Κυρίαρχη θέση κατείχε φέτος η τεχνητή νοημοσύνη στο συνέδριο θετικών επιστημών

Κυρίαρχη θέση κατείχε φέτος η τεχνητή νοημοσύνη στο συνέδριο θετικών επιστημών

Πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 1-3 Μαρτίου στο ξενοδοχείο Coral Beach Hotel and Resort στον Κόλπο των Κοραλλίων το συνέδριο θετικών επιστημών που οργάνωσαν μαθητές και καθηγητές της Πάφου.

Στο συνέδριο κυρίαρχη θέση κατείχε φέτος η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και σύγχρονες έννοιες που αππασχολούν τις επιστήμες και την κοινωνία, όπως η πράσινη συνφωνία, η πράσινη ανάπτυξη και η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι εισηγητές σε τρία από τα σημαντικότερα μέρη του συνεδρίου, ήταν πανεπιστημιακοί με καταγωγή και σχέση με την Πάφο.


Ο Δρ Διόφαντος Χατζημιτσής, Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Αριστείας Ερατοσθένης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ, Αντιπρόεδρος του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), Τέως Αντιπρύτανης Ακαδημαικών Υποθέσεων ΤΕΠΑΚ, παρουσίασε το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης, τις ερευνητικές δραστηριότητες του Κέντρου, καθώς και μεγάλη γκάμα εφαρμογών με τη χρήση διαστημικής τεχνολογίας στην Κύπρο π.χ. γεωργία, κλιματικές αλλαγές, ατμοσφαιρική ρύπανση, αστική νησίδα, διαχείριση υδάτινων πόρων, διάβρωση ακτογραμμών, εκπόνηση χωροταξικού σχεδιασμού, φυσικές καταστροφές, θαλάσσια ρύπανση, διαχείριση αρχαιολογικών χώρων και άλλα.

Παρουσιάστηκαν έργα πέραν του έργου EXCELSIOR, το έργο ‘CARBONICA, HORIZON EUROPE’ που έχει ως στόχο τη σύνδεση των οικοσυστημάτων ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας Ελλάδας, Βόρειας Μακεδονίας και Κύπρου, μέσω της ίδρυσης του CARBONICA Excellence Hub και το ‘ AI-OBSERVER’ που αποσκοπέι στην χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε διαστημικές εφαρμογές.

Ο Δρ Σάββας Χατζηχριστοφής, Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, Αντιπρύτανης ΄Έρευνας και Καινοτομίας, παρουσίασε το θέμα: Η μετασχηματιστική δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Η ανησυχία ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) μπορεί να υπονομεύσει την εκπαιδευτική διαδικασία είναι ευρέως διαδεδομένη, τόνισε. Ωστόσο, η ΤΝ διαθέτει τεράστιο δυναμικό για θετικές μεταμορφώσεις στην εκπαίδευση. Με την ικανότητα να προσφέρει προσαρμοστικές και προσωποποιημένες μαθησιακές εμπειρίες, η ΤΝ μπορεί να ενισχύσει την αποδοτικότητα της μάθησης, προσφέροντας εξατομικευμένο περιεχόμενο που συμβαδίζει με τις ανάγκες και τις μαθησιακές συνήθειες κάθε μαθητή/φοιτητή. Η δυνατότητα για αξιολογήσεις σε πραγματικό χρόνο βελτιώνει επίσης την ανάδραση και την κατανόηση. Με ποιο τρόπο η ΤΝ μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια ευκαιρία για να αναθεωρηθούν και να ενισχυθούν οι εκπαιδευτικές μέθοδοι, προσφέροντας νέες προοπτικές στη διδασκαλία και την εκμάθηση; Ποιος ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού και πώς μετεξελίσσεται η εκπαίδευση;

Το θέμα: “Τεχνητή Νοημοσύνη: η επιστήμη, τα πλεονεκτήματα και οι κίνδυνοι“, παρουσίασε στους συνέδρους ο Δρ Παναγιώτης Κούβαρος Επίκουρος Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο Λεμεσού.

Η κυκλοφορία του ChatGPT έχει σοκάρει την κοινή αντίληψη για την τεχνητή νοημοσύνη, τόνισε. Ισορροπώντας μεταξύ ουτοπικών και δυστοπικών άκρων, η ομιλία αυτή θα εξηγήσει σε καθημερινή γλώσσα την επιστήμη της τεχνητής νοημοσύνης, αναπτύσσοντας έτσι ορθολογιστικά τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, και τον μεταμορφωτικό χαρακτήρα που θα τη χαρακτηρίσει στο άμεσο μέλλον σε διάφορους κοινωνικούς τομείς.