Νίκος Παλιός: Το τέλος είναι μόνο η αρχή!

Νίκος Παλιός: Το τέλος είναι μόνο η αρχή!

Η αταλάντευτη θέση της Ομάδας Πρωτοβουλίας Δημοτών Γεροσκήπου κατά τη χωροθέτηση των νέων Δήμων και η κατηγορηματική απόρριψη της απορρόφησης της Γεροσκήπου και των γειτονικών της κοινοτήτων από τον Δήμο Πάφου, σε συνδυασμό με την κοινή δράση των εκλελεγμένων συμβουλίων των τοπικών αρχών της περιοχής, συνετέλεσαν καθοριστικά στην επίτευξη του, ζωτικής σημασίας, στόχου δημιουργίας Δήμου στην ανατολική Πάφο, που θα περιλαμβάνει τον Δήμο Γεροσκήπου και τις κοινότητες των Κονιών, της Τίμης, της Αγίας Μαρινούδας και της Αχέλειας. Μέσα από την κατάκτηση αυτή, θα μας δοθεί η δυνατότητα να αγωνισθούμε από καλύτερη θέση τόσο για τη διασφάλιση της ιστορικής και πολιτιστικής μας συνέχειας όσο και για την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας.

Ένας καινούριος αγώνας ξεκινά! Σε δύο χρόνια περίπου θα λειτουργήσει ο Δήμος Ανατολικής Πάφου! Ο νέος Δήμος θα φορτωθεί με νέες αρμοδιότητες και θα τις διαχειριστεί με ελάχιστους πόρους από την κεντρική εξουσία. Θα πρέπει γρήγορα να αντιμετωπίσει τις οικονομικές δυσκολίες, να λύσει παλιά και νέα προβλήματα, να οργανώσει και να κατανείμει τις υπηρεσίες του, να διευθετεί αποτελεσματικά τις τοπικές υποθέσεις, να γίνει ένας νοικοκυρεμένος Δήμος. Πρέπει άμεσα να είναι σε θέση να εξυπηρετεί τις 20000 περίπου συνδημότες μας που ζουν σε πέντε δημοτικά διαμερίσματα, τα οποία καλύπτουν μια μεγάλη γεωγραφική έκταση. Πρέπει κυρίως να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης και αξιοποίησης όλων των παραγωγικών και δημιουργικών δυνάμεων του τόπου μας.


Γι’ αυτόν τον νέο Δήμο θα κληθούμε να προσφέρουμε τις γνώσεις μας, την εμπειρία μας και όλα εκείνα τα μέσα τα οποία θα αλλάξουν και θα βοηθήσουν την ανάπτυξή του. Η μεταβατική περίοδος μέχρι τις Δημοτικές Εκλογές του 2024 θα είναι πολύ καθοριστική. Κάθε στασιμότητα ή αποτυχία θα είναι επιζήμια για το μέλλον. Θαύματα ή μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Υπάρχει μόνο ένας δρόμος. Ο δρόμος της ειλικρίνειας, της δημοκρατικής συνεννόησης, της κοινωνικής συναίνεσης και της σκληρής δουλειάς, προκειμένου να οργανωθεί και να λειτουργήσει άμεσα και αποτελεσματικά ο νέος Δήμος. Η οργανωτική συγκρότηση, η σωστή λειτουργία και κυρίως η επιτυχία του νέου Δήμου μας είναι αποκλειστικά δική μας υπόθεση, την οποία οφείλουμε να κερδίσουμε για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο για εμάς, για τα παιδιά μας, για τον τόπο μας.

Η εφαρµογή της μεταρρύθμισης και η συνεπαγόµενη δοµική αλλαγή του τρόπου µε τον οποίο θα λειτουργεί η Τ.Α. στη χώρα µας, από την 1η Ιουνίου 2024, αποτελεί εγχείρημα υψηλού στόχου, το οποίο δεν εξαντλείται στη νοµοθετική πρωτοβουλία για τη νέα αρχιτεκτονική αυτοδιοίκησης, καθώς και την εκλογή των νέων ∆ηµοτικών Αρχών. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχέδιο άµεσης υποστήριξης κατά τη µεταβατική περίοδο, αλλά και πέραν αυτής. Τούτο προϋποθέτει ισχυρό κεντρικό σχεδιασµό, συντονισµό για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών που θα επιτρέψουν και θα διευκολύνουν την καλύτερη και οµαλότερη µετάβαση στο νέο μοντέλο. Με δεδοµένα και τα περιορισµένα χρονικά περιθώρια, απαιτείται συστράτευση όλων, µε κυρίαρχη παρουσία των ανθρώπων της Αυτοδιοίκησης, για την ολοκληρωµένη προσέγγιση και διαχείριση των θεµάτων που πρέπει να αντιµετωπιστούν στο αµέσως προσεχές διάστηµα, ώστε οι νεοεκλεγείσες τοπικές αρχές να µπορούν, από την 1η Ιουνίου 2024, να αναλάβουν και ασκήσουν τις αρµοδιότητές τους µε αποτελεσµατική λειτουργική και επιχειρησιακή ετοιµότητα.

Ο νέος Δήμος Ανατολικής Πάφου μας υποχρεώνει να εξασφαλίσουμε την ομαλή μετάβαση στη νέα εποχή χωρίς προβλήματα, σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, θέτοντας κοινούς στόχους για όλες τις συνιστώσες του και συνεργαζόμενοι να αναδείξουμε αυτά που μας ενώνουν. Η Ομάδα Πρωτοβουλίας Δημοτών Γεροσκήπου θα είναι παρούσα και σ’ αυτόν τον αγώνα!

Νίκος Παλιός
Μέλος Ομάδας Πρωτοβουλίας Δημοτών
για τη Διάσωση του Δήμου Γεροσκήπου