Προχωρά με τις άδειες η ανάπτυξη (χωρίς ξενοδοχείο) στη Γεροσκήπου

Προχωρά με τις άδειες η ανάπτυξη (χωρίς ξενοδοχείο) στη Γεροσκήπου

Το Υπουργικό Συμβούλιο, χωρίς καν να περιμένει τις απόψεις των αρμοδίων Τμημάτων και Υπηρεσιών, ενέκρινε στη συνεδρία της 7ης Δεκεμβρίου 2017 την αίτηση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου στη Γεροσκήπου για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, για ανέγερση δύο 12ώροφων οικιστικών πολυκατοικιών, σύμφωνα με την εισήγηση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων. Ουσιαστικά προτρέπονται οι αρμόδιοι φορείς να ταχθούν θετικά υπέρ της ανάπτυξης θέτοντας όρους και απαιτήσεις οι οποίες θα τεθούν στην πολεοδομική άδεια.

Υπό το φως της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, η Περιβαλλοντική Αρχή συζητεί το θέμα στην προσεχή συνεδρία ημερ. 16 Ιανουαρίου 2018 και όπως αναφέρεται στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτείται η διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως να χορηγήσει την άδεια με κατάλληλους όρους, προϋποθέσεις και αντισταθμιστικά μέτρα περιλαμβανομένου και της εξασφάλισης θετικής Περιβαλλοντικής Γνωμάτευσης και ικανοποίησης τυχόν όρων που θα επιβάλει το Τμήμα Περιβάλλοντος.


Σημειώνεται ότι όταν πάρθηκε η τελική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, δεν είχε στα χέρια του ούτε την τελική θέση του Τμήματος Αρχαιοτήτων η οποία διαβιβάστηκε στο Τμήμα Πολεοδομίας στις 18 και 28 Δεκεμβρίου 2017 και είναι θετική υπό όρους. Για την ανάπτυξη στη Γεροσκήπου προϋποθέσεις έθεσε και το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας για το ύψος των πύργων σε συνδυασμό με την ασφάλεια πτήσεων, ενώ εκκρεμούν οι απόψεις της Hermes Airports σύμφωνα με την υπόδειξη του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας.

Στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σημειώνεται πάντως πως σε περίπτωση που δεν εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις που τίθενται από τα διάφορα τμήματα και υπηρεσίες και ως εκ τούτου δεν καταστεί δυνατή η χορήγηση πολεοδομικής άδειας, τότε δεν θα ισχύουν οι αυξημένοι συντελεστές δόμησης που προκύπτουν ως αποτέλεσμα εφαρμογής των διαφόρων κινήτρων για τη συγκεκριμένη ανάπτυξη.

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο αποφάσισε να εγκρίνει τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση δύο προνοιών.

Το Υπουργικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η έγκριση της αίτησης αιτιολογείται με βάση τα κριτήρια (γ) και (ζ) του Κανονισμού 19 (1) των σχετικών Κανονισμών, που αφορούν αντίστοιχα στην προαγωγή και υλοποίηση γενικής κυβερνητικής πολιτικής που υιοθετήθηκε μετά τη δημοσίευση του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης (Σχέδιο Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο) και στην πραγματοποίηση ειδικών στόχων, προγραμμάτων και έργων ανάπτυξης και επίλυση ειδικών προβλημάτων σε σχέση με την ανάπτυξη (μεταφορά αναπτυξιακών δικαιωμάτων από το τμήμα του αρχικού τεμαχίου στο οποίο βρίσκεται το υδροπάρκο του ξενοδοχείου Φαέθων και καλύτερη αξιοποίηση του υπό ανάπτυξη οικοπέδου με δύο πολυώροφες οικοδομές).

Συγκεκριμένα, οι πρόνοιες που παρακάμφθηκαν είναι:

  • Πρώτον, οι πρόνοιες της παραγράφου 1 (α) (Βασικές Αρχές που Διέπουν την Ανάπτυξη) του Παραρτήματος Β (Γενικές Πρόνοιες Πολιτικής) των Τοπικών Σχεδίων (2012) και της Πολεοδομικής Ζώνης Τ1γ στην οποία εμπίπτει το τεμάχιο της αίτησης, γιατί παρατηρείται υπέρβαση του συντελεστή δόμησης του υπό δημιουργία οικοπέδου με αρ. 2 (Ε=26471τμ), όπως προκύπτει από τον Τίτλο Ιδιοκτησίας, και ζητείται να μεταφερθεί δομήσιμο εμβαδόν 6.039τμ από το υπό δημιουργία οικόπεδο αρ. 3, ώστε να καλύπτεται η υπέρβαση.
  • Δεύτερον, οι πρόνοιες της υποπαραγράφου 12.6.1 της παραγράφου 12.6 (Οικιστική Ανάπτυξη σε Τουριστικές Ζώνες) του Κεφαλαίου 12 (Περιοχές Κατοικίας και Στέγαση) του Τοπικού Σχεδίου Πάφου (2013).

Στις παραλιακές Τουριστικές Ζώνες κατά μήκος της παραλιακής ζώνης από τη Γεροσκήπου μέχρι τον Κόλπο των Κοραλλίων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η Τουριστική Ζώνη Τ1γ του Δήμου Γεροσκήπου, στην οποία εμπίπτει το τεμάχιο της αίτησης, επιτρέπεται η ανέγερση κατοικίας με τον συντελεστή δόμησης που προνοείται για την οικιστική χρήση και με ελάχιστο εμβαδόν κατοικίας 100 τετ.μ.

Επιπλέον, επιτρέπεται η ομαδοποίηση των κατοικιών μέχρι τεσσάρων αυτοτελών μονάδων, με ανεξάρτητη είσοδο, ανεξάρτητο κλιμακοστάσιο και δίοδο πρόσβασης, νοουμένου ότι η απόσταση ανεξάρτητων ή ενωμένων μονάδων θα είναι 6 μ. τουλάχιστον μεταξύ τους και 4 μ. από τα σύνορα του τεμαχίου. Στην προκειμένη περίπτωση, η αίτηση αφορά στην ανέγερση δύο δωδεκαώροφων οικιστικών πολυκατοικιών 122 διαμερισμάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται studio, διαμερίσματα του ενός, των δύο, των τριών και των πέντε υπνοδωματίων.

Ερωτηματικά για το ύψος των οικιστικών πύργων

Σύμφωνα με επιστολή του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, ημερ. 1ης Νοεμβρίου 2017, το ψηλότερο σημείο της ανάπτυξης δεν θα υπερβαίνει το ύψος των 45 μέτρων από το επίπεδο της θάλασσας, συμπεριλαμβανομένων κεραιών τηλεόρασης, ηλιακών πλαισίων, αλεξικέραυνων, ντεπόζιτου νερού, αεροναυτικών φανών κ.λπ.

Ως εκ τούτου, οι σχεδιαστές του έργου έπρεπε να υποβάλουν νέα σχέδια για ξενοδοχειακό συγκρότημα 14 ορόφων και τους δύο οικιστικούς πύργους 12 ορόφων, που αρχικά ανέρχονταν στα 55-60 μέτρα. Εύλογα ερωτηματικά προκύπτουν όσον αφορά στο ύψος των δύο οικιστικών πύργων 12 ορόφων που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του ημερ. 7 Δεκεμβρίου 2017, κατόπιν γνωμοδότησης του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων και σχετικής εισηγητικής έκθεσης του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Δεν φέρει ένσταση το Τμήμα Αρχαιοτήτων

Η τελική θέση του Τμήματος Αρχαιοτήτων ότι δεν φέρει ένσταση στην προτεινόμενη ανάπτυξη διαβιβάστηκε στο Τμήμα Πολεοδομίας στις 28 Δεκεμβρίου 2017, ενώ την ίδια ημέρα το Τμήμα Πολεοδομίας ενημέρωνε το Τμήμα Αρχαιοτήτων ότι λήφθηκαν όλα τα μέτρα για τη διασφάλιση του αρχαίου τοίχου. Η Πολεοδομία έκανε αναφορά μάλιστα και στους όρους που προτίθεται να χορηγήσει ως Πολεοδομική Αρχή ώστε να μην επιτρέπεται καμία επέμβαση που θα αποκόπτει τμήμα των ανεσκαμμένων καταλοίπων.

Σημειώνεται ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων με την επιστολή του ημερ. 18 Δεκεμβρίου ενημέρωνε το Τμήμα Πολεοδομίας για την ανασκαφή στο ανατολικό τεμάχιο που προήλθε από τη διαίρεση του τεμαχίου στην ανάπτυξη. Τα σημεία που διερευνήθηκαν μεταξύ 23 Οκτωβρίου και 27 Νοεμβρίου 2017 απέδειξαν ότι ο χώρος έχει υποστεί σημαντικές επεμβάσεις κατά το παρελθόν, οι οποίες έχουν αλλοιώσει το υπόστρωμα μέχρι τον φυσικό βράχο. Σύμφωνα με το Τμήμα Αρχαιοτήτων με βάση την αρχαιολογική έρευνα που διεξήχθη, δεν έχουν εντοπιστεί αρχαιότητες στο υπό ανάπτυξη τεμάχιο, εκτός από έναν τοίχο στη δυτική πλευρά, ο οποίος αποτελεί επέκταση των αρχιτεκτονικών καταλοίπων που είχαν έλθει στο φως κατά τις προηγούμενες ανασκαφικές περιόδους.

Οι όροι που θέτει το Τμήμα Αρχαιοτήτων προκειμένου να προχωρήσει η ανάπτυξη, που όπως προαναφέραμε θα ενταχθούν στην πολεοδομική άδεια που θα χορηγηθεί σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του Τμήματος Πολεοδομίας είναι:

  1. Στην περιοχή όπου έχει εντοπιστεί ο αρχαίος τοίχος, να μην επιτραπεί απολύτως καμία επέμβαση, εκσκαφή, κάλυψη, επιχωμάτωση ή άλλο έργο το οποίο θα αποκόπτει τμήμα των ανεσκαμμένων καταλοίπων και θα αλλοιώνει την κάτοψη του κτηρίου ή την εμφάνιση των υφιστάμενων ερειπίων. Στην περιοχή αυτή το Τμήμα Αρχαιοτήτων θα διεξαγάγει περαιτέρω έρευνα και σε συνεργασία με τους μελετητές θα αποφασιστούν οι τελικές λύσεις που θα δοθούν σε περίπτωση που εντοπιστούν αρχαιότητες. Η περιοχή αυτή δεν θα επηρεάσει τη χωροταξική διάταξη των κτηρίων, αφού οι μελετητές θα πρέπει να συνεργαστούν με το Τμήμα Αρχαιοτήτων για εξεύρεση τεχνικών λύσεων αν προκύψουν νέα αρχαιολογικά δεδομένα.
  2. Να ειδοποιηθεί το προσωπικό του Αρχαιολογικού Μουσείου Επαρχίας Πάφου, ένα μήνα πριν αρχίσουν οι εργασίες,για να γίνουν οι κατάλληλες διευθετήσεις, ώστε να μπορέσουν να επιβλέψουν τις χωματουργικές εργασίες, ισοπεδώσεις, επιχωματώσεις και εκσκαφές θεμελίων και λάκκων.
  3. Εάν κατά τη διάρκεια των εργασιών εντοπισθούν αρχαία αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, αρχαίοι τάφοι ή άλλα αρχαιολογικά ευρήματα, τότε οι εργασίες πρέπει να ανασταλούν, ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους υπαλλήλους του Τμήματος Αρχαιοτήτων να ερευνήσουν τον χώρο.
  4. Εναπόκειται στη διακριτική εξουσία της διευθύντριας του Τμήματος Αρχαιοτήτων να αποφασίσει για το μέλλον των αρχαίων καταλοίπων που τυχόν θα έλθουν στο φως στο πιο πάνω τεμάχιο.
  5. Η επίβλεψη είναι απαραίτητη και η μη συμμόρφωση με τα πιο πάνω επιφέρει κυρώσεις βάσει των διατάξεων του Περί Αρχαιοτήτων Νόμου.

«Κόπηκε» το ξενοδοχείο

Για την τοποθέτηση του Τμήματος Αρχαιοτήτων επί της αιτήσεως για ανέγερση ξενοδοχείου στο δυτικό τεμάχιο, επιβάλλεται η συνέχιση των ανασκαφών, εφόσον στο τεμάχιο αυτό, όπως έχει αποδείξει η ανασκαφική διερεύνηση και επιβεβαιώσει η γεωφυσική επισκόπηση, βρίσκεται το μεγαλύτερο και σημαντικότερο μέρος των αρχαίων εγκαταστάσεων. Για το θέμα αυτό και τις αναπροσαρμογές των σχεδίων που απαιτούνται, το Τμήμα Αρχαιοτήτων βρίσκεται σε διαβούλευση με τους μελετητές του έργου.

Πηγή: Φιλελεύθερος

Αρέσει σε %d bloggers: