Αντωνίου: “Μεταρρύθμιση στο χώρο της υγείας”

Αντωνίου: “Μεταρρύθμιση στο χώρο της υγείας”

Η επείγουσα ανάγκη για την εισαγωγή και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και βιώσιμου Σχεδίου Υγείας γίνεται κάθε μέρα ολοένα και πιο επιτακτική. Με τις ευθύνες να αφορούν όλες τις Κυβερνήσεις κατά την πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, το σημερινό σύστημα υγείας στη χώρα μας βρίσκεται υπό κατάρρευση.

Η σύνδεση της εισαγωγής και εφαρμογής αυτού του μείζονος σημασίας μεταρρυθμιστικού σχεδίου – του πιο φιλόδοξου ίσως στην ιστορία του κράτους μας για το δημόσιο τομέα- με το πρόγραμμα του Μνημονίου, καθιστούσε την υλοποίηση του στόχου εφικτή όσο ποτέ άλλοτε. Όμως η εξέλιξη των πραγμάτων διέψευσε την προσδοκία και την εκτίμηση αυτή.


Η μεταρρύθμιση στον τομέα της Υγείας αποτελεί, τρία χρόνια μετά την έξοδο της χώρας μας από το Μνημόνιο, το μόνο κεφάλαιο του προγράμματος που δεν υλοποιήθηκε. Κατά περίεργο τρόπο, το κεφάλαιο αυτό έπαυσε να θεωρείτο προαπαιτούμενο του Μνημονίου και γεννάται εύλογα το ερώτημα κατά πόσο η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων προείχε της επίτευξης μιας μεγάλης μεταρρύθμισης που είναι άμεσα, απευθείας συνδεδεμένη με τη ζωή των πολιτών.

Μια νηφάλια αποτίμηση της κατάστασης, οδηγεί αβίαστα, χωρίς διάθεση για κριτική ή λαϊκίστικες απλουστεύσεις, στην εξής διαπίστωση: Έχουμε καθυστερήσει εγκληματικά στην ορθολογιστική επίλυση των προβλημάτων –λειτουργικών, διοικητικών, ιατρικής στελέχωσης, αυτονόμησης των κρατικών νοσηλευτηρίων.

Ο δημόσιος τομέας της υγείας οδηγείται στην αποσύνθεση, την κοινωνική δυσφήμιση, στη συρρίκνωση, στην περιθωριοποίηση και την τελική κατάρρευση.

Εκτιμώ, ότι υπάρχουν λύσεις και διέξοδοι σε κάθε πρόβλημα. Απαιτείται, όμως, καθαρή στοχοθεσία, ισχυρή πολιτική βούληση από πλευράς της Κυβέρνησης, υπευθυνότητα στο επίπεδο της Βουλής και συμπόρευση της ιατρικής κοινότητας. Χρειάζεται συναίνεση αλλά υπεράνω όλων πρέπει να επικρατήσει το μακροπρόθεσμο συμφέρον του πολίτη.

Οι σύγχρονες κοινωνίες, οφείλουν να αντικρίζουν την υγεία με τη θεμελιώδη αρχή που την καθορίζει ως κοινωνικό αγαθό, το οποίο έχει υποχρέωση να παρέχει ένα κράτος στους πολίτες του.

Η υγεία είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα . Δεν είναι πολυτέλεια.

Αντώνης Αντωνίου
Αντιπρόεδρος ΔΗ.ΚΟ.