Οδηγείται στα δικαστήρια το σκάνδαλο του παραλιακού μετώπου

Οδηγείται στα δικαστήρια το σκάνδαλο του παραλιακού μετώπου

Άλλη μια υπόθεση που αφορά στον Δήμο Πάφου παίρνει όπως θεωρείται πια δεδομένο το δρόμο της δικαιοσύνης, αφού η εν εξελίξει ποινική έρευνα του τελευταίου 18μηνου δείχνει σαφώς προς την κατεύθυνση των ποινικών ευθυνών αρκετών ενεχομένων στην υπόθεση. Αποκαλυπτικές πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι η εξέταση του φακέλου του παραλιακού μετώπου Πάφου στην Αστυνομία έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, μετά από αλλεπάλληλες κλήσεις και καταθέσεις πρώην και τέως μελών της δημοτικής αρχής Πάφου και επαγγελματιών που είχαν σχέση με το κατασκευαστικό σκέλος των εργασιών και θεωρείται θέμα ημερών ή το πολύ εβδομάδων για να δοθεί στη Γενική Εισαγγελία για την τελική γνωμάτευση ώστε να καταχωρηθεί υπόθεση στη δικαιοσύνη.

Το έργο της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου Κάτω Πάφου άρχισε τον Νοέμβριο του 2007 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2009 αφού δόθηκε παράταση δυόμισι μηνών. Η πρώτη φάση της σύμβασης ήταν συγχρηματοδοτούμενη από ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ η δεύτερη φάση, που αφορούσε εργασίες σε ιδιωτικές περιουσίες, χρηματοδοτήθηκε από κονδύλια του Δήμου Πάφου. Η αξία του συμβολαίου του έργου ήταν 7,5 εκατομμύρια ευρώ.


Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε η Ελεγκτική Υπηρεσία, φαίνεται ότι πάρα πολλές οδηγίες για αλλαγές δόθηκαν από τον μηχανικό του έργου χωρίς εκ των προτέρων έγκριση του εργοδότη. Διαπιστώθηκε ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, είχαν εκδοθεί προς τον εργολάβο πέραν των 120 οδηγιών για αλλαγές, από τις οποίες μόνο οι 62 υποβλήθηκαν στην Τεχνική Καθοδηγητική Επιτροπή για έγκριση.

Μετά από γραπτές οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη, άρχισε η λήψη καταθέσεων από τους ανακριτές του ΤΑΕ Πάφου, σε σχέση με την υπόθεση και σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» έχουν πλέον ληφθεί πέραν των 15 καταθέσεων, ενώ από τα γραφεία του ΤΑΕ πέρασαν εργολάβοι και υπεργολάβοι, καθώς και άλλα άτομα που καθηκόντως είχαν άμεση εμπλοκή με το έργο.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από έκθεση του Γενικού Ελεγκτή το 2014 σύμφωνα με την οποία, διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος Πάφου δεν είχε προβεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου στις απαραίτητες ενέργειες και δεν είχε λάβει τα κατάλληλα μέτρα για διασφάλιση των συμφερόντων του, και ότι η διαχείριση, ο συντονισμός και ο έλεγχος του συμβολαίου δεν ήταν επαρκής, με αποτέλεσμα να γίνουν τροποποιήσεις των σχεδίων και να εκτελεστούν επιπλέον εργασίες, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Δήμου, γεγονός που οδήγησε τελικά και στην υπερπληρωμή του Αναδόχου.

Σύμφωνα εξάλλου με σχετική επιστολή που έλαβε η Αστυνομία για την έναρξη της έρευνας και με βάση τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας έγιναν αρκετά λάθη τα οποία αφορούσαν καθυστερήσεις στις εγκρίσεις για προσφορές των υπεργολάβων ενώ δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη σύναψη ξεχωριστών συμφωνιών κατά την ανάθεση των πρόσθετων διαδικασιών.

Επιπρόσθετα σημειώνεται η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών, οι οποίες ενδεχομένως να μην εμπίπτουν στις περιπτώσεις που καθορίζονται και επιτρέπονται στο συμβόλαιο.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, πληρώνονταν ποσά στον εργολάβο έναντι οφειλών, χωρίς την έκδοση κανονισμών, πιστοποιητικών και ελέγχου, πληρώνονταν απευθείας ποσά σε προμηθευτές του εργολάβου, δεν τηρούνταν αρχεία με τα στοιχεία των ωρών που εργάζονταν ο εργολάβος με υπερωρίες για τις οποίες απαιτείται επιπρόσθετη πληρωμή, με αποτέλεσμα να εκτιμούνται οι απαιτήσεις του εργολάβου με τη μέθοδο της σφαιρικής προσέγγισης και άλλα. Πλέον, το αστυνομικό έργο για να διαφανεί κατά πόσο αποδεικνύεται η διάπραξη ποινικών αδικημάτων είναι στο τελικό στάδιο και σε σύντομο χρονικό διάστημα ο φάκελος θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία για μελέτη και οδηγίες.

Πηγή: Φιλελεύθερος