Προσπαθούν να “μπλοκάρουν” τον δρόμο Πάφου-Πόλις

Προσπαθούν να “μπλοκάρουν” τον δρόμο Πάφου-Πόλις

Η οργάνωση Birdlife συγκεντρώνει υπογραφές και αποστέλλει επιστολές στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καταγγέλλοντας ότι ο νέος αυτοκινητόδρομος Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς καταστρέφει την φύση.


Η οργάνωση τάσσεται κατά της κατασκευής του δρόμου και ζητά την αναβάθμιση του υφιστάμενου. Στην έκκλησή της η οργάνωση σημειώνει πως η κοιλάδα της Έζουσας, από την οποία θα διέλθει ο αυτοκινητόδρομος, είναι μία μοναδική προστατευόμενη περιοχή Natura 2000 και μία από τις πιο άθικτες κοιλάδες που έχουν σκαλιστεί από τους ποταμούς που ρέουν από το Τρόοδος, συνδυάζοντας αρμονικά το παραδοσιακό αγροτικό τοπίο μαζί με βοσκοτόπια και θαμνότοπους.

Σήμερα, προστίθεται, η κοιλάδα της Έζουσας, τα πουλιά που φιλοξενεί και η απαράμιλλη ύπαιθρος που την περιβάλλει, απειλούνται άμεσα και μόνιμα από την κατασκευή ενός νέου αυτοκινητόδρομου που θα συνδέει την Πάφο με την Πόλη Χρυσοχούς. Ο αυτοκινητόδρομος έχει κηρυχθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ως έργο «δημοσίου συμφέροντος» και έχει προκηρυχθεί δημόσιος διαγωνισμός υποβολής προσφορών για τη μελέτη και κατασκευή του με προθεσμία την 1η Νοεμβρίου 2019.

Ο αυτοκινητόδρομος, συνεχίζει η οργάνωση Birdlife, θα διασχίσει ένα άθικτο και υψηλής οικολογικής αξίας τοπίο, συμπεριλαμβανομένης της προστατευόμενης περιοχής «Κοιλάδα Έζουσας». Εμβληματικά είδη πουλιών, όπως ο Σπιζαετός Aquila fasciata, το Διπλογέρακο Buteo rufinus, ο Ζάνος Falco peregrinus, η Κράγκα Coracias garrulus, καθώς και τα ενδημικά μας είδη Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca και Τρυπομάζης Sylvia melanothorax, θα υποστούν ένα σημαντικό πλήγμα, κυρίως λόγω ενόχλησης και απώλειας σημαντικού βιότοπου. Η οργάνωση υποστηρίζει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 15 Μαρτίου 2019 να κηρύξει τον νέο αυτοκινητόδρομο Πάφου-Πόλη Χρυσοχούς ως έργο «δημοσίου συμφέροντος», αγνοώντας όμως τις πρόσφατες γνωματεύσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Αγνοήθηκε η Υπηρεσία Περιβάλλοντος

Σε σχέση με τις γνωματεύσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος, που κατά την οργάνωση birdlife αγνοήθηκαν από το Υπουργικό κατά τη λήψη των αποφάσεών του για τον δρόμο, υποστηρίζεται ότι μεταξύ άλλων δεν λήφθηκε υπόψη η ξεκάθαρη εναλλακτική λύση αναβάθμισης του υφιστάμενου δρόμου, η οποία δεν εξετάστηκε, με μόνη πρόφαση τις πολιτικές αποφάσεις που πάρθηκαν στο παρελθόν.

Κατ’ επέκταση, υποστηρίζει η οργάνωση, αγνοήθηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία που διέπει τις περιοχές Natura 2000, σύμφωνα με την οποία η εξέταση εναλλακτικών λύσεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση πριν προωθηθεί ένα έργο ως δημοσίου συμφέροντος. Υποστηρίζεται ακόμα πως δεν λήφθηκαν υπόψη οι επισημάνσεις του γενικού ελεγκτή ότι στη βάση σχετικού νόμου ο νέος αυτοκινητόδρομος όπως σχεδιάστηκε δεν είναι οικονομικά βιώσιμος, αφού το κόστος του δεν δικαιολογείται από τα κυκλοφοριακά δεδομένα της περιοχής.

Δεν λήφθηκε επίσης υπόψη «το υπέρογκο ποσό των 70 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή του μισού αυτοκινητόδρομου σε πρώτη φάση, ένα ποσό που δεν περιλαμβάνει το επιπρόσθετο κόστος των απαλλοτριώσεων γης και που είναι πολλαπλά μεγαλύτερο από το κόστος βελτίωσης και αναβάθμισης του υφιστάμενου δρόμου», καθώς και οι κοινωνικoοικονομικές επιπτώσεις που θα έχει στις τοπικές κοινότητες και επιχειρήσεις η παράκαμψη της όδευσης, που μέχρι τώρα διέσχιζε τις κοινότητες, και οι οποίες δεν εξετάστηκαν. Πιστεύουμε, συνεχίζει η οργάνωση, ότι η υπουργική απόφαση για τον δρόμο Πάφος-Πόλη Χρυσοχούς ισοδυναμεί με μία καθ’ όλα ατεκμηρίωτη δικαιολογία και πρόφαση για να θυσιαστεί το κοινό καλό στον βωμό της «ανάπτυξης» και των συμφερόντων, με καταστροφικές οικονομικές, κοινωνικές και οικολογικές επιπτώσεις.

Πηγή: Πολίτης

Αρέσει σε %d bloggers: