Ξεκίνησε το Σχέδιο Χορηγιών για φωτοβολταϊκά και θερμομονώσεις σε κατοικίες

Ξεκίνησε το Σχέδιο Χορηγιών για φωτοβολταϊκά και θερμομονώσεις σε κατοικίες

Στα €30 εκατομμύρια αυξάνεται ο προϋπολογισμός του Σχεδίου Χορηγιών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και θερμομόνωση οροφής σε οικίες για τα έτη 2022-2023, με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων να ξεκινά από την 1η Ιουνίου και να παραμένει σε ισχύ μέχρι την 20η Δεκεμβρίου του 2023 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

Σε ανακοίνωση την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, αναφέρεται ότι ο διπλασιασμός του προϋπολογισμού σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, αποφασίστηκε στο πλαίσιο του κυβερνητικού πακέτου μέτρων για ανακούφιση των πολιτών από τις πληθωριστικές πιέσεις.


Προστίθεται ότι από τη χορηγία θα επωφεληθούν πάνω από 10.000 αιτητές, οι οποίοι, προβαίνοντας στις σχετικές επενδύσεις, θα μειώσουν σημαντικά το ενεργειακό τους κόστος.

Όπως αναφέρεται, πέρα από τον διπλασιασμό του προϋπολογισμού, το Σχέδιο προκηρύσσεται φέτος και με σημαντικές αυξήσεις στις χορηγίες σε σχέση με τα Σχέδια που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα έτη, με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη στήριξη των πολιτών.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι οι επιχορηγήσεις είναι αυξημένες κατά 50% και προστίθεται πως σημαντική διαφοροποίηση αποτελεί και η εισαγωγή του εικονικού συμψηφισμού μετρήσεων (Virtual Net Metering), για καταναλωτές οι οποίοι δεν μπορούν, λόγω τεχνικών περιορισμών, να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα στις οροφές των οικιών τους.

Αναφέρεται επίσης ότι το Σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ ώστε να διασφαλίζει την ομαλή συνέχεια του προηγούμενου Σχεδίου του 2021 και «συνεπώς, επιλέξιμες είναι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά και την 01/08/2021 συμπεριλαμβανομένης.

Επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από την 01/08/2021, δεν είναι επιλέξιμες, προστίθεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Σχέδιο θα καλύψει τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών.

Προνοείται χορηγία 45% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε αίτησης/κατοικίας, με μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση τα €2.250. Για τους κατοίκους ορεινών κοινοτήτων τα ποσά αυξάνονται κατά 50%.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering ή Virtual Net Metering).

Προνοείται χορηγία 55% επί των επιλέξιμων δαπανών για τη θερμομόνωση οροφής, με μέγιστο ποσό χορηγίας €2.750 και χρηματοδότηση €450 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού συστήματος, με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.800. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση δύναται να ανέλθει στις €4.550. Για τους κατοίκους ορεινών κοινοτήτων τα ποσά αυξάνονται κατά 50%.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering) ή του εικονικού συμψηφισμού μετρήσεων (Virtual Net Metering) σε υφιστάμενες κατοικίες.

Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στα €375 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού συστήματος, με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.500 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α).

Για τους κατοίκους ορεινών κοινοτήτων τα ποσά αυξάνονται κατά 50%. Το ποσό αυξάνεται στα €1.000 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού για τις κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών, με μέγιστο ποσό χορηγίας €5.000 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β).

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, επιλέξιμες είναι υφιστάμενες κατοικίες, για τις οποίες η αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας, έχει κατατεθεί:

‒ για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 και 2 πριν την 21/12/2007.

‒ για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 3Α και 3Β πριν την 01/01/2017.

Όλες οι πληροφορίες για το Σχέδιο, περιλαμβανομένου του Οδηγού Σχεδίου και της διαδικασίας υποβολής αίτησης, βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ: www.resecfund.org.cy.

Αρέσει σε %d bloggers: