Παράνομο το νέο ξενοδοχείο στο Λατσί

Παράνομο το νέο ξενοδοχείο στο Λατσί

Ο ιδιοκτήτης του πενταώροφου ξενοδοχείου που κτίστηκε παράνομα στο Λατσί χωρίς άδεια οικοδομής, κλήθηκε από την Πολεοδομία να το επαναφέρει στη νομιμότητα, ακόμη και με κατεδαφίσεις τμημάτων, αν αυτό απαιτείται, ενώ το θέμα δεν αποκλείεται να διαβιβαστεί στον Γενικό Εισαγγελέα για πιθανές ενέργειες.

Σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης, αντί τέσσερις ορόφους (οι δύο είχαν δοθεί επιπλέον με βάση σχετικές πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου) τελικά έκτισε πέντε ορόφους. Παράλληλα, ενώ η αρχική πολεοδομική άδεια που εξεδόθη προέβλεπε ότι το μήκος του ξενοδοχείου θα ήταν 80 μέτρα, τελικά έφτασε τα 100 μέτρα.


Επίσης, ενώ το αρχικό ύψος ήταν 10 μέτρα (και με τα κίνητρα αυξήθηκε στα 14) τελικά έφτασε αυθαίρετα στα 18 μέτρα.

Ήδη, το Τμήμα Πολεοδομίας απέστειλε στον ιδιοκτήτη «ειδοποίηση επιβολής» καλώντας τον να άρει τις παρανομίες, ενώ παράλληλα απέρριψε την αίτησή του για έκδοση τροποποιητικής πολεοδομικής άδειας, αφού η αρχική άδεια που πήρε και με την οποίαν έκτισε επιπλέον δύο ορόφους (που του είχαν παραχωρηθεί) παραβιάστηκε.

Έτσι τώρα το ξενοδοχείο (όπως έχει κτιστεί) δεν καλύπτεται ούτε από πολεοδομική άδεια, αλλά ούτε και από άδεια οικοδομής. Όπως πληροφορούμαστε από το Τμήμα Πολεοδομίας, για την απόρριψη της αίτησης που υπέβαλε ο ιδιοκτήτης ενημερώθηκε ήδη και ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς, στον οποίο υπεδείχθη πως δεν νομιμοποιείται να εκδώσει άδεια οικοδομής και ότι ακόμη και στην περίπτωση που εκδώσει τέτοια άδεια, αυτή δεν θα ισχύει.

Το ξενοδοχείο κτίστηκε κάτω από τα μάτια του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς που είναι η οικοδομική Αρχή στην περιοχή, κάτι το οποίο το υπουργείο Εσωτερικών θεωρεί απαράδεκτο.

Με βάση ενημέρωση που μας έγινε από το Υπουργείο Εσωτερικών, ισχύουν τα εξής δεδομένα: «Οι αιτητές επιτόπου ξεκίνησαν την ανέγερση του ξενοδοχείου, χωρίς να είναι μέχρι πρόσφατα σε γνώση της Πολεοδομικής Αρχής ότι το έργο εκτελείτο χωρίς Άδεια Οικοδομής και με σημαντική απόκλιση από τα εγκριμένα σχέδια. Όπως αποδείχθηκε με την υποβολή της αίτησης για Έγκριση Τροποποιημένων Σχεδίων μόλις στις 11/9/2017, οι αιτητές, εκμεταλλευόμενοι την αύξηση του εμβαδού του μέρους του τεμαχίου εντός τουριστικής ζώνης -λόγω της εν τω μεταξύ τροποποίησης του δημοσιευμένου πρωταρχικής σημασίας δρόμου που επηρέαζε το τεμάχιο- επιτόπου ανεγείρουν ένα πολύ μεγαλύτερου όγκου κτήριο, που προσμετρείται σε πέντε (αντί τέσσερις που αρχικά εγκρίθηκε) ορόφους, ελεύθερου ορατού ύψους προς την πλευρά της παραλίας τα 18 μέτρα (αντί περί τα 14 μέτρα που εγκρίθηκαν) και πολύ μεγαλύτερου μήκους και συμπαγούς ογκολιθικού μετώπου, πέραν των 100 μέτρων (αντί όχι μεγαλύτερο από 80 μέτρα με διάκενα που εγκρίθηκε)».

Το κτήριο «ξεχείλωσε» στο κτίσμα

Όπως μας ελέχθη από το υπουργείο Εσωτερικών, εγείρεται και θέμα από το γεγονός ότι η οικοδομή που ανεγείρεται παρουσιάζει διαφοροποιήσεις σε σχέση με αυτήν που αδειοδοτήθηκε με πολεοδομική άδεια και συγκεκριμένα είναι πολύ μεγαλύτερου όγκου, τόσο σε ύψος όσο και σε μήκος. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, για το ξενοδοχείο αυτό (σε τεμάχιο που βρίσκεται μερικώς εντός της τουριστικής ζώνης Τ3α1) χορηγήθηκε στις 21/1/2015, από το Επαρχιακό Γραφείο Πολεοδομίας Πάφου, η πολεοδομική άδεια ΠΑΦ/1030/2013.

Για την ανάπτυξη αυτή, έγινε χρήση του Σχεδίου Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων που ενέκρινε με απόφασή του ημερομηνίας 29/5/2013 το Υπουργικό Συμβούλιο, για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας, που αφορά αύξηση του συντελεστή δόμησης κατά 20% του επιτρεπόμενου, καθώς και εφαρμογή των νέων προνοιών του Σχεδίου Κόλπου Χρυσοχούς, ώστε τελικά, με την εφαρμογή όλων των επιτρεπόμενων κινήτρων, ο επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης ανήλθε από 40% σε 50%.

Λόγω του στενόμακρου σχήματος του τεμαχίου που απέμενε εντός τουριστικής ζώνης (αφαιρουμένου του επηρεασμού του τεμαχίου από προβλεπόμενο δημοσιευμένο οδικό δίκτυο, και εφαρμογής όλων των άλλων προνοιών του εφαρμοστέου Σχεδίου ανάπτυξης) δεν ήταν δυνατόν ο τελικά επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης, να χωροθετηθεί σε δύο ορόφους που προέβλεπε η ζώνη, οπότε η Πολεοδομική Αρχή άσκησε τη διακριτική εξουσία που της επιτρέπει το ισχύον Σχέδιο Ανάπτυξης και με βάση τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την επικαιροποίηση της Απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου στις 29/5/2014, επέτρεψε την ανέγερση τετραώροφης οικοδομής (αντί διώροφης), με βυθισμένο ισόγειο κατά 2,50 μέτρα και με ύψος ορατό από την πλευρά της παραλίας, περί τα 14 μέτρα αντί 10 μέτρα που επιτρέπονταν. Ουσιαστικά, επετράπη 1,5 όροφος περισσότερος, ενώ το συνολικό μήκος της οικοδομής δεν ξεπερνούσε τα 80 μέτρα και μάλιστα παρουσίαζε διάκενα σε ολόκληρο το ύψος που ελάφρυναν την κατασκευή.

Πηγή: Φιλελεύθερος

Αρέσει σε %d bloggers: