Συλλογή κλαδεμάτων από συνεργεία του Δήμου Πάφου

Συλλογή κλαδεμάτων από συνεργεία του Δήμου Πάφου

Με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας για αναβάθμιση του επιπέδου καθαριότητας και ευταξίας στη δημαρχούμενη περιοχή και επιδιώκοντας την ενεργότερη συμβολή των δημοτών, το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου αποφάσισε όπως από την 1η Μαρτίου 2015 ο Δήμος παρέχει με χαμηλή χρέωση υπηρεσίες συλλογής και απομάκρυνσης κλαδεμάτων και άλλων αδρανών υλικών, τα οποία απορρίπτονται από τους πολίτες σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, με τα γνωστά επακόλουθα.

Συγκεκριμένα, έχουν οριστεί οι εξής χρεώσεις για τη συλλογή και απομάκρυνση από ειδικό μηχανοκίνητο συνεργείο του Δήμου κλαδεμάτων και άλλων μικρού βάρους αδρανών υλικών:


• Για μικρό όγκο κλαδεμάτων/υλικών : €10 περιλ. του Φ.Π.Α.
• Για κλαδέματα/υλικά με όγκο ανάλογο της χωρητικότη- : €20 περιλ. του Φ.Π.Α.
τας μονοκάμπινου οχήματος
• Για κλαδέματα/υλικά με όγκο που απαιτεί φορτηγό όχημα : €30 περιλ. του Φ.Π.Α.

Oι δημότες που επιθυμούν να τύχουν της εν λόγω υπηρεσίας μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Καθαριότητας, τηλ. 26941136, 99578238, 99685353 και 96358507 ή στο Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης του Δημότη, τηλ. 26822355.

Ο Δήμος Πάφου καλεί τους δημότες και όλους τους κατοίκους της πόλης να συμβάλουν πιο ενεργά και ουσιαστικά στη συλλογική προσπάθεια για μια καθαρή Πάφο, επισημαίνοντας ότι ο στόχος αυτός αποτελεί κοινή ευθύνη και υποχρέωση τόσο της Τοπικής Αρχής όσο και των πολιτών.

Αρέσει σε %d bloggers: