Ρώσος Πρόξενος ξεκίνησε εργασίες στην Τάλα χωρίς άδεια

Ρώσος Πρόξενος ξεκίνησε εργασίες στην Τάλα χωρίς άδεια

Διάταγμα αναστολής εργασιών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ύστερα από καταγγελία ότι πρόσωπο (το οποίο τυγχάνει και επίτιμος πρόξενος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο) άρχισε εργασίες διαχωρισμού οικοπέδων στην Τάλα της Πάφου, χωρίς άδεια. Κάτοικοι της κοινότητας διαμαρτυρήθηκαν ότι συνεργείο προχώρησε σε τομή σε πλαγιά λόφου, ενώ φέρεται να έθαψε και εμπορευματοκιβώτια κάτω από χώματα.

Οι εργασίες εκτελέστηκαν, σύμφωνα με τις καταγγελίες, χωρίς πολεοδομική άδεια. Σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, το τεμάχιο δεν είχε πρόσβαση σε δρόμο. Ο αιτητής επιθυμεί όπως τη διαμόρφωση του δρόμου αναλάβει με δικά της έξοδα η κοινότητα.


Το δικαστικό διάταγμα εξεδόθη κατόπιν προσφυγής του Κοινοτικού Συμβουλίου Τάλας και σε αυτό αναφέρεται πως «ΔΙΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ οι καθ’ ων η αίτηση, οι υπάλληλοι, οι αντιπρόσωποι, οι υπηρέτες και κάθε πρόσωπο που έλκει από αυτούς δικαιώματα, όπως αναστείλουν πάσης φύσεως εργασίες και/ή εργασίες για μετατροπή του τεμαχίου σε οικόπεδο, μέχρι την τελική εκδίκαση της υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο ποινικής υπόθεσης ή μέχρι νεωτέρας διαταγής του».

Ο πρόξενος κ. Γεώργιος Προδρόμου και η εταιρεία του «AEROTRANS AVIATION & TOURS LIMIDED υπέβαλαν αίτηση στο Τμήμα Πολεοδομίας, το οποίο στην απάντησή του που αφορούσε το διαχωρισμό οικοπέδων αναφέρει και τα εξής:

  • Το υπό ανάπτυξη τεμάχιο δεν διαθέτει κατάλληλη, άνετη και ασφαλή δημόσια προσπέλαση, ώστε να μπορεί να εγγραφεί ως οικόπεδο και να αξιοποιηθεί οικιστικά στη συνέχεια, κατά παράβαση των Γενικών Προνοιών Πολιτικής των Τοπικών Σχεδίων. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από την πρόταση οικοπεδοποίησης που καταθέσατε και η οποία έγινε σε υπόβαθρο τοπογραφικής εργασίας, καθώς και από τη μηκοτομή που υποβάλατε στις 26/05/2016, η προσπέλαση του τεμαχίου γίνεται μέσω υφιστάμενου αδιέξοδου δρόμου, ο οποίος δεν είναι επιτόπου διανοιγμένος και διαμορφωμένος σε όλο το επίσημο χωρομετρημένο του πλάτος, με αποτέλεσμα λόγω και των τεράστιων υψομετρικών διαφορών που επικρατούν, να μην μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά και με ασφάλεια ο προβλεπόμενος χώρος επαναστροφής, ώστε να θεωρείται ότι το τεμάχιο διαθέτει κατάλληλη, άνετη και ασφαλή δημόσια προσπέλαση.
  • Με την επιστολή της Πολεοδομικής Αρχής, ημερ. 18/5/2016, είχατε ενημερωθεί γραπτώς, μέσω του δικηγόρου σας, ότι απαιτούνται να γίνουν κατάλληλες κατασκευές στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο, για την εύρυθμη λειτουργία της ανάπτυξης και την αποκατάσταση της ομαλής πρόσβασης πεζών και οχημάτων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Παραγράφου 3,1(στ) των Γενικών Προνοιών Πολιτικής του Παραρτήματος Β των Τοπικών Σχεδίων.
  • Με την τοπογραφική εργασία που υποβλήθηκε, διαπιστώθηκε ότι το μέρος του δημόσιου δρόμου, δεν είναι κατάλληλα διανοιγμένο και διαμορφωμένο επιτόπου το ίδιο υψόμετρο του δρόμου, αλλά βρίσκεται σε γκρεμό. Συνεπώς θα έπρεπε να δεσμευτείτε ως ιδιοκτήτες, πριν τη χορήγηση της αιτούμενης Πολεοδομικής Άδειας, μέσω σύναψης Συμφωνίας με βάση το Άρθρο 43(1) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, ότι θα προβείτε στα απαραίτητα έργα βελτίωσης του εγγεγραμμένου δρόμου πρόσβασης προς το τεμάχιο της αίτησης, όπως και κατασκευής των απαιτούμενων τεχνικών έργων στήριξης.
  • Σε απάντηση των πιο πάνω, με την επιστολή ημερ. 17/06/2016, ο δικηγόρος σας, ενημέρωσε την Πολεοδομική Άρχή ότι δεν προτίθεστε να προχωρήσετε σε σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας για τον δρόμο, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος ως δημόσιος και προτείνατε τη χορήγηση της Πολεοδομικής Άδειας, έως ότου αποφασίσει η Κοινοτική Αρχή τη λύση του προβλήματος. Ωστόσο, αυτή η συνθήκη δεν ήταν δυνατόν να γίνει αποδεκτή αφού είναι ακαθόριστο πότε η Κοινοτική Αρχή θα μπορεί να προχωρήσει σε κατασκευαστικά έργα διαμόρφωσης του τμήματος αυτού του δημόσιου δρόμου.

Αναστάτωση στην κοινότητα

Στην κοινότητα προκλήθηκε αναστάτωση και κάτοικοι παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις και μάλιστα φωτογράφησαν τις κινήσεις του συνεργείου που δραστηριοποιήθηκε στο τεμάχιο του προξένου.

Κάτοικοι της κοινότητας ανέφεραν στον «Φ» πως η τομή που διενεργήθηκε στον λόφο μπορεί να φανεί από τον παραλιακό δρόμο της Κισσόνεργας. Υποστηρίζουν επίσης πως η πλαγιά του λόφου έχει καταστραφεί. Σύμφωνα με τους κατοίκους στην περιοχή μεταφέρθηκαν πέντε εμπορευματοκιβώτια εκ των οποίων τα τρία έχουν ταφεί επιτόπου. Εκφράζονται φόβοι ότι τα χώματα είναι δυνατόν να υποχωρήσουν σε περίπτωση βροχών, παρασύροντας μαζί και τα εμπορευματοκιβώτια με το περιεχόμενό τους. Υποδεικνύουν επίσης πως ο χώρος βρίσκεται κοντά σε αμφιθέατρο το οποίο χρησιμοποιείται και σε εκδηλώσεις του οργανισμού Πάφος2017, δημιουργώντας αρνητική εικόνα.

Η κοινότητα γίνεται δέκτης παραπόνων για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια και όπως πληροφορούμαστε, δεν υπάρχει πρόθεση εκ μέρους της τοπικής Αρχής να καταβάλει τα έξοδα για διαμόρφωση του δρόμου ο οποίος θα εξυπηρετεί μόνο τους πελάτες-αγοραστές του αιτητή.

Σημειώνεται ότι δίπλα από το συγκεκριμένο οικόπεδο υπάρχουν σπίτια τα οποία ωστόσο εξυπηρετούνται από υφιστάμενο δρόμο.

Πηγή: Φιλελεύθερος

Αρέσει σε %d bloggers: