Προβλήματα στις παραλίες λόγω μη εναρμόνισης

Προβλήματα στις παραλίες λόγω μη εναρμόνισης

Σε πρακτικό και καθημερινό επίπεδο οι υπηρεσίες στις παραλίες της Κύπρου βρίσκονται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, κάτι που αποδεικνύεται και από τις χιλιάδες λουόμενους που τις κατακλύζουν από άκρη σε άκρη του νησιού. Σε επίπεδο οικονομικών χρήσεων και πολιτικών αποφάσεων, ωστόσο, η κατάσταση περιπλέκεται κάπως εξαιτίας της καθυστέρησης που παρατηρείται στην προώθηση αποφάσεων για την εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κατεστημένο.

Αυτό τονίζει ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, δήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς Άγγελος Οδυσσέως. Η νέα Βουλή έχει πλέον ενώπιόν της σημαντικές εκκρεμότητες που κληρονόμησε από την προηγούμενη για να προωθήσει, παρατηρεί ο κ. Οδυσσέως, ο οποίος ωστόσο επισημαίνει ιδιαίτερα τη θετική τροπή που πήρε από την εβδομάδα αυτή το μείζον θέμα της ασφάλειας και της επάρκειας των υπηρεσιών στις παραλίες μετά τις αποφάσεις που λήφθηκαν για θέματα στελέχωσης και αγοράς εξοπλισμού.


-Παραμένουν εκκρεμότητες σε θέματα της Επιτροπής Παραλιών από την προηγούμενη Βουλή. Απομένει νομοθετικό έργο να επιτελεστεί με τη νέα Βουλή και σε ποιους τομείς;

Μετά τον τερματισμό του καθεστώτος των δικαιούχων τον Οκτώβριο του 2014 με τις άδειες παροχής υπηρεσιών και τις άδειες παροχής διευκολύνσεων διαφάνηκε ότι έχει παραμείνει ένα θέμα που αφορά στην έγκριση των κανονισμών του περί Προστασίας της Παραλίας (Άδειες και Δικαιώματα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013. Συγκεκριμένα στα έγγραφα των προσφορών, στο σημείο που αφορά στις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες της παραγράφου 6.2.2. για την παροχή διευκολύνσεων επί της παραλίας, αναφέρεται ότι «για να τηρεί τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες πρέπει να έχει τουλάχιστον πενταετή πείρα στην παροχή διευκολύνσεων στη θαλάσσια περιοχή για την οποία θα υποβληθεί προσφορά». Μετά και τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας η θέση του Υπουργείου Εσωτερικών και του Γενικού Ελεγκτή για το θέμα αυτό ήταν ότι αντίκειται ο πιο πάνω κανονισμός στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και η θέση τους ήταν ότι θα έπρεπε να αναφέρεται σε τριετή πείρα σε οποιανδήποτε θαλάσσια περιοχή της Κύπρου ή άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη στιγμή όμως που δεν έχει τροποποιηθεί και εγκριθεί από τη Βουλή ή δεν έχει προσβληθεί στο Δικαστήριο, η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει τους υφιστάμενους κανονισμούς. Το γεγονός ότι στον νόμο που ψηφίστηκε από τη Βουλή αναφερόταν πως οι διαδικασίες των προσφορών θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί τέλη Οκτωβρίου 2014, δημιούργησε προβλήματα, καθώς μέχρι τότε δεν είχαν καν ξεκινήσει οι διαδικασίες των προσφορών. Ένα θέμα που επίσης προέκυψε στην πορεία είναι η ανάγκη να ρυθμιστεί νομοθετικά το καθεστώς που θα ισχύει στις περιπτώσεις που υποβάλλονται ιεραρχικές προσφυγές στις αποφάσεις που λαμβάνουν τοπικές Αρχές ή και προσφυγές στο Δικαστήριο, εάν θα συνεχίσει ή όχι ο προηγούμενος πάροχος υπηρεσιών ή διευκολύνσεων μέχρι την ολοκλήρωση των ιεραρχικών προσφυγών ή ακόμη και της έκδοσης απόφασης από το Δικαστήριο, αφού με βάση το άρθρο 5 (3) του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου – Κεφ. 59, η προσβαλλόμενη απόφαση δεν καθίσταται εκτελεστή μέχρι την έκδοση της απόφασης της ΚΕΠ στην ιεραρχική προσφυγή. Εκκρεμεί η κατάθεση από το Υπουργείο Εσωτερικών εκ νέου τροποποιητικών κανονισμών στη Βουλή των Αντιπροσώπων με την αντικατάσταση του λεκτικού της παραγράφου (γ) του κανονισμού παροχή διευκολύνσεων στη θαλάσσια περιοχή για την οποία θα υποβληθεί προσφορά με τη φράση «τριετούς τουλάχιστον πείρας στην παροχή διευκολύνσεων στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος-μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης.

-Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας των οργανωμένων παραλιών σήμερα που μιλάμε;

Φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα σε διάφορες παράλιες περιοχές που προέκυψαν από ιεραρχικές προσφυγές που υποβλήθηκαν στην Κεντρική Επιτροπή Παραλιών και την καταχώρηση προσφυγών ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου εναντίον της ΚΕΠ που αφορούν δύο περιπτώσεις στον Δήμο Αγίας Νάπας και μία περίπτωση στον Δήμο Παραλιμνίου.

Εκκρεμεί και η εξέταση από την ΚΕΠ δύο ιεραρχικών προσφυγών εναντίον της απόφασης του Δήμου Αγίας Νάπας για δύο σημεία, που υποβλήθηκαν στις 28/06/2016 και για τις οποίες έχουν αποσταλεί επιστολές στον Δήμο Αγίας Νάπας, ζητώντας του να υποβάλει τυχόν γραπτή ένσταση/έκθεση γεγονότων σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Σε ό,τι αφορά στον Δήμο Πέγειας υπήρξε μια νέα ιεραρχική προσφυγή για την απόφασή του να προχωρήσει στην κατακύρωση της προσφοράς, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασής της από την ΚΕΠ μετά τη δέουσα έρευνα και την εξέτασή της, αφού έλαβε υπόψη και τη σχετική νομική γνωμάτευση του νομικού συμβούλου της ΚΕΠ, έκρινε ότι η ιεραρχική προσφυγή στερείται του αναγκαίου έννομου συμφέροντος να προσβάλουν την ειδική κατακύρωση, αφού η προσφορά των εναγόντων κρίθηκε άκυρη και έτσι η προσφυγή έχει απορριφθεί από την ΚΕΠ. Καλώ τους δήμους και όλους τους εμπλεκομένους να τηρούν πιστά τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την υποβολή/κατάθεση των γραπτών αγορεύσεων/εκθέσεων/παραστάσεων των εμπλεκόμενων μερών, ώστε να προχωρούν με γοργούς ρυθμούς οι εξετάσεις των ιεραρχικών προσφυγών και να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

– Υπήρξαν καταδίκες από τη Δικαιοσύνη για θέματα κερδοσκοπίας από υπαλλήλους δημοτικών Αρχών. Έχετε ενώπιόν σας άλλες περιπτώσεις κακοδιαχείρισης;

Οι περιπτώσεις που έχουν καταδικαστεί υπάλληλοι τοπικών Αρχών, για να είμαστε και πιο σωστοί τοπικής Αρχής, αφορά υπεξαίρεση και κλοπή, περιπτώσεις οι οποίες έχουν καταγγελθεί και εκδικαστεί από το Δικαστήριο. Αυτό που χρειάζεται είναι πιο συχνός και αποτελεσματικός έλεγχος. Δεν έχω όμως υπόψη μου για άλλες περιπτώσεις είτε υπεξαίρεσης είτε κακοδιαχείρισης οι οποίες να έχουν καταγγελθεί.

– Είστε ικανοποιημένος από τα πρόσφατα μέτρα που λήφθηκαν στη σύσκεψη του Υπουργείου Εσωτερικών για την παρουσία των ναυαγοσωστών στις παραλίες;

Σε ό,τι αφορά στο θέμα της σωστής στελέχωσης των ναυαγοσωστικών μονάδων, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι ένα θέμα για το οποίο διαχρονικά υποβάλλονταν αιτήματα τόσο από την Ομοσπονδία Ναυαγοσωστών όσο και από τις τοπικές Αρχές στις Επαρχιακές Διοικήσεις. Όμως λόγω της οικονομικής κρίσης και των μέτρων για εξοικονομήσεις δαπανών δεν ικανοποιούνταν. Προσωπικά είχα θέσει την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των ναυαγοσωστικών μονάδων σε διάφορες παραλιακές περιοχές της χώρας μας και με επιστολή μου στις 10/5/2016 στον υπουργό Εσωτερικών και στις 10/6/2016 στον ΚΟΤ. Τα συνεχή όμως περιστατικά πνιγμών επανέφεραν το θέμα και πάλι στην επιφάνεια.

Θέλω να χαιρετίσω την πρωτοβουλία του υπουργού Εσωτερικών, Σωκράτη Χάσικου, για τη σύγκληση σύσκεψης στις 11 τρέχοντος μηνός, κατά την οποία συζητήθηκε η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των ναυαγοσωστικών μονάδων, με σκοπό την άμεση εξεύρεση τρόπων κάλυψης των κενών που παρατηρούνται στη στελέχωση και την ομαλή λειτουργία των ναυαγοσωστικών μονάδων στις διάφορες παραλίες της χώρας μας. Είναι φανερό και αναμφισβήτητο ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των ναυαγοσωστικών μονάδων, ιδιαίτερα την περίοδο αιχμής. Ενίσχυση που κρίνεται αναγκαία για να καλύψει τουλάχιστον τις βασικές ανάγκες. Κρίνεται απαραίτητη τόσο η επέκταση του ωραρίου όσο και η αντικατάσταση των υπηρετούντων ναυαγοσωστών στα day off ή σε πιθανή άδεια ασθενείας. Θα πρέπει επίσης έγκαιρα να στελεχώνονται όλοι οι πύργοι με ναυαγοσώστη και όχι στη μέση της καλοκαιρινής περιόδου.

Ανεβαίνει το επίπεδο επιτήρησης

«Βρισκόμαστε στη μέση της νέας καλοκαιρινής περιόδου», αναφέρει ο δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς «και θα έπρεπε να γίνει άμεσα η εξεύρεση των αναγκαίων κονδυλίων, τόσο για την επέκταση του υφιστάμενου ωραρίου, αφού δεν ικανοποιούσε το προηγούμενο ωράριο σε καμιά περίπτωση, όσο και για τις αναγκαίες αντικαταστάσεις, ώστε να μην παρουσιάζονται κενά στην επιτήρηση των παραλιών μας. Συγκεκριμένα, στις περισσότερες περιπτώσεις οι παραλίες από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη επιτηρούνταν μέχρι τώρα από τις 10.30 π.μ.- 5.30 μ.μ. και Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή από τις 11.00 π.μ.-6.00 μ.μ., ενώ οι παραλίες μας είναι κατάμεστες πολύ πιο νωρίς και η κίνηση είναι πυκνή μέχρι και τις 8.00 μ.μ. τουλάχιστον. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη θετική στάση που τήρησε ο υπουργός Εσωτερικών και την αποφασιστικότητα που έδειξε για την υπό τις περιστάσεις καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος με την επέκταση του ωραρίου των υφισταμένων ναυαγοσωστών κατά μία ώρα το πρωί και κατά μία ώρα το απόγευμα, δηλαδή οι παραλίες μας να επιτηρούνται από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, με άμεση εφαρμογή από τις 12 Ιουλίου. Έχουν δοθεί οδηγίες από τον υπουργό για να καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες και εκεί που οι Τοπικές Αρχές κρίνουν ότι το ωράριο μπορεί να επεκταθεί από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, και εκεί που χρειάζεται να γίνουν προσλήψεις, ενώ παράλληλα δόθηκαν οδηγίες από τον υπουργό να προωθηθεί και η ολοκλήρωση της νομοθεσίας για τους ναυαγοσώστες. Δόθηκαν, επίσης, οδηγίες για τη διάθεση κονδυλίου 130 χιλιάδων ευρώ για κάλυψη βασικών αναγκών σε ναυαγοσωστικό εξοπλισμό. Η περαιτέρω ενίσχυση των ναυαγοσωστικών μονάδων, η επέκταση του ωραρίου θα ανεβάσει τα επίπεδα επιτήρησης και ασφάλειας των παραλιών μας αναβαθμίζοντας κατ’ επέκταση και το τουριστικό προϊόν της χώρας μας».

Να αποκλειστεί η προσβασιμότητα στην «παραλία των πνιγμών»

– Πώς αντιμετωπίζει η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών το πρόβλημα με τους συχνούς πνιγμούς στην «παραλία των πνιγμών»;

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των πνιγμών στη συγκεκριμένη παραλία της Πάφου, η οποία να σημειωθεί ότι δεν είναι χαρακτηρισμένη ως περιοχή λουομένων, θα πρέπει μέχρι την ολοκλήρωση των βελτιωτικών έργων να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες ώστε να μην είναι προσβάσιμη. Έχει διαφανεί ότι παρά σήμανση και την τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων σε πέντε γλώσσες, το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται. Θα πρέπει να γίνει πιο καλή ενημέρωση του κόσμου για τους κινδύνους που υπάρχουν σε περιοχές που δεν είναι χαρακτηρισμένες ως περιοχές λουομένων, που δεν ελέγχονται και δεν επιτηρούνται από ναυαγοσώστες. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που, εκτός του ότι δεν ελέγχονται ή δεν επιτηρούνται, υπάρχουν και θαλάσσια ρεύματα ή μεγάλοι κυματισμοί. Η περίπτωση του δυτικού παραλιακού μετώπου της Πάφου είναι ουσιαστικά η μόνη όσον αφορά στη σοβαρότητα, τη διαχρονικότητα και το πιεστικό του προβλήματος των πνιγμών. Γι’ αυτό και θα πρέπει να κινηθούμε ως κράτος όσο πιο άμεσα γίνεται.

Tης Ντόρας Χριστοδούλου (Φιλελεύθερος)

Αρέσει σε %d bloggers: