Σοβαρές καταγγελίες για σκάνδαλα στην Κισσόνεργα

Σε γνωστό blog ανέβηκαν πριν λίγες μέρες κάποιες σοβαρές καταγγελίες και στοιχεία σκάνδαλα όπως συνωμοσία προς διάπραξη αδικήματος, κυκλόφορία πλαστών εγγράφων και εκταμίευση με ψευδείς παραστάσεις στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κισσόνεργας! Ακολουθεί αυτούσιο το άρθρο προς προβληματισμό:

“Είναι πλέον ξεκάθαρο, προκύπτει και απο τα αποδεικτικά στοιχεία που ακολουθούν ότι ο απερχόμενος κοινοτάρχης Κισσόνεργας, Γιώργος Στυλιανού με τις ενέργειές του και τη συμπεριφορά του εργάζεται σε βάρος του Κοινοτικού Συμβουλίου και χρεώνει τους φορολογούμενους με χρήματα τα οποία δίνει χωρίς καμία διαδικασία σε μέλη του Συμβουλίου προφασιζόμενος μάλιστα ότι οι εργασίες γίνονται τάχα αφιλοκερδώς.


Τα πρακτικά που ακολουθούν αλλά και οι αποδείξεις καταμαρτυρούν ότι για να εξαπατηθεί το Κοινοτικό Συμβούλιο υπήρξε συμπαιγνία και συνωμοσία προς διάπραξη αδικήματος μεταξύ Πρόέδρου, μελών του συμβουλίου και μελών του προσωπικού.

Πιο κάτω ακολουθούν τα πρακτικά που φαίνεται ότι δήθεν οι εργασίες έγιναν εθελοντικά (10 Απριλίου 2014) την ίδια στιγμή που τα εκδοθέντα τιμολόγια δείχνουν ξεκάθαρα ότι για κάθε εργασία χρεωνόταν το ΚΣ και κατεπέκταση ο κάθε κισσονεργίτης.

Εκείνο που επίσης χρίζει ιδιαίτερης προσοχής είναι οι ημερομηνίες των χειρόγραφων τιμολογίων, απο ένα άγνωστο εργολάβο ο οποίος ποτέ δεν υπέβαλε και ποτέ δεν κέρδισε κάποια προσφορά.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι αριθμοί έκδοσης και οι ημερομηνίες ως ακολούθως:

Αρ. Τιμ. 189405, 20/05/2014, Ποσό 586.90€ (Π.Β1)
Αρ. Τιμ. 189406, 23/04/2014, Ποσό 750€ (Π.Β2)
Αρ. Τιμ. 189407, 14/04/2014, Ποσό 250€ (Π.Β3)
Αρ. Τιμ. 189408, 28/04/2014, Ποσό 250€ (Π.Β4)
Αρ. Τιμ. 189409, 15/05/2014, Ποσό 250€ (Π.Β5)

Είναι ολοφάνερο ότι τα τιμολόγια δεν φέρουν αριθμό εγγραφής ΦΠΑ, είναι πρόχειρα και οι αριθμοί τους δεν συνάδουν με τις ημερομηνίες έκδοσης τους ημερολογιακά. Επίσης δεν φέρουν υπογραφές εκδότη παρά μόνο ένα όνομα όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, άγνωστο.

Στην παρούσα καταγγελία μπορεί ο οποιοσδήποτε να διαπιστώσει ότι αν και ο κοινοτάρχης ισχυρίζεται στη συνεδρίαση (φαίνεται και στα πρακτικά που ακολουθούν 8/2014 ) ότι οι εργασίες που έγιναν στα Πότιμα μεταξύ των οποίων και η κατασκευή τοίχου για τοποθέτηση μετρητή της ΑΗΚ, η διάνυξη λάκκων για σημαίες κ.ο.κ. έγιναν δήθεν εθελοντικά την ίδια στιγμή ο ίδιος ο κ. Στυλιανού υπέγραψε επιταγή ύψους 2086,80€ για να καλύψει όλα τα πιο πάνω (επισυνάπτονται όλα τα τιμολόγια με την περιγραφή των εργασιών).

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο γραφικός χαρακτήρας του εκδότη των τιμολογίων είναι ο ίδιος ακριβώς με τον γραφικό χαρακτήρα της Πολιτικού Μηχανικού του Συμβουλίου. Επισυνάπτεται υπηρεσιακό σημείωμα για επαλήθευση των πιο πάνω.

Τέλος στην παρούσα καταγγελία μπορείτε να δείτε και φωτογραφικό υλικό το οποίο αποδεικνύει ότι το μέλος του Κ.Σ. εργαζόταν στο χώρο και σε συνδυασμό με το ότι η επιταγή (Αρ. Επιτ. 46627651) εξόφλησης των τιμολογίων κατατέθηκε σε λογαριασμό της συζύγου του μέλους στην Τράπεζα Κύπρου.

Τόσες διαβολικές συμπτώσεις πλέον είναι φανερό ότι μόνο συμπτώσεις δεν αποτελούν…”

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο ΕΔΩ!