Αναγνωρίζουμε την ικανότητα διακυβέρνησης σε Χριστοδουλίδη, Μαυρογιάννη και Αβέρωφ – Έχουν και πρόγραμμα και θέσεις

Αναγνωρίζουμε την ικανότητα διακυβέρνησης σε Χριστοδουλίδη, Μαυρογιάννη και Αβέρωφ – Έχουν και πρόγραμμα και θέσεις

Μας ενοχλεί η απαξίωση που εισπράτουμε στα όρια αλαζονείας που παρουσιάζουν τον Αβέρωφ ότι μόνο αυτός μπορεί να κουμαντάρει διότι έχει την ευχέρεια με κάποιο τρόπο να κάνει “μανιπουλεισιον” το σύστημα και να χειρίζεται “καταστάσεις”.

Αυτό είναι μύθος.


Η διαφορά δεν είναι στην ικανότητα και στην επάρκεια… στο να χειριστούμε ένα κράτος που είναι καλά στελεχωμένο. Η δημόσια υπηρεσία είναι καλά στελεχωμένη με τεχνοκρατική επάρκεια.

Δεν έχουμε ένα κράτος που αλλάζουν οι Γενικοί Διευθυντές με την νέα κυβέρνηση όπως γίνεται σε άλλες χώρες .

Είμαστε κράτος της Ευρωζώνης που κινούμαστε κάτω από ένα πλαίσιο. Που μας αναγκάζει να έχουμε δημοσιονομική πειθαρχία και συγκεκριμένους δείκτες που θα πρέπει να τηρούμε .

Η Κύπρος που περιγράφει, η κοινωνία που περιγράφει το επιτελείο Αφερωφ δεν έχει σχέση με αυτό που βλέπουμε σήμερα.

Βασίλης Πρωτοπαπάς
επιτελείο Μαυρογιάννη