Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών  ολοκλήρωσε με επιτυχία τις διαλέξεις του

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών ολοκλήρωσε με επιτυχία τις διαλέξεις του

Με την ίδρυση των Συνδέσμων Κατ/ων σε όλες τις πόλεις μία απο τις προτεραιότητες των Ηνωμένων Εθνών ήταν η ίδρυση Σχολών Ενηλίκων Κατ/ων.Η πρώτη Σχολή ιδρύθηκε το 1990 και λίγο αργότερα επεκτάθηκε σε όλες τις επαρχίες.Σκοπό είχε την Εκπαίδευση των κατ/ων ώστε να μπορεί να προστατεύει αποτελεσματικά τόσο την υγεία του ,την ασφάλεια του,όσο και τα οικονομικά συμφέροντα του,να αποκτά γνώσεις στην αγορά προιόντων ,τη χρήση Υπηρεσιών και καθε τι που χρειάζεται καθε μέρα στη ζωή του.Η γνώση και η συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων μας ως καθώς και η συμμετοχή μας σε υπαρκτές και ενεργές ενώσεις κατ/ων, μας καθιστούν ενεργούς πολίτες και ελεγκτές της αγοράς με αποτέλεσμα να προστατευόμαστε απο τυχόν παγίδες.Η εκπαίδευση είναι ένα δυναμικό εργαλείο της καταναλωτικής πολιτικής και κατευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως ηλικίας που σίγουρα θα μας κάνει πιο ικανούς με τις γνώσεις που προσφέρει να αυτοπροστατευόμαστε. Κατά τη χρονιά αυτή προσπαθήσαμε να έχουμε θέματα τα οποία πιστεύουμε οτι βοήθησαν το καταναλωτή. Το να ενημερώνεσαι ,να πληροφορείσαι να μαθαίνεις δεν ήταν κάτι που είχαμε μόνο πράξει αλλά ο κύριος σκοπός ήταν να εκπαιδευτούμε όσο καλύτερα μπορούσαμε ώστε ο καταναλωτής να αγοράζει ότι χρειάζεται και όχι ότι του προσφέρουν. Να μπορεί να γνωρίζει ποιές είναι οι ανάγκες του και πως να αντεπεξέρχεται.

sindesmos_katanalwtwn


Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών και η Σχολή Ενηλίκων Καταναλωτών Πάφου στις 13 Μαΐου με την ευκαιρία της λήξης την Σχολής απένειμε τα πιστοποιητικά φοίτησης σε όλους όσους είχαν παρακολουθήσει με επιτυχία τις διαλέξεις με καλεσμένο τον χρηματοοικονομικό επίτροπο κ.Παύλο Ιωάννου.
Μέσα από την άκρως διαφωτιστική και εµπεριστατωµένη οµιλία του συνέβαλε τα μέγιστα , στην επιτυχία των εργασιών μας.
Η θεµατολογία έδωσε το έναυσµα ώστε να διεξαχθεί µια γόνιµη και εποικοδοµητική συζήτηση, να ανταλλαχθούν χρήσιµες απόψεις, να διατυπωθούν προτάσεις και να προταθούν λύσεις εκεί και όπου ήτο δυνατό.Ο στόχος µας, ο οποίος ήταν η εκδήλωση μας να αποτελέσει µια πλατφόρµα ευρείας επικοινωνίας µεταξύ του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών-και καταναλωτών επιτεύχθηκε πλήρως.
Κάποια βασικά στοιχεία αναφερόμενος ο κος Ιωάννου Παύλος όπως τη συμπλήρωση του παρόντος εντύπου φυσικά πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν παράπονο στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο κατά χρηματοοικονομικής επιχείρησης, που αφορά διαμαρτυρία ή αντίρρηση ή διαφορά ύψους μέχρι το ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€170.000), νοουμένου ότι πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις, που προνοούνται στα άρθρα 9 και 10 του Νόμου. Οι εν λόγω προϋποθέσεις είναι οι εξής: (α) Το παράπονο να υποβάλλεται από καταναλωτή. (β) Ο καταναλωτής να έχει προηγουμένως υποβάλει γραπτώς το παράπονό του προς τη χρηματοοικονομική επιχείρηση κατά της οποίας στρέφεται το παράπονο, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) μηνών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση ή που λογικά θα έπρεπε να είχε λάβει γνώση της επιβλαβούς, κατά την άποψή του, πράξης ή παράλειψης της χρηματοοικονομικής επιχείρησης ή του γεγονότος ότι είχε έρεισμα για υποβολή παραπόνου. (γ) Ο καταναλωτής να έχει λάβει απάντηση από τη χρηματοοικονομική επιχείρηση επί του παραπόνου του, η οποία δεν τον ικανοποιεί, εντός καθορισμένης προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του παραπόνου ή να μην έχει λάβει απάντηση από τη χρηματοοικονομική επιχείρηση μετά την πάροδο της προθεσμίας. Το παράπονο να υποβάλλεται στον Επίτροπο εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της απάντησης της χρηματοοικονομικής επιχείρησης ή της λήξης της προθεσμίας κατά την οποία η χρηματοοικονομική επιχείρηση όφειλε να απαντήσει στον καταναλωτή. (δ) Η χρηματοοικονομική επιχείρηση κατά της οποίας στρέφεται το παράπονο να λειτουργούσε, κατά τον χρόνο στον οποίο αναφέρεται το παράπονο βάσει νόμιμης άδειας λειτουργίας ή δυνάμει καθεστώτος ελεύθερης εγκατάστασης. (ε) Η συναλλαγή να εμπίπτει στις εποπτικές αρμοδιότητες των αρμόδιων εποπτικών αρχών. (στ) Να μην έχει ήδη εκδοθεί απόφαση για το ίδιο παράπονο από Δικαστήριο της Δημοκρατίας και να μην εκκρεμεί δικαστική διαδικασία για την εξέταση του ίδιου παραπόνου. Το παράπονο υποβάλλεται στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο: (α) Δια χειρός ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Λεωφόρου Λόρδου Βύρωνος 13, 1096, Λευκωσία ή Τ.Θ. 25735, 1311, Λευκωσία ή (β) Μέσω τηλεομοιότυπου (φαξ) στο 22-660584 ή στο 22-660118 ή (γ) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση [email protected] Το παράπονο πρέπει να συνοδεύεται με την απόδειξη πληρωμής του τέλους των είκοσι ευρώ (€20).
Θα πρέπει όλοι μας μέσω του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και των Σχολών να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό τοπικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας.
Όλοι μαζί, να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο, να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον , για να γίνει η χώρα μας πιο αισιόδοξη, πιο φιλική και πιο ανθρώπινη.
Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους ομιλητές οι οποίοι αφιλοκερδώς προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην σχολή μας , στον Διευθυντή της Τεχνικής Σχολής Πάφου κ Ηλία Θεόδωρο που μας παραχωρεί καθε χρόνο την αίθουσα της Τεχνικής Σχολής Πάφου,το ράδιο –Πάφος ,όλες τις τοπικές εφημερίδες,την ηλεκτρονική εφημερίδα εθελοντής. Ευχαριστίες στα οινοποιία Σόδαπ ,Avacas,Κυριακίδη ,Νέλιον ,Κολιός , Χρυσορογγιάτισσας.
Να ευχηθούμε σε όλους , καλή ξεκούραση , καλό καλοκαίρι . Ραντεβού ξανά τον Οκτώβριο με νέα θέματα και νέες προκλήσεις να μας περιμένουν.