Τι πρέπει να προσέχουμε στις εποχιακές μας αγορές

Τι πρέπει να προσέχουμε στις εποχιακές μας αγορές

Oι έλεγχοι βασίζονται σε 3 κυρίως άξονες ανάφερε η κα Ιουλία Ευριπιδου Υγειονομικός επιθεωρητής  της Πάφου

 1. Έλεγχος των επιχειρήσεων τροφίμων για έγκαιρο εντοπισμό υγειονομικών ελλείψεων και σε άμεση παρέμβαση για λήψη μέτρων αποκατάστασής τους και σε έλεγχο της ασφάλειας και ποιότητας των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των τροφίμων.
 2. Στον έλεγχο της σήμανσης και ποιότητας των τελικών προϊόντων που εκτίθενται προς πώληση.
 3. Δειγματοληπτικός έλεγχος τροφίμων που καταναλώνονται κατά τις γιορτές.

Υποστατικά τροφίμων στα οποία εστιάζονται οι ελέγχοι για την περίοδο του Πάσχα.


Βιομηχανίες παραγωγής/ αποθήκες διανομής

Σοκολατένιων αυγών    ,Αλευριού ,Σταφίδας,Σησαμιού

Διαφόρων συστατικών για την παραγωγή των φλαούνων και τσουρεκιών

Αρτοποιεία , Φρουταρίες,Περίπτερα, , Λαϊκές αγορές / παζαράκια, Ζαχαροπλαστεία,Υπεραγορές, Παντοπωλεία

Τι περιλαμβάνουν οι ελέγχοι στα πιο πάνω υποστατικά

 • Καταλληλότητα κτηριακών εγκαταστάσεων
 • Παρασκευαστικές διαδικασίες
 • Ποιοτικός έλεγχος πρώτων υλών
 • Ιχνηλασιμότητα (Η δυνατότητα να παρακολουθείς συστατικά & τρόφιμα μέσα στον χώρο και τον χρόνο.)
 • Αυτοελέγχοι
 • Συνθήκες αποθήκευσης και πώλησης των τροφίμων
 • Υγιεινή των χειριστών τροφίμων

Έλεγχο της σήμανσης και ποιότητας των τελικών προϊόντων που εκτίθενται προς πώληση.

Η επισήμανση των τροφίμων πρέπει περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεωτικές ενδείξεις:

 1. Ονομασία πώλησης
 2. Κατάλογος συστατικών
 3. Ποσότητα ορισμένων συστατικών/κατηγοριών συστατικών
 4. Καθαρή ποσότητα
 5. Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας / Χρονολογία ανάλωσης
 6. Συνθήκες διατήρησης και χρήσης

7.Όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή στην Ε.Ε.

 1. Τόπος παραγωγής ή προέλευσης
 2. Οδηγίες χρήσης

10.Αλκοολικός τίτλος (ποτά με περιεκτ. σε οινόπνευμα > 1.2% κ.ο.)

11.Αλλεργιογόνες ουσίες

12.Κωδικός αριθμός παρτίδας

Οι ενδείξεις που προβλέπονται πρέπει να είναι:

Εύκολα κατανοητές και να αναγράφονται σε εμφανή θέση και με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτες, ευανάγνωστες και ανεξίτηλες.

Δεν πρέπει με κανένα τρόπο να σκεπάζονται, να κρύβονται ή να διαχωρίζονται από άλλες ενδείξεις ή εικόνες.

Οι ενδείξεις ονομασία τροφίμου, καθαρή ποσότητα και χρονική ένδειξη  πρέπει να ευρίσκονται στο ίδιο οπτικό πεδίο.

Όταν τα τρόφιμα είναι προσυσκευασμένα, οι ενδείξεις που προβλέπονται αναγράφονται πάνω στην προσυσκευασία ή σε μια ετικέτα συνδεδεμένη με αυτή.

Βιολογικό:

Η χρήση της λέξης “βιολογικό”, σε ετικέτες, ρυθμίζεται, αυστηρά, από τη νομοθεσία της Ε.Ε. Επιτρέπεται, μόνον εφόσον παραπέμπει, σε ειδικές μεθόδους παραγωγής τροφίμων, οι οποίες τηρούν υψηλά πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος και καλής μεταχείρισης των ζώων.

Γενετικά τροποποιημένοι Οργανισμοί:

(Γ.Τ.Ο.): Η σήμανση είναι υποχρεωτική, για προϊόντα, που περιέχουν Γ.Τ.Ο., σε ποσοστό άνω του 0,9%. Όλες οι ουσίες που προέρχονται από Γ.Τ.Ο πρέπει να αναφέρονται, στον κατάλογο των συστατικών, με τις λέξεις “γενετικά τροποποιημένο”.

Οι αριθμοί Ε:

Εάν ένα πρόσθετο τροφίμων φέρει αριθμό E, αυτό καταδεικνύει ότι έχει περάσει τις δοκιμασίες ασφάλειας και έχει εγκριθεί, για χρήση, σε όλη την Ε.Ε. Η έγκριση αυτή παρακολουθείται, επανεξετάζεται και τροποποιείται, βάσει των νέων επιστημονικών στοιχείων. Ορισμένα κοινά πρόσθετα τροφίμων είναι τα εξής:

Αντιοξειδωτικά

Χρωστικές ουσίες

Ενισχυτικά γεύσης

Γλυκαντικές ουσίες

Συντηρητικά

Διατροφικές πληροφορίες:

Περιγράφουν την ενεργειακή αξία και τα θρεπτικά στοιχεία ενός τροφίμου (π.χ. πρωτεΐνες, λίπη, ίνες, νάτριο, βιταμίνες και μέταλλα). Αξίζει να σημειωθεί πως οι ισχυρισμοί για υγιεινές ιδιότητες, όπως “κάνει καλό στην καρδιά”, επιτρέπονται, μόνον εφόσον μπορούν να αποδειχθούν, επιστημονικά. Δεν είναι δυνατόν να αναφέρεται θετικός ισχυρισμός, για υγιεινές ιδιότητες, στην ετικέτα ενός προϊόντος, που περιέχει πολύ αλάτι, λιπαρά ή ζάχαρη.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κρέας και προϊόντα κρέατος (Καν.1760/2000) Το νωπό ψυγμένο ή κατεψυγμένο βόειο κρέας πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις σε τεταρτημόρια και τεμάχια κρέατος: 1. Κωδικός ζώου      2. Χώρα γέννησης 3. Χώρα εκτροφής       4. Χώρα σφαγής 5. Αρ. έγκρισης σφαγείου 6. Ημερομηνία σφαγής 7. Ταξινόμηση σφαγίου 8. Αρ. έγκρισης (σήμα καταλληλότητας) τεμαχιστηρίου 9. Βάρος

Κρέας πουλερικών

Το νωπό και κατεψυγμένο κρέας πουλερικών που δεν έχει υποστεί καμιά επεξεργασία ή προσθήκη οποιονδήποτε συστατικών πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις : 1. σήμα καταλληλότητας εγκατάστασης μεταποίησης

 1. ημερομηνία σφαγής 3. χρονολογία ανάλωσης 4. επωνυμία και διεύθυνση παραγωγού
 2. κατηγορία πουλερικών 6. τιμή ανά μονάδα βάρους 7. χώρα προέλευσης, εάν εισάγεται από μια τρίτη χώρα.

Αυγά

Οι υποχρεωτικές ενδείξεις στις συσκευασίες αυγών είναι : 1. Όνοµα ή εταιρική επωνυµία και διεύθυνση της επιχείρησης που έχει συσκευάσει τα αυγά 2. Διακριτικός αριθµός του κέντρου συσκευασίας 3. Κατηγορία ποιότητας (Class Α: φρέσκα αυγά – Class Β: προορισμένα για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων) 4. Κατηγορία βάρους (S, M, L, XL) 5. Αριθµός αυγών που περιέχει η συσκευασία 6. Χρονολογία ελάχιστης διατηρησιµότητας, συνοδευόµενη από συστάσεις για συνθήκες συντήρησης 7. Μέθοδος εκτροφής των ωοτόκων ορνίθων.

Για τα γαλακτοκομικά

Τα συσκευασμένα τυριά θα πρέπει να φέρουν σήμανση αναγνώρισης (οβάλ σφραγίδα) με τα αρχικά της χώρας παραγωγής και τον αριθμό έγκρισης του παρασκευαστή. Επίσης, η ημερομηνία ανάλωσης θα πρέπει να αναγράφεται επάνω στη συσκευασία

Τα τυριά πρέπει να συντηρούνται στο ψυγείο.

Τα προϊόντα που περιέχουν φυτικά λιπαρά (αντί ζωικού λίπους) είναι μη γαλακτοκομικά προϊόντα και πρέπει ναδιατίθενται προς πώληση σε διακριτούς χώρους από αυτούς των γαλακτοκομικών.

Συμβουλές προς το Καταναλωτικό Κοινό

Ελέγξτε τη συσκευασία στα κατεψυγμένα προϊόντα Μην αγοράζετε κατεψυγμένα προϊόντα των οποίων η συσκευασία έχει αλλοιωθεί. Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι σκισμένες. Αποφεύγετε επίσης να αγοράζετε κατεψυγμένα προϊόντα τα οποία είναι σε θερμοκρασία πάνω από το σημείο ψύξης στον καταψύκτη του καταστήματος.

Εάν η συσκευασία είναι διαφανής, ελέγξτε για την παρουσία κρυστάλλων πάγου σε αυτήν. Ο πάγος αποτελεί ένδειξη ότι βρίσκεται στον καταψύκτη για μεγάλο χρονικό διάστημα ή ότι το προϊόν έχει αποψυχθεί και έχει επαναψυχθεί.

Τοποθετήστε τα τρόφιμα χωριστά     Διαχωρίστε το ωμό κρέας, τα πουλερικά και τα θαλασσινά από τα υπόλοιπα τρόφιμα. Να τα τοποθετείτε πάντα σε ξεχωριστές σακούλες, οι οποίες θα πρέπει να είναι πλαστικές, για την αποφυγή της επαφής των υγρών τους με άλλα τρόφιμα.

Ελέγχετε τις κονσέρβες και τα βαζάκια

Μην αγοράζετε κονσέρβες οι οποίες είναι χτυπημένες ή αλλοιωμένες στον όποιο βαθμό, γιατί η αλλοίωση ενδεχομένως να έχει επιμολύνει το προϊόν που περιέχεται σε αυτήν.

Διαλέξτε τα κατεψυγμένα προϊόντα τελευταία Το κρέας, τα πουλερικά, το ψάρι και τα αβγά θα πρέπει να αποτελούν τα τελευταία προϊόντα τα οποία θα τοποθετήσετε στο καρότσι των αγορών σας. Τοποθετήστε τα πάντα σε ξεχωριστές πλαστικές σακούλες, για να μην επιμολύνετε τα υπόλοιπα τρόφιμα.

Διαλέξτε τα φρέσκα αβγά με προσοχή

Προτού τοποθετήσετε τα αβγά στο καρότσι σας, ανοίξτε το χαρτόνι της συσκευασίας τους και ελέγξτε για την καθαριότητά τους και εάν κάποιο από αυτά είναι σπασμένο.

Να είστε προσεκτικοί στους χρόνους και στη θερμοκρασία

Είναι σημαντικό να καταψύξετε προϊόντα όπως το κρέας, τα πουλερικά, το ψάρι και τα θαλασσινά αμέσως μετά την αγορά τους. Οι κανόνες ασφάλειας αναφέρουν ότι τα προϊόντα αυτά δεν πρέπει να καταψύχονται μετά την πάροδο δύο ωρών από την ώρα αγοράς τους, καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ανάπτυξης μικροβιακού φορτίου.

Να αγοράζουν τρόφιμα από αδειοδοτημένες επιχειρήσεις και ελεγχόμενα σημεία της αγοράς.

Να αγοράζουν κάθε είδος κρέατος ή κρεατοσκευάσματος που επιλέγουν για το τραπέζι (π.χ. σφάγια πουλερικών), μόνο εφόσον είναι τοποθετημένα σε ψυγεία ή ψυχόμενες προθήκες (προθήκες-ψυγεία) και όχι τεμάχια κρέατος που βρίσκονται εκτός ψυγείου κρεμασμένα από τσιγκέλια και εκτεθειμένα σε σκόνη και μικρόβια.

Ζητάτε πάντα απόδειξη για τις αγορές σας  αλλά και γραπτή εγγύηση. Μην πετάτε ποτέ τις αποδείξεις.     Μπορεί να χρειαστεί να τις προσκομίσετε για να χρησιμοποιήσετε την εγγύηση του  προϊόντος, εκεί όπου η απόδειξη αγοράς θεωρείται και εγγύηση.

                        Να σκεπτόμαστε όχι τι θα αγοράσουμε αλλά τι χρειαζόμαστε να αγοράσουμε

Να μάθουμε  να χειριζόμαστε τους οικονομικούς μας πόρους  που σημαίνει ότι  από την μία θα κάνουμε οικονομικό σχεδιασμό και από την άλλη θα προσέχουμε τις αγορές που κάνουμε.

Να μην σιωπούμε όταν μας παραπλανούν και  να απευθυνόμαστε στον μόνο  ανεξάρτητο  οργανισμό για  προστασία του καταναλωτή  που είναι  ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών.

Μην ξεχνατε να ζητάτε πάντα απόδειξη σε οτι αγοράσετε.

Τιμωρήστε όσους πιστεύετε ότι αισχροκερδούν εις βάρος μας.                

Για  παράπονα μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμμή του Καταναλωτή 1429

 

Email :info@katanalotis.org.cy                                                                                                                 Xριστοφή Χρίστα
www.cyprusconsumers.org.cy                                                                                                                Πρόεδρος Ε.Ε.Πάφου
www.katanalotis.org.cy
Tηλ.επικοινωνίας.7000070

Αρέσει σε %d bloggers: