Έπαρχος Πάφου: Αυτά είναι τα εγκεκριμένα έργα σε Πολέμι, Κοίλη, Παναγιά και Τραχυπέδουλα

Έπαρχος Πάφου: Αυτά είναι τα εγκεκριμένα έργα σε Πολέμι, Κοίλη, Παναγιά και Τραχυπέδουλα

Για συγχρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό ταμείο αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020, έχουν υποβληθεί 42 αιτήσεις έργων πάνω σε παγκύπρια βάση. Από τις 42 αιτήσεις έχουν εγκριθεί 14 έργα συνολικής προβλεπόμενης δαπάνης 9,4 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα τέσσερα έργα αφορούν στην επαρχία Πάφου με εκτίμηση 4,2 εκατομμύρια ευρώ.

Προκύπτει ότι ως επαρχία η Πάφος έχει εξασφαλίσει το 45% των κονδυλίων, τονίζει με δηλώσεις της στον «Φ» η έπαρχος Πάφου, Μαίρη Λάμπρου.


Χρειάσθηκε αρκετή εργασία για προετοιμασία και υποβολή των αιτήσεων από την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου, τόνισε η κ. Λάμπρου. Τα έργα που προτάθηκαν έπρεπε να ήταν ώριμα, δηλαδή να είχαν, μεταξύ άλλων απαιτήσεων, τις αναγκαίες πολεοδομικές και οικοδομικές άδειες και κατά την υποβολή των αιτήσεων να είναι έτοιμα και τα έγγραφα διαγωνισμού για την εκτέλεση των έργων, επεσήμανε.

«Τα έργα που εγκρίθηκαν», εξήγησε η έπαρχος Πάφου, «αφορούν στη μετατροπή του Μετοχίου του Κύκκου στο Πολέμι σε πολιτιστικό κέντρο. Θα αποκατασταθεί το υφιστάμενο κτήριο του Μετοχίου που βρίσκεται σήμερα σε άσχημη κατάσταση, ενώ αποτελεί αρχαίο μνημείο Β πίνακα. Θα εξυπηρετεί περιφερειακά και τις πέριξ κοινότητες.

Αφορούν επίσης σε περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης αγροτικών επαγγελμάτων στην Κοίλη, που στοχεύει στην εκπαίδευση και επιμόρφωση νέων γεωργών και παραδοσιακών επαγγελμάτων και θα εξυπηρετεί και τις γύρω κοινότητες, σε εξωραϊσμό του πυρήνα της Παναγιάς, που θα διαλαμβάνει ανάπλαση πλατείας, λιθόστρωτο στους δρόμους και ανάπλαση προσόψεων οικιών του πυρήνα και σε δημιουργία κέντρου ενημέρωσης περιηγητών για στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος στην Τραχυπέδουλα, που θα συσχετιστεί με χώρο τοπιοτέχνησης και χώρο στάθμευσης, για πληροφόρηση επισκεπτών σε περιβαλλοντικά και γεωλογικά θέματα».

Η έπαρχος Πάφου διευκρινίζει ότι αναμένεται η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συγχρηματοδότησης από ευρωπαϊκά ταμεία και για ώριμα έργα της περιοχής των κοινοτήτων Ακάμα και η Επαρχιακή Διοίκηση προετοιμάζεται ανάλογα. Τα προαναφερθέντα, τόνισε, αποτελούν μέρος του έργου που προωθείται από το Γραφείο Επάρχου. Βρίσκεται σε εξέλιξη, στο στάδιο εκτέλεσης ή της ετοιμασίας μελετών, σημαντικός αριθμός επιπρόσθετων έργων στα πλαίσια των ετήσιων Κρατικών Προϋπολογισμών.

«Για το τρέχον έτος εκτελούνται έργα της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ περίπου», κατέληξε. «Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συνεργασία που είχαμε στην προώθηση των αιτήσεων».

Πηγή: Φιλελεύθερος