Νίκος Κουγιάλης: Πιο κοντά από ποτέ στην αειφόρο ανάπτυξη του Ακάμα

Νίκος Κουγιάλης: Πιο κοντά από ποτέ στην αειφόρο ανάπτυξη του Ακάμα

Μετά από έντεκα αποφάσεις Υπουργικών Συμβουλίων επί δεκαετίες, όπου καταγράφηκαν 80 διαφορετικές πρόνοιες για τη διαχείριση του Ακάμα χωρίς αποτέλεσμα, με την δωδέκατη απόφαση επί του θέματος, η Κυβέρνηση τροχιοδρόμησε λύσεις για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, την οριστική επίλυση των προβλημάτων της περιοχής και την υλοποίηση του οράματος δεκαετιών για τη δημιουργία ενός Εθνικού Πάρκου στον Ακάμα. Αυτό επεσήμανε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Νίκος Κουγιάλης, μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ Πάφου και του ΕΒΕ Πάφου, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου.

Η απόφαση αποτελείται από τέσσερα διακριτά σκέλη, τόνισε ο κ. Κουγιάλης, κάθε ένα από τα οποία συμβάλλει στους πυλώνες της Κυβερνητικής Πολιτικής για τον Ακάμα, δηλαδή, την προστασία της χερσονήσου και την αξιοποίηση της  προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της επαρχίας γενικότερα.


Πρώτο σκέλος της είναι η εφαρμογή όλων των Μέτρων Προστασίας της Περιοχής αλλά και των Μέτρων Ανάδειξής της και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών, όπως αυτά αναλύονται στο Διαχειριστικό Σχέδιο, εξήγησε. Τα μέτρα αυτά, κόστους 2 εκατομμυρίων ευρώ, άρχισαν ήδη να υλοποιούνται με χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαικής Ένωσης.

«Τα μέτρα προστασίας», είπε, « αφορούν την προστασία των οικοτόπων, των ειδών χλωρίδας και των ειδών πανίδας.  Ενδεικτικά αναφέρονται οι δράσεις περίφραξης και ρύθμισης της πρόσβασης οχημάτων, η αναβάθμιση του βοτανικού κήπου, τα προγράμματα προστασίας όπως το πρόγραμμα παρακολούθησης ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών, καθώς και η καταγραφή και παρακολούθηση πληθυσμών.

Τα μέτρα ανάδειξης του Ακάμα περιλαμβάνουν συντήρηση υφιστάμενων και διαμόρφωση νέων μονοπατιών παρατήρησης της φύσης, ελαφρές κατασκευές πχ εγκαταστάσεις ενημέρωσης και εξυπηρέτησης επισκεπτών, καθορισμός και διαμόρφωση θέσεων θέας, κατασκευή πινακίδων, καθώς και  εκστρατείες ενημέρωσης και εξυπηρέτηση επισκεπτών».

Υλοποιώντας το δεύτερο σκέλος της απόφασης, τόνισε ο Νίκος Κουγιάλης, η δασική και κρατική γη εντός της περιοχής του Δικτύου NΑTURA 2000, έχει ήδη κηρυχτεί Εθνικό Δασικό Πάρκο. Με την κήρυξη της πιο πάνω περιοχής σε Εθνικό Δασικό Πάρκο, το Τμήμα Δασών ανάλαβε περισσότερες ευθύνες και δράσεις για την προστασία και ανάδειξη του. Ταυτόχρονα το Τμήμα Δασών προώθησε την υλοποίηση του τρίτου σκέλους της Απόφασης που είναι η πρόσληψη Οίκου Εμπειρογνωμόνων  για να σχεδιάσει και εισηγηθεί τρόπους αξιοποίησης του Εθνικού Δασικού Πάρκου και εξετάσει και εισηγηθεί τρόπους ενιαίας διαχείρισης ολόκληρης της περιοχής που εμπίπτει στα όρια του Δικτύου Natura 2000.

« Οι πρόσφορες προκηρύχτηκαν αλλά οι προσφοροδότες δεν ικανοποίησαν τα αυστηρά κριτήρια που τέθηκαν στα έγγραφα Διαγωνισμού. Ως εκ τούτου περί τα τέλη Ιανουαρίου, θα επαναπροκηρυχτεί ο διαγωνισμός», ανέφερε. « Με την κήρυξη του Εθνικού Δασικού Πάρκου στον Ακάμα και την έναρξη των μέτρων προστασίας και ανάδειξης στην περιοχή του Ακάμα,  για πρώτη φορά, αντιμετωπίζονται και επιλύονται τα διαχρονικά προβλήματα της περιοχής.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, αλλά και να προωθηθεί η αειφόρος διαχείριση ολόκληρης της χερσονήσου, με σκοπό την αναζωογόνηση και στήριξη των κοινοτήτων της περιοχής. Το Natura 2000, υποστηρίζει την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης και  στόχος του δεν είναι να σταματήσουν οι οικονομικές δραστηριότητες, αλλά να καθοριστούν οι παράμετροι υπό τις οποίες οι εν λόγω δραστηριότητες επιτρέπεται να αναπτύσσονται, ώστε να διαφυλάσσεται παράλληλα η βιοποικιλότητα».

Ο αρμόδιος υπουργός τόνισε επίσης στην παρέμβαση του ότι η ανάδειξη του φυσικού κάλλους της περιοχής θα προσελκύσει επισκέπτες, τόσο στο Πάρκο αλλά και στις γειτνιάζουσες Κοινότητες και θα δημιουργήσει προοπτικές για ανάπτυξή τους και ανατροπή του μαρασμού τους, που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας. Θα αναληφθούν σημαντικές δράσεις για να αναζωογονηθεί η περιοχή, να επιστρέψουν κάποιοι άνθρωποι εκεί για εγκατάσταση και δραστηριοποίηση, να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων και με αυτό τον τρόπο και οι ίδιοι θα φροντίσουν να προστατεύσουν και τον Ακάμα, γιατί αυτό θα είναι προς όφελος τους, παρατήρησε.

Το τέταρτο σκέλος της Απόφασης είναι όπως το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως επανεξετάσει το υφιστάμενο πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής μέσα από την ετοιμασία Τοπικού Σχεδίου και την ολοκλήρωση του εντός  18 μηνών, τόνισε ο κ. Κουγιάλης.

« Το Τμήμα Πολεοδομίας άρχισε ήδη εντατική εργασία προς αυτή την κατεύθυνση», ανακοίνωσε. «Με την συμπλήρωση του τοπικού σχεδίου, θα έχουν ολοκληρωθεί οι πολεοδομικές ρυθμίσεις στην περιοχή. Στόχος μας είναι από τη μια η περιοχή να λειτουργεί ως Πάρκο του οποίου οι αξίες να αναδεικνύονται και να αξιοποιούνται προς όφελος όλων των Κυπρίων και ειδικά των Τοπικών Κοινωνιών και από την άλλη να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική προστασία των σημαντικών στοιχείων του Πάρκου και η διαχείρισή του να ευθυγραμμίζεται απόλυτα με αυτήν της περιοχής Natura 2000».

Η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε τα τελευταία 25 χρόνια στη λήψη οριστικών αποφάσεων για την περιοχή, κατέληξε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, μπορεί μεν να έχει προκαλέσει εύλογη και έντονη δυσαρέσκεια σε όλους τους ενδιαφερομένους, αλλά δίνει την ευκαιρία στην Κυβέρνηση, έχοντας μάθει από λανθασμένες πολιτικές ανάπτυξης που εφαρμόστηκαν σε άλλες περιοχές, να πράξει το σωστό, προγραμματισμένα και μελετημένα, για να επιτευχθεί αυτό που όλοι θέλουν, δηλαδή την αειφόρο ανάπτυξη της χερσονήσου και της επαρχίας γενικότερα.

Πηγή: Φιλελεύθερος/Ντόρα Χριστοδούλου