Πόντιση του σκάφους «Laboe»

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Δήμο Γεροσκήπου, το Δήμο Πάφου, την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου και το Σύνδεσμο Καταδυτικών Κέντρων Κύπρου πραγματοποιούν εκδήλωση για πόντιση του σκάφους «Laboe», η οποία θα είναι ανοικτή για το ευρύ κοινό.


Η εκδήλωση, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος θα γίνει την Κυριακή, 22 Ιουνίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. στην παραλία του Δήμου Γεροσκήπου μπροστά από το εστιατόριο Ατλαντίδα. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 50% από την Κυπριακή Δημοκρατία, Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας 2007-2013: «Βιώσιμη Ανάπτυξη Αλιευτικού Τομέα».

Οι τεχνητοί ύφαλοι είναι κατασκευές σκόπιμα τοποθετημένες στο θαλάσσιο πυθμένα, οι οποίες στοχεύουν στη μίμηση των ιδιοτήτων που παρέχει ένας φυσικός ύφαλος: δηλαδή λειτουργούν ως καταφύγιο, χώρος διατροφής, αναπαραγωγής, ανάπτυξης και αύξησης σε μέγεθος και αριθμό του πληθυσμού των έμβιων θαλάσσιων οργανισμών. Ο καθαρισμός και η προετοιμασία του σκάφους έγιναν σύμφωνα με τις σχετικές κατευθυντήριες αρχές του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον/Μεσογειακό Σχέδιο δράσης στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου Απόρριψης της Σύμβασης της Βαρκελώνης.