Ξεκινούν οι κατατάξεις – Από 4 Ιουλίου στο ΚΕΝ Πάφου

Ξεκινούν οι κατατάξεις – Από 4 Ιουλίου στο ΚΕΝ Πάφου

Ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας αναφέρει πως οι αναφερόμενοι στρατεύσιμοι έχουν υποχρέωση να καταταγούν με τη 2016Β΄ Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), την 1 Ιουλίου στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Λάρνακας οι εξ αναβολής υγείας στρατεύσιμοι και από την 4 έως και 8 Ιουλίου στα ΚΕΝ Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου οι λοιπές κατηγορίες στρατευσίμων.

“Με απόφαση του Υπουργού Άμυνας που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4718 /28.4.2016, έχουν κληθεί για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά από 1 έως 8 Ιουλίου 2016 οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2016 (γεννηθέντες από 1η Ιανουαρίου 1998 έως και 31 Δεκεμβρίου 1998) καθώς και όσοι έχουν υποχρέωση θητείας στην Εθνική Φρουρά, στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι που ανήκουν στις κλάσεις 1989 έως και 2015 (γεννηθέντες τα έτη 1971 έως και 1997)”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.


Σημειώνεται εξάλλου πως οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1989 και νεότερων, οι οποίοι απολύθηκαν προσωρινά από την Εθνική Φρουρά για οποιονδήποτε λόγο μετά τη συμπλήρωση της βασικής τους εκπαίδευσης, και των οποίων η νόμιμη παραμονή τους εκτός των τάξεων της Εθνικής Φρουράς έληξε πριν το 2016 ή θα λήξει εντός του 2016, υποχρεούνται σε επανακατάταξη την επόμενη της ημερομηνίας λήξης της νόμιμης παραμονής τους εκτός της Εθνικής Φρουράς, στις Μονάδες από τις οποίες απολύθηκαν.

Σύμφωνα με το Υπουργείου `Αμυνας, οι στρατεύσιμοι που απολύθηκαν προσωρινά ή οριστικά επειδή κρίθηκαν ακατάλληλοι για στράτευση, μετά τη συμπλήρωση της βασικής τους εκπαίδευσης, εφόσον κριθούν κατόπιν παραπομπής τους στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή, ικανοί για εκπλήρωση θητείας, να επανακατατάσσονται στις Μονάδες από τις οποίες απολύθηκαν, εντός δεκαημέρου από την έκδοση της σχετικής γνωμάτευσης με μέριμνα των αρμόδιων Στρατολογικών Γραφείων.

“Όσοι στρατεύσιμοι της κατηγορίας των παραγράφων 3 και 4 της παρούσης, δεν επανακατατάχθηκαν στις Μονάδες από τις οποίες απολύθηκαν την ημερομηνία που όφειλαν, και έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι, υποχρεούνται εκ νέου σε κατάταξη στις 4 Ιουλίου 2016, στις ίδιες ως άνω Μονάδες”, προστίθεται.

Οι στρατεύσιμοι που ανήκουν στην κλάση 2017 (γεννηθέντες το έτος 1999) και επιθυμούν να καταταγούν ως εθελοντές, απαιτείται σε κάθε περίπτωση να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία της κατάταξής τους το 17ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν προηγουμένως εφοδιασθεί με σημείωμα πρόσκλησης από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, αφού υποβάλουν έγγραφη δήλωση της επιθυμίας τους με τη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα τους, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Όπως σημειώνεται, οι στρατεύσιμοι πρέπει να προσέρχονται για κατάταξη την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα και απαραίτητα να φέρουν μαζί τους το σημείωμα πρόσκλησης που τους έχει σταλεί ή επιδοθεί από τα Στρατολογικά Γραφεία, το δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία τους καθώς και το προσωρινό απολυτήριο τους (για όσους απολύθηκαν προσωρινά κατά το παρελθόν).

Οι συμμετέχοντες σε επίσημους διεθνείς διαγωνισμούς γνώσεων ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις ή σε διεθνείς διοργανώσεις εκπροσωπώντας τη Δημοκρατία εντός του Ιουλίου 2016, κατ΄ εξαίρεση δύνανται να καταταγούν στο ΚΕΝ Λάρνακας στις 04 Ιουλίου 2016. Για να καταστεί δυνατή η κατάταξή τους πρέπει προηγουμένως να προσκομίσουν στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία σχετική βεβαίωση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ή Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού κατά περίπτωση, για να εφοδιαστούν με το ανάλογο Σημείωμα Πρόσκλησης, αναφέρει το Υπουργείο `Αμυνας.

Όσοι στρατεύσιμοι κατατάσσονται μετά τις 15 Ιουλίου 2016 δεν θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες για Επιλογή Υποψηφίων Βαθμοφόρων (ΥΕΑ – Υπξκοί) και ειδικών Δυνάμεων.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την κατάταξη στην Εθνική Φρουρά της 2016 Β΄/Εκπαιδευτικής Σειράς Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ), οι στρατεύσιμοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια Στρατολογικά Γραφεία, που είναι τα ακόλουθα : Το Στρατολογικό Γραφείο Λευκωσίας και Κερύνειας – Μόρφου (τηλ.: 22515260, 22515238, 22417130, 22417131), το Στρατολογικό Γραφείο Λεμεσού (τηλ.: 25369850, 25413367, 25342382), το Στρατολογικό Γραφείο Αμμοχώστου – Λάρνακας (τηλ.: 24625376, 24411300, 24411302) και το Στρατολογικό Γραφείο Πάφου (τηλ.: 25413949, 25413916, 26933270).

Για οποιασδήποτε φύσεως συμπληρωματικές πληροφορίες αναφορικά με την προσεχή κατάταξη στρατευσίμων στην Εθνική Φρουρά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΕΦ (τηλ. 22417121, 22417124, 22417125).

Πηγή: ΚΥΠΕ

Αρέσει σε %d bloggers: