Κουλουντής: Κτήρια ΣΑΠΑ – Λάθη επί λαθών

Κουλουντής: Κτήρια ΣΑΠΑ – Λάθη επί λαθών

Τα συγκεκριμένα κτήρια αγοράστηκαν πληρώνοντας 3,2 εκ ευρώ με το μεγαλύτερο μέρος τους να είναι ηλικίας 50-60 ετών. Χωρίς να καθοριστούν οι ανάγκες του ΣΑΠΑ και χωρίς να προηγηθεί τεχνική έκθεση και έλεγχος στατικής επάρκειας. Δηλαδή αγοράστηκαν στα τυφλά, όπως σχεδόν κανείς δεν το πράττει όταν διαχειρίζεται δικά του χρήματα.

Οι κανονισμοί της εποχής(δεκαετία του 60 και του 70 ) δεν προέβλεπαν αντισεισμικά κτήρια. Τα κτήρια αυτά δεν κατασκευάστηκαν για παραλάβουν δυνάμεις σεισμού αλλά μόνο στατικά φορτία.


Τα κτήρια από Ο.Σ. συνήθως σχεδιάζονται για διάρκεια ζωής περίπου 50 ετών. Τα συγκεκριμένα κτήρια πιθανότατα μετά από 50-60 χρόνια ζωής αναμένεται να παρουσιάζουν ζημιές όπως ενανθράκωση του σκυροδέματος και οξείδωση οπλισμών. Με αυτά τα δεδομένα, πιθανότατα τα κτήρια δεν επαρκούν στατικά ούτε καν με βάση τους κανονισμούς οι οποίοι ίσχυαν κατά την περίοδο της μελέτης τους και οι οποίοι αφορούν μόνο στατικά φορτία και όχι σεισμική φόρτιση. Επίσης οι αναμενόμενες μειωμένες επικαλύψεις οπλισμών μειώνουν την πυρασφάλεια των κτηρίων.

Ζήτησα τον έλεγχο στατικής επάρκειας και δεν μου κοινοποιήθηκε και αυτό δημιουργεί ερωτήματα. Είναι όμως πασιφανές ότι τα κτήρια απαιτούν στατική αναβάθμιση ακόμα και για να επανακτήσουν την αντοχή με την οποία σχεδιάστηκαν.

Κατά την αγορά των κτηρίων, ο πρόεδρος του ΣΑΠΑ χαρακτήρισε τα κτήρια ως μια καλή επενδυτική ευκαιρία . Ενώπιον μας, όπως και στην περίπτωση της λήψης απόφασης για την αγορά των κτηρίων, τίθεται το ζήτημα της διασπάθισης δημόσιου χρήματος. Σήμερα οι εργασίες πιθανόν να αφορούν ακατάλληλα κτήρια στα οποία θα πρέπει προηγηθούν άλλες εργασίες πιο σημαντικές και πιο ουσιώδεις . Κτήρια με ελάχιστη ή καθόλου εναπομείνασα διάρκεια ζωής στα οποία θα ξοδέψουμε τα χρήματα των δημοτών. Κυρίως όμως τίθεται το θέμα της ασφάλειας των ανθρώπινων ζωών για αυτό οι συγκεκριμένες εργασίες δεν πρέπει να εκτελεστούν χωρίς την εξασφάλιση της απαιτούμενης στατικής επάρκειας ή/και αντισεισμικής αναβάθμισης και της παράτασης της διάρκειας ζωής των κτηρίων.

 

*Το πιο πάνω σημείωμα κατατέθηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου ημερ. 29/03/22 διαμέσου των πρακτικών της επιτροπής προσφορών. Δυστυχώς η ολομέλεια αποφάσισε να προχωρήσει στην ανακαίνιση των κτηρίων χωρίς να έχει προηγηθεί στατική αναβάθμιση.