Εύρος Λοϊζίδης: Επενδύουμε σε μια κουλτούρα καθαριότητας και φροντίδας των ακτών μας.

Εύρος Λοϊζίδης: Επενδύουμε σε μια κουλτούρα καθαριότητας και φροντίδας των ακτών μας.

Μαζί με ομάδα εθελοντών μας συμμετείχαμε στην καθιερωμένη πρωτοβουλία καθαριότητας της παραλίας Sandy-Beach του (Σο.Κυ.Πα ) και του ΑΚΤΗ / AKTI Project and Research Centre

Στηρίζουμε και συγχαίρουμε τις πρωτοβουλίες των ενεργών πολιτών της Πάφου μας για μια πιο βιώσιμη και περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη καθημερινότητα για όλους τους δημότες μας!


EvrosLoizides #AnthropinaMazi #GiaTinPafoMas