Σκάνδαλο στην ΑΗΚ Πάφου για πλαστογραφία

Σκάνδαλο στην ΑΗΚ Πάφου για πλαστογραφία

Νέο σκάνδαλο συγκλονίζει αυτές τις μέρες την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και απασχολεί όχι μόνο την ΑΗΚ και την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία, αλλά και την Αστυνομία, αφού έχει ήδη γίνει καταγγελία σε αυτήν και άρχισε σχετική διερεύνηση και λήψη καταθέσεων.

Η υπόθεση αφορά λειτουργό της Αρχής Ηλεκτρισμού που είναι διορισμένος στην Πάφο και ο οποίος με πλαστά έγγραφα και σφραγίδα εμφανιζόταν σαν συνεργάτης αδειούχου ιδιώτη ηλεκτρολόγου μηχανικού που έχει την έδρα του στην Αραδίππου και έτσι ενέκρινε και σφράγιζε παράνομα σχέδια ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, τα οποία υποβάλλονταν στη συνέχεια προς την υπηρεσία όπου εργάζεται ώστε αυτά να εγκριθούν σαν καθόλα νόμιμα.


Σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία που επιβάλλει η νομοθεσία, μόλις γίνει μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση από ηλεκτρολόγο, αυτός ζητεί από τον αδειούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό που ετοίμασε τα σχέδια και με βάση τα οποία έγινε η εγκατάσταση να υπογράψει τα σχετικά σχέδια, ώστε αυτά να υποβληθούν στη συνέχεια από τον ηλεκτρολόγο στην ΑΗΚ για έγκριση.

Στην όλη υπόθεση εμπλέκονται και οι ηλεκτρολόγοι που υπέβαλαν τα σχετικά σχέδια στην ΑΗΚ για έγκριση, διότι πιθανότατα να γνώριζαν ότι το άτομο που τα υπέγραφε δεν ήταν ο αδειούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός από την Αραδίππου ή συνεργάτης του, αλλά ο υπάλληλος της ΑΗΚ.

Για την όλη υπόθεση είναι ενήμερη και η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία, η οποία προβαίνει σε σχετικές ενέργειες ώστε να οδηγηθεί η υπόθεση και με τη συνεργασία της Αστυνομίας σε πλήρη διαλεύκανση.

Τη σχετική είδηση επιβεβαιώνει και η εκπρόσωπος Tύπου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, Χριστίνα Παπαδοπούλου, η οποία ωστόσο προσθέτει ότι δεν επιθυμεί να προβεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω δήλωση, επειδή η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον της Αστυνομίας και διερευνάται.

Σημειώνεται ότι ο αδειούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός από την Αραδίππου, το όνομα του οποίου χρησιμοποιούσε ο υπάλληλος της ΑΗΚ, δήλωσε ότι δεν έχει οποιοδήποτε παράπονο, όμως η όλη υπόθεση χαρακτηρίζεται ποινικό αδίκημα και γι’ αυτό η διερεύνηση από μέρους της Αστυνομίας συνεχίζεται.

Πηγή: Φιλελεύθερος