Υποχρεωτική ενιαία Ευρω-ταυτότητα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες

Υποχρεωτική ενιαία Ευρω-ταυτότητα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα “βρήκε” με τα διαφωνούντα κράτη-μέλη, και δρομολόγησε άμεσο σχέδιο ως προς την πλήρη εφαρμογή της νέας ενιαίας Ευρω-ταυτότητας για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Συγκεκριμένα, η νέα ταυτότητα θα έρχεται στην μορφή μίας κοινής πιστωτικής κάρτας, με ενσωματωμένα βιομετρικά στοιχεία όλων των πολιτών της Ε.Ε. Η δημιουργία της ενιαίας ευρω-ταυτότητας στοχεύει στην ενίσχυση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών ανάμεσα στα κράτη-μέλη, με κύριο μέλημα την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση φαινομένων όπως την πλαστογραφία ταξιδιωτικών εγγράφων, την παράνομη μετανάστευση, και τα κρούσματα τρομοκρατίας ανά την Γηραιά Ήπειρο.


Το συμβούλιο της Ε.Ε, φαίνεται ότι κατέληξε σε συμβιβασμό με όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης, για τις νέες κοινές ταυτότητες που πρόκειται να αποκτήσουν 500 εκ. ευρωπαίοι πολίτες, μέσα σε διάστημα 24 μηνών.

Σύμφωνα με διαβαθμισμένο έγγραφο του Συμβουλίου το οποίο συντάχθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, η Αυστριακή προεδρία κατάφερε να μεταπείσει ορισμένα διαφωνούντα κράτη-μέλη πάνω σε θέματα που αφορούσαν τον χρόνο αλλαγής του δελτίου, την διάρκεια των υφισταμένων ταυτοτήτων, όσο και ως προς την έκδοση νέων δελτίων από παιδιά κάτω των 12 και πολίτες άνω των 70 ετών.

Τι θα γίνει με τα ήδη υπάρχοντα δελτία

Όσον αφορά στα δελτία ταυτότητας που έχουν ήδη στην κατοχή τους οι Ευρωπαίοι πολίτες, αυτά θα συνεχίσουν να ισχύουν για πέντε έτη μετά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού και στη συνέχεια θα είναι απαραίτητη η έκδοση νέου, κοινού, δελτίου με τα ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά ασφαλείας. Όσα κράτη-μέλη της Ε.Ε. εκδίδουν ήδη δελτία αστυνομικής ταυτότητας τα οποία ενώ πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας -περιέχουν δηλαδή βιομετρικά χαρακτηριστικά σε ένα μικροσκοπικό τσιπ προκειμένου να πιστοποιηθεί η ταυτότητα των κατόχων-, δεν διαθέτουν τον κατάλληλο κωδικό ασφαλείας ώστε να αναγνωρίζονται από τις Αρχές άλλου κράτους-μέλους, οφείλουν, σύμφωνα με το έγγραφο της Προεδρίας, να τα αντικαταστήσουν το αργότερο εντός δέκα ετών, έχοντας όμως ενημερώσει εκ των προτέρων την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μετά την εφαρμογή του νέου κανονισμού οι αρχές ασφαλείας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι υποχρεωμένες να συνεργάζονται ακόμα στενότερα και να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τους κατόχους δελτίων ταυτοτήτων, όταν και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για λόγους ασφαλείας. Η Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. υπογραμμίζει ότι από τις βάσεις δεδομένων συλλογής βιομετρικών στοιχείων (δακτυλικά αποτυπώματα) εξαιρούνται μόνο τα παιδιά κάτω των 12 ετών.

Τα παιδιά κάτω των 12

Ειδικές διατάξεις προβλέπονται για τα παιδιά κάτω των 12 ετών και τους πολίτες άνω των 70 που θα εκδώσουν είτε για πρώτη φορά, είτε θα ανανεώσουν το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας. Η πλειονότητα των κρατών-μελών της Ε.Ε. ζητούσε η διάρκεια ισχύος των υφιστάμενων ταυτοτήτων για τους πολίτες άνω των 65 ετών και των παιδιών κάτω των 12 να είναι τα δέκα έτη. Ωστόσο το Συμβούλιο της Ε.Ε. υποστήριξε ότι λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής, αλλά και για την αξιοπιστία των βιομετρικών στοιχείων, η διάρκεια της ισχύος των νέων ταυτοτήτων δεν θα ξεπερνά τα πέντε έτη για πολίτες άνω των 70 και για τα ανήλικα κάτω των 12 ετών.

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο της Ε.Ε. αφορούσε το ιδιαίτερο «ιρλανδικό παράδειγμα». Στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας οι πολίτες δεν είναι υποχρεωμένοι να εκδώσουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας παρά μόνο διαβατήριο εφόσον επιθυμούν να ταξιδέψουν στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., του χώρου Σένγκεν και την Ελβετία. Επίσης, ενώ τα διαβατήρια της Ιρλανδίας εκδίδονται ήδη στην προτεινόμενη μορφή πιστωτικής κάρτας (ID-1), η νομοθεσία της χώρας δεν προβλέπει τη συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων των πολιτών της.

Για να αποφευχθεί το κενό ασφαλείας στα εσωτερικά σύνορα της Ε.Ε., η Ιρλανδία ζήτησε τα διαβατήριά της να μην αναγνωριστούν ως ταυτότητες και να μην εμπίπτουν στους περιορισμούς του εν λόγω κανονισμού.

Πηγή: insomnia.gr, Proto Thema

Αρέσει σε %d bloggers: