Πρόστιμο €100 χιλ. στην Pafilia

Πρόστιμο €100 χιλ. στην Pafilia

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, επέβαλε στην εταιρεία ανάπτυξης γης και οικοδομών Pafilia Property Developers διοικητικό πρόστιμο ύψους €100 χιλ. για παράβαση του νόμου σε σχέση με συναλλαγή πώλησης ακίνητης περιουσίας από την εταιρεία σε καταναλωτές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η υπόθεση αφορά σε παράπονο που υποβλήθηκε από τους καταναλωτές, σε σχέση με εμπορική πρακτική που η εταιρεία χρησιμοποίησε κατά την πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα διαμερίσματος.


Οι καταναλωτές κατήγγειλαν ότι η εταιρεία απέκρυψε από αυτούς ουσιώδεις πληροφορίες τις οποίες, εάν γνώριζαν, δεν θα προχωρούσαν στη σύναψη συναλλαγής με την εταιρεία και δεν θα προχωρούσαν με την υπογραφή της σύμβασης. Μεταξύ άλλων, οι καταναλωτές κατήγγειλαν ότι δεν ενημερώθηκαν για την ύπαρξη προϋπάρχουσων υποθηκών εκ μέρους του πωλητή επί του ακινήτου και ότι παραπλανήθηκαν από διαφημιστικό υλικό που δόθηκε σε αυτούς από τον πωλητή για προώθηση του εν λόγω ακινήτου.

Αξιολογώντας το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών διαπίστωσε την άσκηση αθέμιτων και παραπλανητικών πρακτικών από την εταιρεία.

Αρέσει σε %d bloggers: