Έρευνα για νόθευση ανταγωνισμού στα έργα της Πάφου

Έρευνα για νόθευση ανταγωνισμού στα έργα της Πάφου

Ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, με χθεσινή κατεπείγουσα επιστολή του προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, ζητά την άμεση διερεύνηση των καταγγελιών του Δήμου Πάφου κατά του Συνδέσμου Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ) για παραβίαση του Περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου, μετά την εγκύκλιο προς τα μέλη του να μην υποβάλουν προσφορά στον δημόσιο διαγωνισμό που προκήρυξε ο δήμος για αποκατάσταση και εξωραϊσμό της Δημοτικής Αγοράς Πάφου.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό προμηθεύτηκαν τα έγγραφα 24 οικονομικοί φορείς, αλλά προσφορά υπέβαλε μόνο η εταιρεία Zemco Ltd. Η εκτίμηση δαπάνης υπολογίστηκε στα €2 εκατ., ενώ η προσφορά της Zemco €2.221.024,63, δηλαδή 11,05% υψηλότερη.


Όπως ενημερώνει ο Γενικός Ελεγκτής την πρόεδρο της ΕΠΑ, Λουκία Χριστοδούλου, «εξαρχής υπήρχαν πληροφορίες ότι η τόσο περιορισμένη συμμετοχή και η μη ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού ήταν αποτέλεσμα παρεμβάσεων του ΣΕΜΗΕΚ προς τα μέλη του να μην συμμετάσχουν στον διαγωνισμό».

Το αιτιολογικό του συνδέσμου αφορά το ότι οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες περιλήφθηκαν στο κυρίως συμβόλαιο ως εσωτερικές υπεργολαβίες και όχι ως διορισμένες υπεργολαβίες, ρύθμιση που επιδιώκει ο σύνδεσμος με αιτήματα που έχει υποβάλει στην αρμόδια αρχή δημοσίων συμβάσεων και που μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει αποδεκτά για διάφορους λόγους.

Στην καταγγελία του Γενικού Ελεγκτή επισυνάπτεται αντίγραφο επιστολής της εταιρείας Γενικών Κατασκευών Λτδ, ημερ. 18 Μαΐου 2016, με την οποία η εταιρεία είχε ενημερώσει τον Δήμο Πάφου για την προηγηθείσα απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΜΗΕΚ, που καλούσε με εγκύκλιο τα μέλη του να μην υποβάλουν προσφορά στον υπό αναφορά δημόσιο διαγωνισμό.

Ο κ. Μιχαηλίδης καλεί την κα Χριστοδούλου να εξετάσει κατά πόσο η εγκύκλιος του ΣΕΜΗΕΚ να μην υποβάλουν τα μέλη του προσφορά ως εσωτερικοί υπεργολάβοι σε συγκεκριμένο διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, συνιστούν με βάση το άρθρο 3 του Περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου απαγορευμένη συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων ή απόφαση ένωσης επιχειρήσεων ή εναρμονισμένη πρακτική, που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού.

Όπως κατήγγειλε χθες σε συνέντευξη Τύπου ο δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, η εξέλιξη με την παρέμβαση του Γενικού Ελεγκτή δικαιώνει πλήρως τις καταγγελίες του Δήμου Πάφου.

Τόνισε ότι έχουμε μια ξεκάθαρη παραβίαση του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού. «Ήταν απόλυτο και νόμιμο δικαίωμά μας, να βγούμε σε προσφορές με τον τρόπο που κρίναμε ορθό και επωφελή για τη δημοτική Αρχή, βάσει των οδηγιών και του Γενικού Λογιστηρίου. Ο συγκεκριμένος σύνδεσμος έκανε έκτακτη γενική συνέλευση, καλώντας τα μέλη του να μη συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Και μια εταιρεία που συμμετείχε επειδή έχει δικό της ηλεκτρομηχανολογικό τμήμα, καλείται από τον ΣΕΜΗΕΚ ενώπιόν του για να τους γίνει πειθαρχική δίωξη. Είμαστε δηλαδή ενώπιον μιας περίπτωσης ενός συνδέσμου που διά των πράξεών του, προσπάθησε και πέτυχε σε μεγάλο βαθμό να νοθεύσει τον ελεύθερο ανταγωνισμό», συμπληρώνει ο κ. Φαίδωνος.

Η νόθευση του ελεύθερου ανταγωνισμού είναι ποινικό αδίκημα, τόνισε ο δήμαρχος Πάφου, προαναγγέλλοντας ότι η δημοτική Αρχή θα κινηθεί νομικά εναντίον του συνδέσμου.

Εξασφάλιση δεδουλευμένων ζητά ο ΣΕΜΗΕΚ

Τη λύπη του εκφράζει ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Μηχανολογικών & Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ) για τυχόν προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης της ολομέλειας του συνδέσμου να μην υποβάλλονται προσφορές όταν αυτές εξαγγέλλονται με τη μέθοδο της εσωτερικής υπεργολαβίας. Διευκρινίζει δε, ότι ουδεμία συνέπεια υφίσταται μέλος του συνδέσμου που επιλέγει να υποβάλει προσφορά με τη μέθοδο της εσωτερικής υπεργολαβίας.

Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΜΗΕΚ, μεταξύ των μελών του υπάρχουν για έργα εσωτερικής υπεργολαβίας πέραν των €50 εκατ. ανείσπρακτες οφειλές. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου ηλεκτρομηχανολογικών έργων και κατ’ επέκταση στην ποιότητα των εγκαταστάσεων.

Ο ΣΕΜΗΕΚ σημειώνει ότι δεν είναι σκοπός του να δημιουργεί προβλήματα στις αναθέτουσες Αρχές, γι’ αυτό και έγκαιρα ενημερώνει γραπτώς τους επηρεαζόμενους για την απόφασή του, κάτι το οποίο έπραξε και με το έργο της ανάπλασης της Δημοτικής Αγοράς Πάφου.

«Λυπούμαστε που ο Δήμος Πάφου επέλεξε παρά τη γραπτή ειδοποίησή μας, να προχωρήσει με τη μέθοδο της εσωτερικής υπεργολαβίας και όχι με αυτή της διορισμένης υπεργολαβίας», αναφέρει.

Παράλληλα, καλεί έστω και τώρα τον δήμαρχο Πάφου να δώσει οδηγίες προς τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου του να επαναπροκηρύξουν τις προσφορές με τη μέθοδο της διορισμένης υπεργολαβίας και θεωρούν βέβαιο ότι θα υποβληθεί ικανοποιητικός αριθμός προσφορών.

Υπογραμμίζει ότι η απόφαση του συνδέσμου ουδέποτε στόχευε στον έλεγχο της αγοράς για αύξηση των εσόδων των επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά μόνο στην εξασφάλιση των δεδουλευμένων τους. Τονίζεται, επίσης, πως σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται αυξημένο κόστος για το δημόσιο/ιδιοκτήτη, αφού και στις δύο περιπτώσεις ακολουθείται η διαδικασία των προσφορών.

Πηγή: Φιλελεύθερος/Άγγελος Νικολάου, Ντόρα Χριστοδούλου

Αρέσει σε %d bloggers: