Άγγελος Γεωργίου: Πρόκριση προτάσεων Π. Χρυσοχούς

Άγγελος Γεωργίου: Πρόκριση προτάσεων Π. Χρυσοχούς

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η σκληρή και μεθοδευμένη δουλειά για τη διεκδίκηση Ευρωπαϊκών κονδυλίων στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς έχει αποδώσει καρπούς, καθώς έχουμε γραπτή απάντηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης του προγράμματος Συνεργασίας  Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020  ότι έχουν προκριθεί για τη δεύτερη φάση  οι 2 προτάσεις που υποβάλαμε στο Πρόγραμμα και στις οποίες ο Δήμος μας είναι επικεφαλής εταίρος.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο προτάσεις αφορούν :


Α) Το έργο με τίτλο ΑΓΟΡΑ με συνολικό προϋπολογισμό €1.023.675 που έχει ως στόχο την ανάδειξη των δημοτικών αγορών σε κέντρα πώλησης παραδοσιακών προϊόντων. Στην πρόταση συμμετέχουν εκτός από το Δήμος μας ως εταίροι ο Δήμος Χανίων, το ΕΒΕΒ Πάφου και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων.  Για το Δήμο μας θα υλοποιηθούν μεταξύ άλλων οι πιο κάτω δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με προϋπολογισμό €417.100:

  • Επιδιόρθωση και επαναλειτουργία της Δημοτικής Αγοράς Πόλεως Χρυσοχούς. Αυτή η δράση θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία περίπου 15 νέων επιχειρήσεων εντός της δημοτικής αγοράς και αναμένεται ότι θα δημιουργηθούν 35 νέες θέσεις εργασίας.
  • Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για διενέργεια ηλεκτρονικού εμπορίου.
  • Δημιουργία Γραφείου Δικτύωσης και Πρόσβασης στην καινοτομία.

Β) Το έργο με τίτλο SENIOR ROUTES με συνολικό προϋπολογισμό €873.393 με εταίρους το Δήμο Θήρας, Δήμο Πλατανιά και το Ερευνητικό Κέντρο Άνδρου Α.Μ.Κ.Ε. που έχει ως στόχο την ανάπτυξη δικτύου πιστοποιημένων μονοπατιών για τη μέση ηλικία με άξονα το φυσικό περιβάλλον και τις ανάγκες της τοπικής υπαίθρου. Για το Δήμο μας θα υλοποιηθούν μεταξύ άλλων οι πιο κάτω δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος με προϋπολογισμό €292.500:

  • Δημιουργία του τμήματος του Γραμμικού Πάρκου κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Χρυσοχούς που βρίσκεται στα όρια του Δήμου και ανάπτυξη μελέτης για ενίσχυση της χλωρίδας στην περιοχή Νατούρα 2000 που περιλαμβάνεται στο έργο.

Εκτός από τα πιο πάνω υποβλήθηκαν άλλες δύο προτάσεις, για τις οποίες αναμένουμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης  με σημαντικότερη την πρόταση που αφορά την ανέγερση Περιφερειακού Υπαίθριου Αμφιθέατρου στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 κάτω από το καθεστώς  7.4.1. με προϋπολογισμό €2.000.000. 

Οι πιο πάνω επιτυχίες είναι δικαίωση των προσπαθειών μας και αξίζουν τα εύσημα οι υπηρεσιακοί και ο συνεργάτης  του Δήμου για Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Διευθυντή της εταιρείας Infoeuro, Πέτρος Αθανασιάδης, για την πολύ καλή δουλειά που έκαναν. Είναι δε απάντηση στους συκοφάντες και τους απαξιωτές του πολύ σημαντικού έργου που επιτελείται στο Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, παρά την υπόσκαψη και την υπονόμευση.