομική ελάφρυνση των ΑμεΑ

  1. 50% Μείωση των τελών αποκομιδής σκυβάλων για τα οικιακά υποστατικά στα οποία διαμένουν ΑμεΑ
  2. Μείωση του παγίου στο λογαριασμό της υδατοπρομήθειας σε 1 ευρώ
  3. Παροχή καρτών ατελούς στάθμευσης στους γονείς και κηδεμόνες ΑμεΑ

Β. Εισηγήσεις με στόχο την ενθάρρυνση της κοινωνικής ένταξης των ΑμεΑ

  1. Διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις παραλίες Παχύαμμος και Παλιόκαστρα
  2. Υποχρεωτική τοποθέτηση ενός τουλάχιστον παιχνιδιού ΑμεΑ σε κάθε νέα παιδική χαρά που δημιουργείται.
  3. Διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις κτηριακές υποδομές του Δήμου
  4. Στήριξη ομάδων οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τα ομαδικά αθλήματα για ΑμεΑ
  5. Στήριξη εκδηλώσεων χορού με συμμετοχή ΑμεΑ
  6. Ενίσχυση προγραμμάτων επαγγελματικής στήριξης για ΑμεΑ
  7. Εκπόνηση μελέτης για την καταγραφή των προβλημάτων και την βελτίωση της προσβασιμότητας ΑμεΑ στη Δημαρχούμενη Περιοχή της Πάφου

Κριτήρια για την εφαρμογή των μέτρων που στοχεύουν στην οικονομική ελάφρυνση

Ο όρος ΑμεΑ σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση την οποία υιοθετεί το τμήμα κοινωνικής ενσωμάτωσης περιλαμβάνει τις κατηγορίες Νοητική, Κινητική, Σωματική ,ψυχική, οπτική και ακουστική αναπηρία.

Οι οικονομικές ελαφρύνσεις μπορούν να εφαρμοστούν με κριτήρια παρόμοια με αυτά που εφαρμόζει το τμήμα κοινωνικής ενσωμάτωσης για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης . Δηλαδή σε περιπτώσεις μέτριας νοητικής αναπηρίας και σε περιπτώσεις σοβαρής αναπηρίας στις υπόλοιπες κατηγορίες όπως αναλύονται πιο πάνω.

1.Διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις παραλίες Παχύαμμος και Παλιόκαστρα

Στην παραλία Παχύαμμος μπορεί να εξασφαλιστεί πρόσβαση μεταξύ των ξενοδοχείων Imperial και Olympic lagoon .Η παραλία παλιόκαστρο βρίσκεται στην περιοχή του ξενοδοχείου Venus. Η κατασκευή ξύλινων διαδρόμων κοστολογείται περίπου €80/τ.μ. Εντούτοις ο Δήμος Πάφου έχει εξασφαλισμένους τους ξύλινους διαδρόμους (ή τουλάχιστον μεγάλο μέρος των αναγκαίων ξύλινων διαδρόμων) και βρίσκονται αποθηκευμένοι. Η αγορά 2 αμφίβιων τροχοκαθισμάτων κοστίζει €4000 εκ των οποίων οι €2000 μπορούν να επιχορηγηθούν από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

2. Υποχρεωτική τοποθέτηση ενός τουλάχιστον παιχνιδιού ΑμεΑ σε κάθε νέα παιδική χαρά που δημιουργείται

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η διαμόρφωση χώρου πρασίνου και η δημιουργία παιδικής χαράς, ο Δήμος Πάφου να απαιτεί τουλάχιστον ένα από τα παιχνίδια να μπορεί να εξυπηρετεί ΑμεΑ.

3. Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις κτηριακές υποδομές του Δήμου

Αφορά το κτήριο της πρώην οικίας του αστυνομικού διευθυντή και το κτήριο της πολιτιστικής στέγης Κωστάκη Λοϊζίδη στα οποία στεγάζονται πλέον οι υπηρεσίες του Δήμου.

4.Στήριξη ομάδων οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τα ομαδικά αθλήματα για ΑμεΑ

Αγορά 2 αθλητικών τροχοκαθισμάτων και παραχώρησή τους στην ομάδα ΑμεΑ του Καλαθοσφαιρικού ΑΠΟΠ. Το κόστος και των 2 αθλητικών τροχοκαθισμάτων ανέρχεται στις €5000 . Σε περίπτωση που παρουσιαστεί άλλο σωματείο ή ομάδα με δράση σχετική με ΑμεΑ μπορεί να εξεταστεί παρόμοια στήριξη με την ίδια λογική.

5. Στήριξη εκδηλώσεων χορού με συμμετοχή ΑμεΑ

Ο Δήμος Πάφου να καθορίσει πλαίσιο στο οποίο θα παρέχει οικονομική στήριξη σε εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχουν ΑμεΑ.

6.Ενίσχυση προγραμμάτων επαγγελματικής στήριξης για ΑμεΑ

Ο Δήμος Πάφου μπορεί να αποτελέσει τον σύνδεσμο μεταξύ επιχειρήσεων και ατόμων ΑμεΑ και να επιχορηγήσει μέρος του κόστους της μεταφοράς των ΑμεΑ στην εργασία. Τα ΑμεΑ θα μπορούν να προετοιμάζονται και να αξιολογούνται για την ικανότητα τους για εργασία από το Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου.

7.Εκπόνηση μελέτης για την καταγραφή των προβλημάτων και την βελτίωση της προσβασιμότητας ΑμεΑ στη Δημαρχούμενη Περιοχή της Πάφου

Της μελέτης αυτής θα πρέπει να προηγηθεί μια προμελέτη η οποία θα καταγράψει αρχικά τα προβλήματα, θα υλοποιήσει προκαταρτικά σχέδια και όρους ώστε ο Δήμος να μπορέσει να βγει σε προσφορές για την εκπόνηση της τελικής μελέτης. Για την προμελέτη ο Δήμος Πάφου μπορεί να αποταθεί στα 4 Πανεπιστήμια (Κύπρου, Λευκωσίας, Frederick και Νεάπολις) τα οποία διαθέτουν σχολή Αρχιτεκτονικής. Η εκτίμηση του κόστους της προμελέτης εκτιμάται στις €5000-€10000.

Με το πέρας της τελικής μελέτης θα υπάρχουν καταγεγραμμένα τα προβλήματα προσβασιμότητας της πόλης καθώς και προτάσεις για την επίλυσής τους. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν και θα ταξινομηθούν κατά προτεραιότητα και θα υλοποιηθούν με την εξασφάλιση ευρωπαϊκών και άλλων κονδυλίων. Για την καλύτερη εξασφάλιση κονδυλίων τα θέματα ΑμεΑ μπορούν να διασυνδεθούν με την τρίτη ηλικία. Το κόστος της τελικής μελέτης εκτιμάται στις € 35000-€40000.

Αρέσει σε %d bloggers: